Als u bezig bent een bestaande woning te kopen, kunt u te maken krijgen met achterstallig onderhoud. Dit is het onderhoud dat niet, te weinig of niet op de juiste manier is uitgevoerd door de voorgaande eigenaar. Hierdoor is er schade ontstaan wat hersteld moet worden. Denk hierbij aan het schilderen van houten kozijnen. Is dit niet regelmatig bijgehouden dan kan er rot zijn ontstaan en moet het hout worden vervangen. Als er sprake is van schade wordt er gesproken over een onderhoudsachterstand.

Kosten achterstallig onderhoud

Wat zijn de exacte kosten voor u?
Minimale kosten: €2.250
Gemiddelde kosten: €15.250 Deze klus kost gemiddeld tussen de: €6.650 - €24.750
Maximale kosten: €31.750
Minimale kosten: €2.250
Gemiddelde kosten: €15.250 Deze klus kost gemiddeld tussen de: €6.650 - €24.750
Maximale kosten: €31.750

De kosten

Hoeveel het voor u precies kost om achterstallig onderhoud te laten herstellen, hangt natuurlijk af van een aantal factoren. Zo is er de omvang van het probleem, het soort probleem en de mate van de onderhoudsachterstand. Om precies te weten hoeveel u betaalt om dit te herstellen moet u een conditiemeting laten doen. Hier zijn uiteraard ook kosten aan verbonden. Naar aanleiding van de uitkomst van deze conditiemeting wordt een meerjarig onderhoudsplanning opgesteld (MOP). De volgende tabel geeft de gemiddelde kosten hiervoor weer, per soort en leeftijd van de woning. De kosten zijn inclusief BTW, materialen en arbeidsloon. Hier komen de kosten voor de conditiemeting dus nog bovenop. Deze kunt u het beste achterhalen door offertes op te vragen.

 

Soort woning Bouwjaar voor 1950 Bouwjaar tussen 1950 en 1980 Bouwjaar na 1980
Appartement €7500 – €8900 €4750 – €6650 €2250 – €3600
Hoekwoning €18.500 – €19.000 €11.500 – €14.750 €4200 – €6000
Rijtjeshuis €13.500 – €17.000 €9500 – €11.300 €3300 – €5450
Twee-onder-één-kap woning €19.000 – €20.500 €13.700 – €15.250 €4300 – €7000
Vrijstaand huis €24.500 – €31.750 €19.000 – €24.150 €6500 – €11750
Conditiemeting Middels een offerte

 

De conditiemeting

Tijdens de conditiemeting wordt de fysieke kwaliteit van uw woning getest. Dit wordt gedaan conform de norm NEN2767 en kan gebruikt worden zowel voor het bepalen waar onderhoud nodig is als voor het vastleggen van de onderhoudsachterstand. Met een jaarlijkse of tweejaarlijkse conditiemeting kunt u dus voorkomen dat uw woning een achterstand oploopt. Na de meting zal u een rapport ontvangen waarin verschillende scores worden gegeven aan bepaalde onderdelen van uw woning. Hier zijn 6 beoordelingen voor die lopen van uitstekend tot zeer slecht. In het uiterste geval wordt de woning rijp voor sloop verklaard. Naar aanleiding van deze score kan een onderhoudsplan worden opgesteld.

Subsidies voor achterstallig onderhoud

Het herstellen van achterstallig onderhoud wordt soms gesubsidieerd door de overheid. Het is waar dat u de woning in deze staat heeft geaccepteerd, maar voor bepaalde verbeteringen die u als gevolg van het achterstallig onderhoud laat uitvoeren kunt u toch gesteund worden. Hier vindt u een beknopte samenvatting van wat er eventueel beschikbaar is. Wilt u meer weten, dan kunt u dit het beste navragen bij uw gemeente, provincie of bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

  • Subsidie energiebesparing eigen huis (SSEH)

Als u naar aanleiding van achterstallig onderhoud besluit om twee energiebesparende maatregelen te treffen, komt u in aanmerking voor de SSEH-subsidie. Dit betreft het plaatsen van hoogrendementsglas of het isoleren van uw muren, spouw, dak, vloer of kruipruimte. Daarnaast zijn er op gemeentelijk niveau vaak ook potjes beschikbaar die dit soort maatregelen ondersteunen.

  • Subsidie funderingsonderzoek

Is het nodig om een funderingsonderzoek te laten uitvoeren? Dan wordt dit vaak tot 80 procent vergoed door de gemeente. Hier zit vaak wel een maximumbedrag aan verbonden en deze verschilt per regio. In Rotterdam is dit bijvoorbeeld €1500 en in Zaanstad is dit €3300.

  • Subsidie verwijderen asbestdaken

Heeft de vorige bewoner asbest achtergelaten? Dan bent u als nieuwe eigenaar nu zelf verplicht om deze te laten verwijderen. Toten met 21 december 2019 wordt dit nog gesubsidieerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en kunt u per vierkante meter verwijderde asbest €4,50 terugkrijgen.

  • Subsidie woningverbetering

Indien u noodzakelijk achterstallig onderhoud laat herstellen, kunt u indien dit het wooncomfort van een woning verbeterd op gemeentelijk niveau in aanmerking komen voor een subsidie. Dit is dus afhankelijk van waar u woont en kunt u zelf nagaan bij uw gemeentehuis.

  • Subsidie verbeteren woonklimaat

Als u bijvoorbeeld de ventilatie in uw huis verbetert naar aanleiding van het herstellen van achterstallig onderhoud, kunt u aanspraak doen op de subsidie verbeteren woonklimaat. Dit is wederom gemeentelijk geregeld, dus bij uw gemeentehuis kunt u navragen of dit ook in uw regio van kracht is.

  • BTW-verlagingen

Als het herstellen van uw achterstallig onderhoud werkzaamheden betreft zoals schilderen, behangen, schoonmaken en stukadoren, dan zal u geen 21 procent BTW in rekening gebracht worden, maar 6 procent. Ook over de arbeidskosten van isolatiewerkzaamheden betaalt u maar 6 procent BTW.

  • Groene leningen

Veel gemeentes kiezen er ook voor om hun inwoners te steunen middels een groene lening. Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden, maar komt u hiervoor in aanmerking dan maakt u gebruik van een aanzienlijk lager rentepercentage. Vaak worden deze uitgegeven voor het financieren van energiebesparende maatregelen, maar dit kan verschillen. U kunt dit het beste nagaan bij uw eigen gemeente.

Interessante bespaartips

De kosten voor het herstellen van achterstallig onderhoud zijn dus niet gering. Gelukkig zijn hier hulpmiddelen voor beschikbaar gesteld, maar u zal de overige financiën wel voor uw eigen rekening moeten nemen. Hier vindt u enkele tips waarmee u deze kosten laag kunt houden.

  • Plaatselijke mankracht: probeer uw aannemers, klusjesmannen en monteurs zoveel mogelijk regionaal te vinden. Daarmee bespaart u op de voorrijkosten of kunt u deze volledig vermijden. Vooral wanneer het langdurige werkzaamheden betreft kan dit aanzienlijk schelen.
  • Voorkom achterstallig onderhoud: door zelf regelmatig een conditiemeting te laten doen op uw woning, kunt u toekomstig achterstallig onderhoud voorkomen. Vaak kunnen de werkzaamheden voor weinig geld worden uitgevoerd, zodat uw woning weer volledig beschermd is.

Offertes vergelijken

Als u precies wilt weten wat het laten herstellen van achterstallig onderhoud betekent voor u, dan kunt u dit het beste achterhalen door het opvragen van offertes. Dit doet u gemakkelijk met onze gratis vergelijkingstool. Zonder u tot aankoop te verplichten kan deze tool u binnen een korte tijd voorzien van een aantal offertes van bedrijven uit uw regio. Deze kunt u vervolgens met elkaar vergelijken om zo tot de beste beslissing te komen wat betreft uw achterstallig onderhoud.