Bovengrondse oorzaken

Als er een scheur in de muur zichtbaar is, is de oorzaak vaak op één van de twee hoofdoorzaken terug te voeren: bovengrondse oorzaken of ondergrondse oorzaken.

Bovengrondse oorzaken zijn vrijwel altijd het gevolg van constructiefouten. Denk hierbij aan muurankers die zijn gaan roesten of op de verkeerde wijze of plaats zijn aangebracht. Andere oorzaken kunnen zijn dat de dak- of vloerconstructie te zwaar is en de muren juist te zwak zijn.

Ondergrondse oorzaken

Andere oorzaken zijn samen te vatten als ondergrondse oorzaken. Het gaat hierbij vaak om meer natuurlijke problemen waar u en de bouwer weinig aan konden doen. Denk hierbij aan zwaar verkeer dat langs het huis gaat en waardoor het huis trilt. Andere varianten zijn een teveel of juist een te weinig aan grondwater, een lekkend riool, enzovoorts. Eigenlijk zijn er teveel mogelijkheden om allemaal op te noemen, en verdient het de aanbeveling om een specialist naar de problematiek te laten kijken.

Wat nu?

Als er een scheur in de muur zit, heeft het geen zin om die scheur simpelweg te dichten zonder het probleem aan te pakken. Zolang het probleem niet is aangepakt zal de scheur na verloop van tijd vanzelf weer terugkomen.

U kunt dus het beste een specialist laten komen en die laten uitvinden wat er is gebeurd waardoor de muur beschadigd is geraakt. Daar zelf achter komen is behoudens enkele duidelijke oorzaken niet te doen.