Als u uw huis (voor een gedeelte) wilt laten functioneren op groene stroom dan kunt u dit om verschillende redenen doen. De één doet dit om het milieu te ontlasten, voor de ander is het meer een financiële kwestie. Het laten installeren van zonnepanelen of een zonneboiler is namelijk een investering die zichzelf ruimschoots terug verdient. Voor veel mensen is het namelijk een combinatie van beide factoren. De vraag is echter, hoelang doet u erover voordat u een investering als een zonneboiler hebt terugverdiend.

Welke factoren spelen een rol?

De vraag over de terugverdientijd van een zonneboiler is helaas niet exact te beantwoorden in dit artikel. Daarvoor spelen teveel factoren een rol. Wel is het mogelijk om een aantal indicaties te geven, over hoelang het duurt voordat u een zonneboiler hebt terugverdiend. In de eerste plaats moet u kijken naar de hoeveelheid zon die beschikbaar is. Een zonneboiler werkt bij de gratie van zonnewarmte. Het is vanzelfsprekend dat een zonneboiler die meer zonlicht op kan vangen zichzelf sneller terugverdient dan een zonneboiler die weinig zonlicht opvangt. Daarnaast wordt de prijs van een zonneboiler niet alleen bepaald door de aanschaf van de zonneboiler zelf. Ook de installatie van een zonneboiler kan een prijzige aangelegenheid zijn. Deze kosten moet u natuurlijk meenemen in de berekening van de terugverdientijd.

Maar hoe snel verdient u een zonneboiler nu terug?

Om uit te rekenen hoe snel u uw zonneboiler terugverdient moet u kijken hoeveel de kosten voor warm water jaarlijks zijn. U mag ervan uitgaan dat u deze kosten met 50% terug kan dringen voor een periode van ongeveer 20 jaar. De totale kosten van een installatie van een zonneboiler moet u dus ruwweg delen door de helft van uw kosten voor warm water.

Waar moet u verder nog opletten bij uw berekening?

Let bij uw berekening erop dat de kosten van een installatie van een zonneboiler vermindert kunnen worden met eventuele subsidies. Heeft u in uw regio recht op subsidies, dan mag u deze kosten aftrekken van de totale installatiekosten. Verder moet u er rekening mee houden dat de kosten voor warm water geen constante zijn. De gasprijs is de afgelopen jaren explosief gestegen. Daarnaast geven de schaarste van fossiele brandstoffen en de toenemende mondiale vraag naar energie er alle aanleiding toe om te veronderstellen dat de gasprijzen verder zullen stijgen.