We hoeven u eigenlijk niet meer te vertellen dat de kostprijs van energie de voorbije jaren aanzienlijk is gestegen. De stijgende energieprijs heeft er voor gezorgd dat heel veel mensen vandaag de dag met een bang hart hun jaarlijkse afrekening afwachten. Om dit probleem het hoofd te bieden kiezen ze er dan ook maar voor om de mogelijkheden te bekijken met betrekking tot een eventuele investering in een energiebesparende installatie. Bekendst zijn uiteraard de zonnepanelen en de zonneboiler. Deze installaties maken het niet alleen mogelijk om zelf te voorzien in de nood aan warm water, door middel van zonnepanelen wordt ook een niet onbelangrijk deel van het energieverbruik door uzelf opgevangen.

Subsidie kleine windturbine

Benieuwd naar de prijzen?

Een minder voor de hand liggend systeem dat evenwel zeer interessant kan zijn is een kleine windturbine. Vooral mensen die werkzaam zijn in de agrarische industrie kunnen hier hun voordeel mee doen. Het moet evenwel gezegd dat een kleine windturbine aankopen steeds gepaard gaat met een behoorlijk kostenplaatje. Omwille van deze reden is het dan ook niet meer dan normaal dat iedereen zich de vraag stelt of een dergelijke investering kan rekenen op subsidies of niet. Wij gaan hier graag verder voor u op in, in dit artikel!

Hoeveel kost een kleine windturbine?

kosten De eerste vraag die u zich ongetwijfeld zult stellen is welk budget u nodig heeft om te kunnen investeren in een kleine windturbine. Uiteraard is deze vraag bijzonder belangrijk, maar nog belangrijker is het om eerst na te gaan of u wel over de mogelijkheid beschikt om een dergelijke turbine te kunnen plaatsen. Deze in het midden van een stad neerpoten is bijvoorbeeld doorgaans onmogelijk en vaak door de stad ook niet toegestaan. Daar komt bij dat een kleine windturbine pas haar optimale rendement bereikt wanneer ze op een min of meer open vlakte komt te staan. Wanneer u er zeker van bent dat u en uw grond aan deze vereisten voldoet kunt u uiteindelijk een investering overwegen. In dat geval dient u rekening te houden met deze kosten:

Type windturbine Gemiddelde kostprijs
Energy Ball Ongeveer 4.325 euro
Ampair Ongeveer 8.900 euro
Passaat Ongeveer 9.250 euro
Skystream Ongeveer 10.750 euro

Naast bovenstaande kleine windturbines zijn er nog verschillende andere mogelijkheden op de markt terug te vinden. Dergelijke turbines zijn evenwel nog een behoorlijk stuk duurder en vereisen een investering die in principe uitsluitend kan worden gedaan door bedrijven.

Subsidie voor investering in een kleine windturbine 2016

Toen zonnepanelen voor het eerst van zich lieten horen werd dit systeem door de overheid aanzienlijk financieel ondersteund. Deze ondersteuning hebben we nooit gezien voor investeringen in een kleine windturbine. De reden hiervoor is ook niet ver te zoeken. In principe is ieder gezin (min of meer dan toch) in staat om zonnepanelen op hun dak te plaatsen. Dat geldt niet voor een kleine windturbine waar u toch een behoorlijke oppervlakte voor dient voor handen te hebben. Omwille van de algemene toepasbaarheid van zonnepanelen werd deze vorm van groene energie dan ook het meest financieel ondersteund.

Bovenstaande heeft er voor gezorgd dat er in het verleden nooit sprake is geweest van een landelijke subsidie voor een kleine windturbine en ook vandaag de dag is dat niet het geval. Dit wil evenwel niet zeggen dat u een dergelijke, toch niet onaanzienlijke investering volledig zelf dient te dragen, in tegendeel. Het is namelijk wel zo dat verschillende steden en gemeenten meerdere projecten hebben opgezet waarbij er wel een bepaalde financiële compensatie kan worden geboden bij een investering in een windturbine. De mate waarin een gemeente of stad dit doet is evenwel sterk afhankelijk van de plaats in kwestie.

De ene stad kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een bepaald percentage van uw investeringsbedrag terug te keren terwijl een andere gemeente u bijvoorbeeld kan voorzien van een interessant geprijsde financiering. Voor meer informatie over de mogelijkheden in uw regio dient u uiteraard contact op te nemen met het stadsbestuur. Meer informatie vindt u op de website www.rvo.nl.

Fiscaal voordeel voor bedrijven

Bent u eigenaar van een onderneming en bent u op zoek naar een mogelijkheid om de energiekosten van uw bedrijf te drukken? In dat geval heeft u er misschien wel al eens over nagedacht om te investeren in het plaatsen van een windmolen of windturbine? Voor bedrijven levert dit in de praktijk in ieder geval een extra financieel voordeel op. Een investering in een windturbine voor uw bedrijf kan namelijk voor 44 procent in mindering worden gebracht. Hoewel dit belastingvoordeel uiteraard niet meteen aanzien kan worden als een subsidie kan ze wel structureel bijdragen aan het verhogen van het beoogde rendement. Wanneer uw bedrijf een investering doet in een kleine windturbine dient u er rekening mee te houden dat deze regeling eveneens van toepassing is, alleen wordt de maximale aftrek dan beperkt tot een bedrag van 3.000 euro. De aanvraag voor het verkrijgen van dit fiscaal voordeel dient te gebeuren via Senternovem. Zij zal uiteindelijk ook de aanvraag beoordelen.

Subsidie voor kleine windturbine in de toekomst?

Bovenstaande maakt reeds duidelijk dat er vandaag de dag eigenlijk geen sprake is van een echte subsidie voor een investering in kleine windturbines. De financiële compensaties die worden aangeboden zijn eerder van algemene aard. Veel mensen, vooral dan degene die werkzaam zijn in de agrarische industrie stellen zich evenwel de vraag of er op een bepaald punt ook een specifieke, financiële ondersteuning zal gebeuren voor een investering in een kleine windturbine. We kunnen hier uiteraard geen specifiek uitsluitsel over geven, maar wat we wel kunnen zeggen is dat er vandaag de dag geen specifieke regeling over bestaat en dat er ook geen concrete plannen op tafel liggen om deze in te voeren.

  • Voor een actueel overzicht gaat u naar de website energiesubsidiewijzer.nl. Daar kunt u zelf bekijken of er een lokale subsidie aanwezig is voor een kleine windturbine.

De kans dat er een echte subsidie voor een investering in kleine windmolens komt is ook bijzonder klein. Zoals eerder in dit artikel reeds aangegeven heeft de overheid er net als in andere landen duidelijk voor gekozen om de kaart van zonne-energie te trekken. Dit heeft ze niet gedaan omdat het systeem beter zou zijn, maar gewoon omdat ze veel algemener toegepast kan worden. Dit is uiteraard vervelend, maar in principe wordt het hoogste rendement bij het aankopen van een kleine windturbine steeds bereikt door de energiebesparing die wordt gerealiseerd. In principe is een financiële tussenkomst door middel van een subsidie dan ook niet echt noodzakelijk, al zou het uiteraard wel zorgen voor een hoger rendement.