Ga je een huis of een ander bouwwerk plaatsen dan moet je er goed voor zorgen dat de fundering in orde is. De fundering is dat deel wat onder de grond zit en wat ervoor zorgt dat het bouwwerk op zijn plaats staat en niet verzakt. De fundering is dus heel belangrijk wanneer je gaat bouwen en mag onder geen beding worden overgeslagen. Over de manier van funderen verschillen de meningen. We hebben twee opties voor je met elkaar vergeleken: schuimbeton en een fundering met palen.

Een fundering met palen

Bij een fundering met heipalen worden er lange betonnen palen in de grond geslagen met een heimachine. Door de palen ontstaat er een opwaartse druk wanneer het huis wordt geplaatst. De woning wordt als het ware omhoog gehouden op de heipalen. Daarnaast zorgt het huis voor een neerwaartse druk door het gewicht van het huis. Een fundering met palen is ideaal en wordt al eeuwen gebruikt. Toch heeft het ook een nadeel. Wanneer de palen in een grond met veen worden geplaatst zal het veen op den duur gaan uitdrogen. Wanneer er zaken als gas aan de grond onttrokken worden zal deze ook gaan wijken. De heipalen kunnen daardoor gaan verzakken waardoor de woning uit het lood komt te staan. Een fundering met heipalen is dan ook oud maar niet bepaald duurzaam.

Een fundering met schuimbeton

Een ander product om een bouwwerk mee te funderen is schuimbeton. Dit is een product wat wordt gebruikt om licht te bouwen. De fundering is uitermate licht doordat het om een licht product bestaat. Daarnaast komt er veel minder werk bij kijken waardoor er sneller gebouwd kan worden. Een fundering van schuimbeton heeft bovendien als groot voordeel dat het veel minder diep de grond in gaat. Je komt dus niet bij het grondwaterpeil en dat voorkomt vochtproblemen in je huis.

Het plaatsen van een schuimbeton fundering

Voor het plaatsen van een schuimbeton fundering wordt er eerst de maat bepaald van het bouwwerk. Daarbij wordt rondom extra 20 centimeter uitgemeten. Daar wordt een gat gegraven voor het schuimbeton. Daarbij houd je er rekening mee dat de fundering dik genoeg moet zijn om het gewicht van het bouwwerk te kunnen dragen. Dat houdt in dat je bij een garage een dikte van ongeveer 50 centimeter nodig hebt. De fundering wordt afgewerkt met isopact tot de vaste grondlaag.

Hoe werkt dit met opwaartse en neerwaartse druk

Om te weten hoe diep de fundering met schuimbeton moet zijn komt er een berekening met opwaartse en neerwaartse druk aan te pas. Er wordt gewerkt met een zogeheten drijvende fundering. Deze houdt in dat de opwaartse kracht de neerwaartse kracht in evenwicht houdt, net zoals een object wat in water wordt gelegd eerst omlaag zakt maar vervolgens met een opwaartse kracht weer omhoog wordt gestuwd. Dit bereken je met een vergelijking: Fb = Vs x D x g. Fb staat hierbij voor de opwaartse kracht. Vs is het volume wat betrekking heeft op het ondergedompelde deel van het object in kwestie. D staat hier voor de dichtheid van de vloeistof waarin je het object hebt onder gedompeld en g staat voor de zwaartekracht. De fundering drijft hierdoor als het ware op het grondwaterpeil.

Een afwerkvloer plaatsen

Bovenop de vloer die is ontstaan kan bijvoorbeeld een vloer van woonbeton worden gestort. Zo heeft je huis een stevige vloer die eventueel als basis voor een andere decoratieve vloer kan dienen. Je kan er echter ook woonbeton op laten storten wat gelijk als vloer dient. Deze vloer wordt dan afgewerkt met bijvoorbeeld kleurpigmenten.

Een fundering herstellen

We hadden het hier over een nieuwe fundering die je aanlegt bij je huis. Je kan er echter ook voor kiezen om de fundering te herstellen. Dat doe je in het geval van een verzakte woning. In steden als Almere gebeurt dit regelmatig maar ook woningen in Drenthe en Groningen verzakken door het winnen van gas wat daar gebeurt. Een fundering zou je volgens de traditionele methode moeten herstellen door weer van onderaf aan te beginnen met een nieuwe fundering. Door het plaatsen van schuimbeton via injecties onder de oorspronkelijke vloer echter kan je de woning een stuk ‘liften’ waardoor deze weer recht en waterpas komt te staan. Zo kan bestaande bouw behouden blijven.

Zaken die de prijs van een fundering bepalen

De prijs van een fundering met schuimbeton wordt voor een belangrijk deel bepaald door de afmeting. Het gaat daarbij om het aantal vierkante meters. In principe betaal je per vierkante meter meer voor een fundering met schuimbeton wanneer het gaat om een kleine vloer dan wanneer het gaat om een grote vloer. Dat komt doordat er een hoop kosten moeten worden gemaakt voor het vervoeren van het schuimbeton en het ter plekke mengen daarvan. De extra kosten vallen onder de noemer materieel. Deze vaste kosten worden bij een groot aantal vierkante meters meer verspreid waardoor je gemiddeld per vierkante meter minder betaalt. Daarnaast speelt uiteraard de dikte van de fundering een belangrijke rol. Er is bij een dikke fundering immers meer materiaal nodig.

Betaal niet de hoofdprijs

Voor schuimbeton betaalt niemand graag de hoofdprijs. Vergelijk eerst prijsopgaven voor je een bedrijf inhuurt om een vloer van schuimbeton aan te brengen. Dat doe je met onderstaande button. Je ziet in één oogopslag welk bedrijf voor jou de beste keuze is.