Ga je een woning kopen dan moet je voldoen aan de onderzoekplicht. Daarbij wordt met name gekeken of er bij een woning geen verborgen gebreken aanwezig zijn. Dit is een punt waar veel potentiële woningeigenaren de mist in gaan. Ze laten niet kijken of de staat van de vloer nog wel goed is voor ze een huis kopen. De gevolgen kunnen later groot zijn. Een woning die op veengrond is gebouwd kan schuin staan waardoor de vloeren niet meer waterpas zijn en waardoor de constructie van de vloer mogelijk aangetast is. Daarnaast kan het zo zijn dat een vloer van hout vermolmd is waardoor een nieuwe vloer die je erop legt weer moet worden verwijderd vanwege zwakke plekken in de ondervloeren. Wil je dus op een goede manier voldoen aan je onderzoekplicht dan moet je laten kijken naar de toestand van de vloeren in het huis wat je wil gaan kopen of verkopen.

Wanneer laat je een bouwkundig onderzoek uitvoeren

Een bouwkundig onderzoek laat je op een paar momenten uitvoeren. Zo is het aan te raden dat je naast het moment van de koop van een woning ook kijkt naar de staat van de vloer wanneer je gaat verbouwen. Dit is namelijk het moment waarop er bouwkundige wijzigingen aan een vloer en een huis worden aangebracht. Bij een verbouwing moet worden gekeken of de vloer wel in zijn geheel voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt. Wat die eisen zijn kan je terugzien in het bouwbesluit wat door de overheid is uitgegeven. Daar zie je welke draagkracht een vloer minimaal moet hebben en welke afwijkingen er maximaal mogen zijn op dit punt en op andere eisen die aan de vloer gesteld worden. Een dergelijk onderzoek laat je niet door een welwillende buurman uitvoeren, je schakelt er een gecertificeerd bureau voor in. Deze bureaus zijn erin gespecialiseerd om een goed bouwkundig onderzoek te kunnen presenteren wanneer dit nodig is.

Meten is weten, zeker voor een vloer

Wanneer je kijkt naar de eigenschappen van een vloer wordt altijd gevraagd om de omtrek van de vloer zodat het aantal vierkante meters kan worden bepaald. Er bestaan een paar manieren om dit te bepalen. Zo kan je uiteraard de omtrek van het totale pand nemen en dat aantal vierkante meters hanteren als maat van de vloer. Dit blijkt in de praktijk anders te liggen. De vloer betreft een bepaald gedeelte van het oppervlak. Om de afmeting van de vloer te bepalen moet je dan ook hier een expert inschakelen die daadwerkelijk kijkt naar het oppervlakte van de draagbalken van de vloer en de daarop liggende vloer. Alleen dan weet je wat het oppervlak van de vloer is. Meten is weten en dat is zeker belangrijk bij een bouwkundig rapport.

Een vooronderzoek als een bouwkundig rapport

Voordat men de kwaliteit van een vloer komt peilen worden er eerst andere zaken omtrent een pand vastgelegd. Daarvoor kijkt men op een aantal plekken. Zo wordt er bij het kadaster gekeken naar de bouwtekening van het huis en de afmetingen van zaken die bij het huis horen. Daarbij krijgt men alle gedetailleerde bouwtekeningen waardoor een eerste deel van het rapport kan worden gemaakt. Daarna gaat men naar de gemeente toe. Daar staan zaken geregistreerd zoals het bestemmingsplan van jouw huis of het pand wat je op het oog hebt. Ook wordt er gekeken naar eerder verstrekte vergunningen en eventuele bodemonderzoeken. Verder kan aan de hand van Google Streetview al een aantal dingen worden genoteerd.

Een conceptaanvraag voor een pand

Heb jij plannen met een pand die nog niet in het bestemmingsplan staan dan wil je uiteraard weten of dit mogelijk en uitvoerbaar is. Je zou dan een vergunning kunnen aanvragen bij de gemeente maar dit is een kostbare aangelegenheid. Het is in dat geval beter om een concept aanvraag in te dienen. Daarmee kan jou worden verteld of jouw plannen met een pand of huis haalbaar zijn voor je de vergunning aanvraagt. Het grote voordeel van een dergelijke concept aanvraag is dat de uitspraak vaak relatief vlot komt. Daarnaast is het kostenplaatje anders dan dat van een definitieve vergunningsaanvraag. Mochten er voor een concept aanvraag alsnog leges in rekening worden gebracht dan worden deze doorgaans verrekend wanneer je een definitieve vergunningsaanvraag indient.

Een ontwerp wat jou wordt aangeboden

Bij de bouw van een woning of bedrijfspand of een verbouwing wordt jou altijd een bouwtekening aangeboden. Daarbij wordt bouwkundig correct gewerkt maar daarbij moet worden aangemerkt dat de wensen van de klant altijd leidend zijn voor het uiteindelijke resultaat van de werkzaamheden. Op die manier zie je dus hoe jouw project vorm krijgt. Dat ontwerp kan plat, dus als een PDF worden aangeboden. Het kan echter ook in 3D worden gevisualiseerd waardoor je een idee krijgt van hoe het pand eruit komt te zien.

Laat jouw plannen goed uitwerken

Heb jij bouw of verbouw plannen, laat deze dan goed uitwerken voor je aan de slag gaat en een aannemer inhuurt. Dat doe je als eerste door offertes op te vragen. Zo zie je welk bouwbedrijf en welk onderzoeksbureau voor jou de beste keuze is.