Vergunningsplicht

In beginsel moet er voor alles wat er in Nederland gebouwd wordt een vergunning worden aangevraagd. Deze vergunningen zijn op het gemeentehuis aan te vragen, maar hiervoor moet wel betaald worden.

Sommige bouwwerken zijn vrijgesteld waardoor er voor dergelijke bouwsels geen vergunning hoeft te worden aangevraagd. De bouw van een dergelijke zaak hoeft dan ook niet bij de overheid gemeld te worden.

Wanneer geldt er een vergunningsplicht?

In Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) staat precies voor welke situaties er geen bouwvergunning hoeft te worden aangevraagd. Er zijn tal van situaties te bedenken waarvoor geen bouwvergunning nodig is, maar met een hele kleine verandering zou er dan weer wél een bouwvergunning nodig kunnen zijn. Andersom geldt hetzelfde. Er zijn situaties waarbij wel een bouwvergunning nodig is, maar waar dat na een kleine aanpassing van het plan niet meer zo is.

Zoekt u daarom voor u begint goed uit of er een vergunningsplicht rust op het bouwen van uw geplande bouwwerk. Als dat zo is dan dient u de vergunning namelijk voor aanvang van het bouwen in bezit te hebben.

De regels omtrent bouwvergunningen kunnen per gemeente verschillen.

Mocht u twijfelen over de vergunningsplicht, informeert u dan bij de gemeente naar de exacte voorwaarden. U kunt beter het zekere voor het onzekere nemen, de boetes op het ongeoorloofd bouwen kunnen hoog zijn. Er kan zelfs worden besloten dat het bouwen ongedaan gemaakt dient te worden, zodat alles voor niets is gebeurd.

Voor veranderingen binnenshuis is veelal geen bouwvergunning nodig. U kunt dus zonder problemen muren verplaatsen of een huis anders inrichten, maar vergeet geen rekening te houden met draagmuren en het draagvermogen van de constructies.

Opgelet, regels kunnen veranderen

Let u goed op dat u bij de bouw de benodigde papieren hebt. De eisen voor vergunningen kunnen zeer snel veranderen, dus hou die veranderingen goed in de gaten. Mocht u twijfelen, neem dan het zekere voor het onzekere en vraag bij de gemeente na wat precies de geldende regels zijn. Een eventuele aannemer kan u hier ook zeker over informeren.