Schuin dak

Zonneboilers zijn ontworpen voor gebruik op schuine daken. De zon staat bij ons op 21 maart en 21 september het hoogst, namelijk 38 graden boven de horizon. In de winter is dat zo’n 15 graden, in de rest van het jaar ligt dat er tussen. De zonnecollectoren zijn het meest rendabel als ze een hoek van 90 graden met de zon maken. In de theorie betekent dat dus dat als de zon 38 graden boven de horizon is, onze zonnecollectoren 90 + 38 = 128 graden schuin naar de zon staan. In ideale omstandigheden zouden de collectoren meedraaien met de zon, dus ‘s morgens naar het oosten zijn gericht en ‘s avonds naar het westen, en in de winter meedalen tot zo’n 90 + 15 graden; 90 graden op de hoogte van de zon. In de praktijk kan dat echter niet, of is dat in ieder geval zeker niet rendabel, en hebben we een vast dak waar de collectoren op liggen.

Uit de getallen blijkt echter wel dat het rendement dus het hoogste is als de panelen ergens in het midden van die 38 en 15 graden gericht zijn, ongeveer 27 graden. Als we daar 90 graden bij optellen krijgen we 117 graden, wat dan de ideale hoek zou zijn.

De meeste daken in Nederland zijn schuin, waardoor dat redelijk in de buurt komt van die 117 graden, en waardoor de opbrengst dan ook het hoogst zal zijn. De zonnecollectoren staan dan vrijwel altijd richting de zon en zullen een optimaal rendement behalen.

Plat dak

Op platte daken is die hoek ook te realiseren, maar dan zijn er bepaalde kunstgrepen nodig. De collectoren zullen dan op een soort steunen worden geplaatst zodat ze alsnog richting de zon gericht zijn. De collectoren plat op het platte dak leggen kan ook, maar dan is het rendement verre van ideaal.

Overige daken

Voor overige modellen daken geldt hetzelfde. Zolang de panelen zo efficiënt mogelijk geplaatst worden, bij voorkeur dus in een hoek van 90 graden met de zon, zal de opbrengst ook zo efficiënt mogelijk zijn. In principe valt dus op elk dak wel een zonneboiler te plaatsen, mits er dus voldoende ruimte is voor de collectoren en eventuele hulpmiddelen om de panelen in een goede hoek te plaatsen.