Subsidie achterstallig onderhoud verhelpen

Het aanbod aan subsidies tegenwoordig is ondanks het verdwijnen van heel veel financiële compensaties nog steeds aanzienlijk. Bovendien bestaan er heel wat subsidies waarvan het merendeel van de mensen niet weet dat ze er zijn. Neem nu bijvoorbeeld het uitvoeren van achterstallig onderhoud met betrekking tot onder meer het verbeteren van het binnenmilieu. Vaak wordt gedacht dat deze uitsluitend wordt toegekend aan scholen (scholen kunnen inderdaad aanspraak maken op een subsidie), maar dat is niet het geval. Ook particuliere woningeigenaars kunnen op dit vlak rekenen op een financiële compensatie. Zij kunnen voor een investering in bijvoorbeeld doorgedreven ventilatie rekenen op een meer dan behoorlijke financiële compensatie. Wilt u ook achterstallig onderhoud verhelpen, maar wilt u eerst een goed beeld hebben van de kosten en mogelijke subsidies? Twijfel in dat geval niet langer, lees snel verder en kom er alles over te weten!

Subsidie achterstallig onderhoud

  
Benieuwd naar de prijzen?

Hoeveel kost achterstallig onderhoud verhelpen?

kostenEr wordt wel eens gezegd dat mensen die er voor kiezen om hun huis niet op regelmatige basis te onderhouden nadien dan maar moeten opdraaien voor de mogelijke kosten die aan het verhelpen van achterstallig onderhoud zijn verbonden. Dat is echter geen correcte stelling en wel erg kort door de bocht. Wat dan namelijk te vinden van mensen die er voor kiezen om een oudere woning aan te kopen en deze wensen op te knappen? Zij worden vaak geconfronteerd met torenhoge kosten die in lijn liggen met het aankopen van een nieuwbouwproject. De kosten voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud aan een woning kunnen dan ook oplopen van een paar duizend euro tot misschien wel tienduizend euro of meer. Hoeveel u voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud voor een woning precies moet betalen is uiteraard afhankelijk van de staat waarin het huis zich bevindt.

Subsidie achterstallig onderhoud in het verleden

In het verleden werd er reeds voor gekozen om een subsidie achterstallig onderhoud te verstrekken aan mensen die hun verouderde woning danig wensten op te knappen. Zij konden dan ook rekenen op een financiële compensatie die op landelijk niveau of via de provincie werd verstrekt. In het merendeel van de gevallen kon men rekenen op een financiële tegemoetkoming van 45 of zelfs 50 procent in de kosten afhankelijk van de noodzaak van het onderhoud dat werd uitgevoerd. Op deze manier werd het uitvoeren van verfraaiingswerken voor een grotere doelgroep financieel interessant wat als extra voordeel had dat de verkrotting in bepaalde wijken structureel kon worden teruggeschroefd.

Welke subsidies kunnen tegenwoordig verkregen worden?

Allemaal goed en wel die subsidies uit het verleden, maar hoe is de situatie vandaag de dag? Het uitvoeren van achterstallig onderhoud aan een woning kan namelijk zoals u reeds heeft kunnen lezen gepaard gaan met een behoorlijk hoge kostprijs. Gelukkig is het ook vandaag de dag nog mogelijk om een subsidie te verkrijgen, al wordt deze wel door de stad of gemeente verstrekt waarin u woonachtig bent. Dit zorgt er voor dat het altijd aan te raden is om eerst te onderzoeken op welke subsidies u precies recht heeft.

Verschillende werkzaamheden met betrekking tot het verhelpen van achterstallig onderhoud worden gesubsidieerd. Wanneer u er bijvoorbeeld voor kiest om een funderingsonderzoek te doen in een risicogebied wordt doorgaans altijd tegemoet gekomen in de kosten, vaak zelfs tot 75 procent. U dient er wel rekening mee te houden dat er een plafond aan de subsidie is verbonden. Voor de stad Rotterdam betreft dat bijvoorbeeld 1.500 euro.

Verbeteren binnenklimaat

Een andere subsidie die door nagenoeg iedere stad of gemeente wordt verstrekt heeft betrekking tot het verbeteren van het binnenklimaat. In een tijd waarin we allemaal vooral de focus leggen op het plaatsen van verbeterde isolatie durven we wel eens de noodzaak van een goede ventilatie over het hoofd zien. Wanneer u wenst te investeren in een constructief ventilatiesysteem voor uw huis kunt u zonder probleem bij uw stad of gemeente een degelijke subsidie ontvangen. Hoeveel deze precies bedraagt kunt u opvragen bij het stadsbestuur.

Subsidie en lening woningverbetering

Structureel onderhoud dat het algemeen wooncomfort van een woning op noodzakelijker wijs verbeterd wordt vaak tot een bedrag van 45 procent gesubsidieerd. Let wel, zoals reeds aangegeven dient het noodzakelijk achterstallig onderhoud te betreffen. Het laten installeren van een domotica systeem valt hier bijvoorbeeld niet onder! Bovendien hebben verschillende steden er voor gekozen om hun inwoners ook te voorzien van een financieel interessante lening voor de kosten die met het uitvoeren van deze werkzaamheden gepaard gaan.

Subsidies in de toekomst

De subsidies die op vlak van het uitvoeren van achterstallig onderhoud van een woning worden verstrekt door de steden en gemeenten zijn op z’n minst aanzienlijk te noemen. Zelfs ondanks het financiële plafond van de financiële tegemoetkomingen zorgt deze regeling ieder jaar opnieuw voor een behoorlijke druk op de financiële situatie van een stad of gemeente. Voor grootsteden zoals Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam zal deze druk nog wel meevallen en lijkt ze overzien te kunnen worden.

Voor de kleinere steden of gemeenten is dat evenwel een stuk lastiger. Verschillende van deze hebben er inmiddels reeds voor gekozen om de hoogte van hun subsidie te verlagen en de verwachting is dat dit naar de toekomst toe verder zal worden doorgezet. Mensen die een subsidie voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud aan een woning wensen te ontvangen doen er dan ook zeker goed aan om hier niet te lang mee te wachten!

Hoe een subsidie aanvragen?

Net als een zeer groot deel van de subsidies vandaag de dag wordt ook deze voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud aan een woning nu verstrekt door de stad of gemeente waarin uw huis is terug te vinden. Dit zorgt er voor dat de subsidie evenals de mogelijke andere financiële regelingen aanzienlijke verschillen kunnen vertonen. Daar staat wel tegenover dat de aanvraagprocedure nu een stuk transparanter is en er sneller op een verzoek kan worden gereageerd. Hoe dan ook, indien u een subsidie voor het uitvoeren van achterstallig onderhoud aan een woning wenst aan te vragen dient u hiervoor contact op te nemen met het bestuur van uw stad of gemeente. Ook de website kan een interessante startplaats zijn.Bent u een vakman?
Probeer dan gratis onze service: gratis aanmelden.