ERP software In vrijwel iedere organisatie is bedrijfssoftware aanwezig. Dit kan heel eenvoudig georganiseerd zijn. Een voorbeeld van deze eenvoudige organisatie is een voorraadlijst die gemaakt is in Excel. Bedrijven zijn echter steeds groter geworden en de digitalisering is in veel organisaties verder gegaan dan dat. De digitalisering van systemen in het bedrijfsleven heeft vooral gestalte gekregen in het koppelen van systemen. Voorraadlijsten, roosters en logistieke planningen zijn in veel bedrijven aan elkaar gekoppeld in één systeem. Om dit mogelijk te maken wordt er vaak gebruik gemaakt van zogenaamde ERP-software.

Wat is ERP-software?

ERP-software staat voor Enterprise Resource Management-software. Dit is een breed begrip, maar dat klopt ook wel. ERM-software regelt namelijk bijna alle processen in een bedrijf. Het voordeel van één systeem voor alle processen is dat alle processen aan elkaar gekoppeld zijn. Zeker in grotere organisaties biedt dit significante voordelen. Zo zijn veel organisaties te groot om trends handmatig in beeld te krijgen. ERP-software helpt om dit makkelijker te signaleren. Een ander voordeel is dat ERP-software tijdig kan waarschuwen. Bijvoorbeeld bij logistieke problemen, onderbezetting of snel afnemende voorraden. Dit kan doordat ERP-software inzicht heeft in alle processen binnen een organisatie.

Maatwerk of modules?

Voorheen werd veel ERP-software als maatwerk bij een organisatie geleverd. In de praktijk betekende dit een zeer forse investering voor een organisatie. Om deze kosten te drukken wordt er bij veel ERP-software gebruik gemaakt van modules. De processen in veel organisaties lijken namelijk sterk op elkaar. De gedachte is dat het overbodig is om voor iedere organisatie praktisch hetzelfde programma opnieuw te schrijven terwijl er eigenlijk maar betrekkelijk weinig wijzigingen doorgevoerd hoeven te worden. Door gebruik te maken van modules hoeven er soms kleine stukjes programma gemodificeerd te worden om ingezet te worden in een organisatie. Dit leidt tot kostenbesparingen.