Coaches uit uw regio vergelijken?

Waar bestaan de tarieven voor kindercoaching uit?

Het is vaak niet eenvoudig om de tarieven voor het verkrijgen van kindercoaching op een gedetailleerde manier te presenteren. Dit komt niet alleen omdat ieder probleem anders is, ook ieder kind vergt een andere aanpak. De kindercoach is hierin gespecialiseerd, echter wil dit natuurlijk niet zeggen dat de coach altijd binnen enkele sessies tot het kind door kan dringen of het probleem kan achterhalen. Op basis van deze gegevens kan een inschatting van de tarieven worden gemaakt.

Vast tarief

Tijdens het eerste gesprek dat je vaak als ouders hebt met de coach, hierbij is het kind niet aanwezig, wordt niet alleen het doel van de coaching uitgelegd. Ook wordt verteld hoe de coach precies te werk gaat en wat het tarief van een sessie is. De meeste kindercoaches hanteren een vast bedrag per sessie, ook de duur van een sessie wordt vooraf bepaald. Aan de hand van dit tarief kun je al een inschatting maken van de totale kosten voor de kindercoaching. Echter is het van te voren moeilijk in te schatten wat het probleem van je kind precies is en hoe hij of zij reageert op de kindercoach. Daarom wordt vaak gekozen voor een intake gesprek met het kind zelf. Hierbij zijn de ouders niet aanwezig en probeert de kindercoach zo goed mogelijk het probleem van het kind te achterhalen. Aan de hand van dit intake gesprek kan de coach vaak wel een inschatting maken van het aantal sessies dat nodig is.

Evalueren

Om tussentijds de voortgang van de coaching door te nemen worden er vaak voor enkele evaluatiegesprekken gekozen tussen de ouders en de kindercoach. Hierbij is het kind vaak niet aanwezig. Binnen deze gesprekken wordt onder andere vermeld wat de bevindingen zijn van de coach. Daarnaast wordt ook een inschatting gemaakt van de sessies die nog nodig zijn.

Zie ook deze webpagina’s:
Coaching
Persoonlijke ontwikkeling
Lifecoach kosten
Expat coach
Loopbaancoach
Loopbaan coach kosten
Traumacoach
Soorten trauma’s
Aandachtspunten traumacoach
Kindercoach
Jongerencoach
Autisme
Eetstoornissen
Tarieven coaching
Offertes vergelijken?