HRM software ​HRM-software is de software die alles van uw personeel weet. Dat is de meest duidelijke omschrijving die er over HRM-software gegeven kan worden. HRM-software staat voor Human Resource Management-software. Binnen HRM-software wordt alle informatie over uw personeel bewaard.

Hoeveel is alle informatie?

Alle informatie moet u tegenwoordig vrij ruim opvatten. Tijdens de introductie van HRM-software was het niet veel meer dan een digitale kaartenbak waarin alle informatie over het personeel binnen de organisatie bewaard werd. Tegenwoordig is dit anders. Er is bijna geen informatie meer die niet in een HRM-database voorkomt. Veel HRM-software bewaren de algemene gegevens zoals: naam, geboortedatum en adres. Maar HRM-software gaat verder. HRM-software regelt de salarisadministratie, zorgt ervoor dat uw personeel uitbetaald wordt, maar ziet ook bijvoorbeeld vacatures aankomen en helpt uw organisatie hierop in te spelen.

HRM-software bevat informatie over mensen die u nog in dienst moet nemen

HRM-software helpt niet alleen met het organiseren van uw huidige personeelsbestand, maar helpt uw HR-afdeling ook bij de werving en selectie van toekomstige werknemers. Bij veel organisaties is het de voorkeur dat bestaande vacatures worden ingevuld door mensen die al binnen de organisatie werken. Dit is vaak efficiënter en bespaart geld. HRM-software weet alles over uw personeel, dus ook hun opleiding, ambities en arbeidsverleden. Wellicht bevindt de persoon die de vacature moet vervullen zich al binnen uw organisatie en hoeft u geen nieuwe collega in te werken. In grote organisaties zijn de HRM-systemen zo complex geworden dat deze hun eigen technische staff hebben om de orde te bewaren. Voor kleinere organisaties is dit niet nodig en zijn er tientallen HRM-pakketten ontwikkeld die aan kunnen sluiten bij uw organisatie.