Ons waterverbruik zorgt voor een behoorlijke aanslag op het milieu. Wanneer je bekijkt hoeveel water je gebruikt per keer om je toilet door te spoelen en hoeveel water je gebruikt bij een douchebeurt kom je tot de conclusie dat de belasting van het milieu in het niet valt tegen de kosten van drinkwater die we maken. Steeds meer mensen kiezen dan ook voor een grijswatersysteem in hun huis.

Wat is een grijswatersysteem

Grijswater is een term die wordt gebruikt voor licht vervuild afvalwater uit je huis. Het kan dan gaan om het water wat is gebruikt om te douchen. Dit water bevat zeepresten waaruit de grijze kleur ontstaat. Dat is de reden waarom men spreekt van grijswater. Het gaat hier met nadruk niet om hemelwater of om afvalwater uit het toilet. Dat laatste heet namelijk zwart water vanwege de kleur. Hemelwater is nog weer een andere categorie. Hierbij gaat het vaak om de term groen water.

De kosten van een grijswatersysteem

Leveranciers van grijswatersystemen zijn niet scheutig met het geven van prijsopgaven. De reden hiervan is heel simpel. Per situatie is er een ander prijskaartje. We hebben een paar globale prijsopgaven gekregen die we samen hebben gebracht in onderstaande tabel.

Wat voor systeem laat je plaatsen Wat zit er bij de kosten inbegrepen Wat is de prijs
Een grijswatersysteem in de kruipruimte Een reservoir, een pomp, het arbeidsloon en de BTW Vanaf 2500 euro
Een grijswatersysteem in de tuin Een reservoir buitenshuis, een pomp, het arbeidsloon en de BTW Vanaf 6900 euro
Een groenwatersysteem Een reservoir in je huis, een collector, een pomp, het arbeidsloon en de BTW Vanaf 6400 euro

Een grijswatersysteem in de kruipruimte

Hierbij gaat het om een reservoir in de vorm van een zak die in de kruipruimte wordt geplaatst. Je moet een minimale hoogte van 50 centimeter hebben in de kruipruimte om een dergelijk reservoir te laten plaatsen. Voordeel is dat je geen verbouwing in je tuin nodig hebt waardoor je deze nog volop kunt benutten. Nadeel is dat de kruipruimte vaak ook wordt gebruikt voor het doortrekken van kabels in je woning. Dit kan daarna niet meer gebeuren omdat de kruipruimte door deze werkzaamheden ontoegankelijk wordt.

Een grijswatersysteem in de tuin

Hierbij wordt een ondergrondse tank of een bovengronds bouwwerk geplaatst waardoor er een ruime opslag voor grijswater ontstaat. Deze verbouwing is kostbaarder en gaat ten koste van je woonoppervlak. Er is wel een ruimer reservoir dan bij een zak in de kruipruimte. Je haalt dus meer uit je grijswatersysteem.

Een groenwatersysteem

Dit is een systeem waarbij een aanpassing aan je dak moet plaatsvinden voor de collector van het hemelwater. Daarnaast krijg je een hemelwaterreservoir in je huis die de ruimte van een flinke kast inneemt. Dit is ook ruimte die afgaat van de leefruimte in je huis. Je moet je afvragen of je dat ervoor over hebt.

Zaken die de prijs van een grijswatersysteem bepalen

De prijs van een grijswatersysteem wordt bepaald door een aantal factoren. Allereerst is daar de locatie waar het systeem wordt geplaatst. Gaat het om een al bestaande ruimte zoals je kruipruimte dan zullen de kosten aanmerkelijk minder zijn dan wanneer er een ruimte moet worden aangelegd. Is er sprake van bijkomende kosten voor grondwerk in je tuin dan moet je mogelijk nog gaan bijbetalen. Wanneer er een ondergrondse tank wordt geplaatst moet je hiervoor extra kosten betalen. Er moet dan een graafmachine worden ingehuurd. Daarnaast moet er bij dergelijke werkzaamheden en bij de plaatsing van een ondergrondse tank in veel gevallen een vergunning worden aangevraagd bij de gemeente. Ook hieraan zitten extra kosten verbonden.

Is een grijswater of hemelwatersysteem de moeite waard

Drinkwater is niet heel duur, het is zelfs uitermate goedkoop. Dat is de reden waarom het heel lang zal duren voordat je de investering in een grijswater of hemelwatersysteem hebt terug verdiend. Grijswater kan niet worden hergebruikt als drinkwater en evenmin wordt het hergebruikt voor de douche. Het wordt dan ook enkel gebruikt voor het doorspoelen van het toilet. Wanneer je een huishouden met een behoorlijk aantal personen hebt haal je deze kosten er dan ook wat sneller uit. Hemelwater wordt eveneens alleen gebruikt voor het doorspoelen van het toilet. Hierbij gelden dus dezelfde voorwaarden als bij grijswater.

Hoe is de prijs opgebouwd

De prijs van een grijswatersysteem of een hemelwatersysteem bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Materiaalkosten. Daarbij gaat het om het grootste aandeel van de kosten. Er wordt een systeem aangelegd in je huis en/of je tuin waar een flink prijskaartje aan hangt.
  • Arbeidsloon. Het systeem moet worden geplaatst in en/of rondom je huis. Daar gaat behoorlijk wat werk in zitten en er moeten ook specialistische werkzaamheden worden verricht. Zo wordt er gewerkt aan je riolering en je afvoer en daarvoor is de hulp van een gecertificeerd loodgieter benodigd.
  • Materieelkosten. Zeker wanneer er buitenshuis moet worden gewerkt moet er materieel worden aangevoerd. We noemden al de graafmachine maar het kan ook zijn dat er op je dak moet worden gewerkt voor een hemelwaterinstallatie. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een bouwsteiger om veilig te kunnen werken.
  • BTW. Dit is een bedrag wat de aannemer doorbetaalt aan de overheid. Het gaat om 21 procent over de bovengenoemde kosten.
  • Voorrijkosten. Dit zijn de kosten die worden gemaakt voor het aanvoeren van de apparatuur en materialen. Ook het klaarzetten van de werkplek valt hieronder.
  • Kilometerkosten. Dit is een post waarop je nog relatief gemakkelijk kan besparen. Schakel een lokale specialist in.

Besparen op grijswater of hemelwater systemen

Door eerst offertes op te vragen bespaar je op een grijswater of een hemelwater systeem. Je vraagt ze op met onderstaande button. Het vergelijken van deze offertes levert je een voordeel oplopend tot 20 procent op.