In een monument wonen is een prachtige ervaring aangezien u woont in een pand wat zware tijden heeft doorstaan na vele generaties, maar er komt van alles kijken als u het gebouw wilt restaureren. Een monumentaal pand mag namelijk niet zomaar worden verbouwd en daarnaast kost het veel geld. Wilt u meer te weten komen over het restaureren van een monument en de kosten die hierbij komen kijken, lees dan de onderstaande tekst goed door.

 

Wat is een monument?

Bent u in het bezit van een monument, dan woont u in een pand met een historische waarde vol geschiedenis en cultuur. Verkeert het pand zich in een verslechterde staat en wilt u het gebouw opknappen, dan mag dit pas nadat u een vergunning aanvraagt en daarnaast gelden specifieke richtlijnen tijdens het restaureren van een monument. U bent namelijk aan bepaalde wetten verbonden als u een monument wilt aanpassen, verbouwen of restaureren. Hier komt nog bij dat de kosten die komen kijken bij het wonen in, het opknappen van en het onderhouden van een monument vrij hoog oplopen, al zijn er wel subsidies beschikbaar om het restaureren van een monument aantrekkelijker te maken op financieel oogpunt. Nederland telt in totaal zeker 61.768 rijksmonumenten. Hier moeten nog de andere monumentsoorten van het land bij worden geteld.

 

Het restaureren van een monument

Het restaureren van een monument houdt in dat een monument zodanig opgeknapt wordt dat het pand weer in de originele staat hersteld wordt. Bij het restaureren van een monumentaal pand gelden speciale uitvoeringsrichtlijnen, waaronder het beperkt houden van de grote ingrepen aan het pand en dus slechts zorgen voor de herstellingen en reparaties die noodzakelijk zijn. Tijdens het restaureren van een monument is het van essentieel belang om gebruik te maken van de juiste materialen om te zorgen dat het pand qua sterkte, qua kleur en qua structuur aansluiten op het omliggend bouwwerk. In hoeverre een monument te restaureren is hangt vooral af van de huidige staat van het pand.

 

De soorten monumenten

We kunnen verschillende soorten monumenten onderscheiden, waaronder rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, provinciale monumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten, mobiele erfgoederen en panden uit de wederopbouwperiode. Gaat u uw monument verbouwen, dan is het essentieel om te weten om wat voor soort monument het gaat aangezien de aanpak van het restauratieproces verschilt per soort monument. Ook het prijskaartje dat komt kijken bij het restaureren van de verschillende soorten monumenten variëren afhankelijk van het gebouw waarin u woont.

 

Zaken waar u op moet letten

U gaat op een aantal zaken moeten letten als u uw monument gaat restaureren. Om een monumentaal pand op de juiste wijze te restaureren moet u rekening gaan houden met deze onderstaande zaken:

  • Ga na welk soort monument u heeft en check wat de voorwaarden zijn om uw monument te restaureren.
  • Bepaal in hoeverre u ook kiest voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen en wat de extra kosten hiervan zijn.
  • Ga na hoe u de restauratie gaat financieren en welke subsidies u kunt aanvragen.
  • Controleer in hoeverre u een vergunning aan moet vragen bij de gemeente.
  • Ga na welke aannemers geschikt zijn voor de klus.

 

De kosten

De kosten die komen kijken bij het restaureren van een monument hangt af van verschillende zaken, waaronder de huidige staat van het monument om te bepalen of het slechts om opfriswerk gaat of juist om structurele herstellingen die aan het monument moeten gebeuren. De kosten voor het restaureren van een monument liggen vele malen hogen dan het verbouwen van een normaal pand aangezien er gebruik moet worden gemaakt van originele bouwmaterialen en technieken. Hier komt nog bij dat het restaureren van monumenten veel geld kost omdat geschikte aannemers die dergelijke werkzaamheden op kwalitatief goede manier kunnen uitvoeren vrij schaars zijn.

 

Een vergunning aanvragen

Bent u de eigenaar van een monumentaal pand en gaat u het monument restaureren, dan bent u verplicht om een omgevingsvergunning aan te vragen bij de gemeente. Vergeet niet dat het aanvragen van een omgevingsvergunning enige tijd in beslag neemt, dus start vroeg met de aanvraag om vertragingen te voorkomen. Gaat het om kleine onderhoudswerkzaamheden die worden uitgevoerd aan onderdelen van het pand die geen monumentale waarde hebben, dan is het aanvragen van een omgevingsvergunning niet noodzakelijk.

 

Een subsidie aanvragen

Het restaureren van een monumentaal pand brengt hoge kosten met zich mee, waardoor de overheid en de gemeentes samen verschillende subsidies beschikbaar hebben gesteld om een restauratie aantrekkelijker te maken. U kunt als eigenaar van een monument tijdens het restaureren namelijk profiteren van de subsidie voor de instandhouding, een subsidie voor de herbestemming en een subsidie voor de restauratie van het pand. Wat de voorwaarden zijn van dergelijke subsidies en wat de exacte hoogte is per subsidie hangt af van de gemeente waar u woont en van de situatie. 

 

Huur een betrouwbare expert in

Kies voor het inschakelen van een betrouwbare en ervaren expert als u uw monument op wilt laten knappen. Het restaureren van een monument is namelijk specialistisch werk dat nauwkeurig moet gebeuren met veel geduld. Lang niet elke aan nemer beschikt namelijk over de kennis en ervaring om te kunnen werken met historische funderingen. Voor het vinden van een geschikte aannemer kunt u:

  • Op zoek gaan online naar recensies van klanten die in het verleden hun monument hebben laten restaureren en een aannemer aanbevelen.
  • Bij bekenden na te gaan of ze een betrouwbare aannemer kennen die goed en professioneel werk verricht met monumentale panden.
  • Contact op te nemen met de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM).

 

Vragen en meer informatie

Als u meer te weten wilt komen over de zaken die komen kijken bij het restaureren van een monument, dan kunt u contact opnemen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Hier kunt u terecht voor deskundig advies over zaken zoals de restauratie van het pand, maar ook over het onderhoud en over het verlenen van subsidies. U kunt ook contact opnemen met een lokaal gevestigde aannemer die gespecialiseerd is in het opknappen van monumentale panden, maar vergelijk eerst offertes voor een besparing.