Wanneer u er op een bepaald ogenblik voor kiest om uw (oude) woning te verbouwen of te renoveren zult u merken dat dit steeds gepaard gaat met een behoorlijk stevig prijskaartje. Gelukkig komen zowel de Nederlandse overheid als steden hier soms deels in tegemoet. Door gebruik te maken van een bepaalde subsidie wordt er namelijk voor gezorgd dat het prijskaartje van uw investering aanzienlijk kan worden gedrukt. Hoewel verschillende interessante subsidies door de jaren heen zijn verdwenen bestaan er nog steeds enkele die voor woningeigenaars een zeer interessante financiële meerwaarde weten te realiseren. Wilt u hier graag meer over weten? Lees dan snel verder en ontdek van welke subsidies op vlak van verbouwen en renoveren u gebruik kunt maken.

Subsidie verbouwrenovatie

Benieuwd naar de prijzen?

Subsidie verbouwrenovatie in het verleden

Wanneer u er vroeger voor koos om een woning te renoveren of te verbouwen kon u rekenen op een zeer aanzienlijke financiële tussenkomst vanuit de Nederlandse overheid. De verschillende subsidies die werden toegekend op landelijk niveau verdwenen evenwel snel en werden vervolgens de bevoegdheid van de steden of regio’s. Dit zorgde er meteen voor dat de hoogte van de subsidies aanzienlijk onder druk kwam te staan. Lang niet iedere stad had namelijk evenveel financiële middelen op deze uit te keren aan haar inwoners. Mede deze keuze heeft er voor gezorgd dat de subsidies op vlak van verbouwrenovatie tegenwoordig een stuk beperkter zijn dan vroeger het geval was.

Verlaagd BTW-tarief na 1 juli 2015

Zoals u ongetwijfeld weet was het voor 1 juli 2015 zo dat nagenoeg alle verbouwingen die gebeurden aan een oudere woning vielen onder de 6% BTW regel (nu 9%). Dit bracht voor heel wat eigenaars van oudere huizen een aanzienlijk financieel voordeel met zich mee. De arbeidsuren werden namelijk in één klap zomaar even 15 procent goedkoper. De Nederlandse overheid heeft echter ingezien dat ze hierdoor heel wat geld misliep en heeft er dan ook voor gekozen om per 1 juli 2015 een groot aantal werkzaamheden niet langer onder deze regel te laten vallen. Gelukkig zijn er nog een aantal uitzonderingen waardoor diverse werken toch nog kunnen worden uitgevoerd tegen een voordelig tarief.

Verlaagd BTW-tarief

Vandaag de dag geldt dus voor het uitvoeren van diverse werkzaamheden aan uw huis nog steeds een verlaagd BTW-tarief. Het betreft hier evenwel uitsluitend schilderwerken, werken die worden uitgevoerd door een stukadoor, isolatie gerelateerde werken (uiteraard) evenals behangen en schoonmaken. Toen werd aangekondigd dat het verlaagde BTW-tarief voor verbouwingen en renovatiewerkzaamheden zou worden geschrapt was het meteen duidelijk dat dit niet zou gelden voor het beter isoleren van een huis. De Nederlandse overheid heeft net als steden een bepaalde verplichting na te komen op vlak van energiezuinigheid. Het lijkt dan ook weinig waarschijnlijk dat de subsidies en andere financiële tegemoetkomingen voor isoleren in de nabije toekomst zullen komen te verdwijnen.

Niet voor aankoop van materialen

Het verlaagde BTW-tarief van 9 procent geldt tegenwoordig als de belangrijkste financiële tegemoetkoming voor het laten uitvoeren van diverse verbouwingen of renovaties. Over het verlaagde BTW-tarief doen echter nog verschillende geruchten de ronde die niet correct zijn. Het is bijvoorbeeld belangrijk om er rekening mee te houden dat deze subsidie uitsluitend van toepassing is op de werkzaamheden die worden uitgevoerd. Met andere woorden, de verlaging van 21 naar 9 procent BTW geldt uitsluitend voor de arbeidsuren die worden gepresteerd en niet voor het aankopen van het materiaal. Deze zult u dan ook steeds moeten aankopen volgens het normale BTW-tarief.

Hoe een subsidie verbouwrenovatie aanvragen?

Een subsidie voor het verbouwen en renoveren bestaat in tal van verschillende vormen. Zoals reeds aangegeven is er het verlaagde BTW-tarief van 9 procent voor de arbeidsuren bij verschillende werken, maar daarnaast zijn er ook nog extra financiële tegemoetkomingen die kunnen gebeuren door bijvoorbeeld de gemeente waarin u woonachtig bent. Is dat het geval, dan dient u hiervoor uiteraard een aanvraag in te dienen bij de gemeente in kwestie. Voor een klassieke verbouwing die niet als doel heeft om de energiezuinigheid van uw woning te verbeteren kan er geen fiscaal interessante lening meer worden afgesloten. Dit was vroeger gedurende een lange tijd wel het geval. Bij de bank dient u dan ook niet meer aan te kloppen om uw verbouwingen of renovaties een stukje voordeliger te maken. Hoe dan ook mag het duidelijk zijn, de manier waarop een subsidie voor het verbouwen of renoveren van een woning dient te worden aangevraagd is sterk afhankelijk van de aard van de subsidie en zelfs in bepaalde gevallen van de regio waarin u woonachtig bent.

Subsidie verbouwrenovatie in de toekomst

Bovenstaande maakt reeds duidelijk dat het aanbod aan subsidies en financiële tegemoetkomingen ten opzichte van vroeger tegenwoordig een behoorlijk stuk beperkter is. Buiten de klassieke subsidies die worden toegekend voor bijvoorbeeld het isoleren van een woning is het immers zo dat het verlaagde BTW-tarief naar 9 procent nog het enige extra te verkrijgen financiële voordeel is. Het is evenzeer nog maar de vraag hoe de toekomst van deze subsidie er precies uit zal zien. De Nederlandse overheid heeft er zoals reeds gemeld voor gekozen om per 1 juli 2015 alvast een groot aantal BTW-verlagingen af te schaffen. Dit zorgt er meteen voor dat het uitvoeren van diverse verbouwingen of renovaties aanzienlijk duurder wordt. Het risico bestaat dat ook andere opfriswerken zoals het schilderen of stucen van een huis op een bepaald ogenblik niet meer onder de 9 procent regel zal vallen.

Anderzijds moet het gezegd dat het voor een land bijzonder belangrijk is dat de woningmarkt op vlak van oude huizen afdoende wordt gestimuleerd. Is dat niet het geval en wordt het renoveren of verbouwen van oudere huizen te duur, dan zullen meer en meer mensen er voor kiezen om naar nieuwbouwprojecten te grijpen. Dat lijkt op het eerste zicht misschien geen probleem (de woningmarkt wordt ook door deze verkopen namelijk gestimuleerd), er dient wel rekening mee te worden gehouden dat oude huizen zullen blijven staan en een negatieve impact zullen hebben op het straatbeeld. Dit is iets wat een land net als een stad absoluut wil vermijden. Hoe de toekomst van subsidies op vlak van verbouwen en renoveren er precies uit zal komen te zien is dus nog een beetje koffiedik kijken.

offertes vergelijken