Als woningeigenaar, maar ook als eigenaar van bijvoorbeeld een appartement kunt u er voor kiezen om alleen of gezamenlijk met derden een zogenaamd meerjarenonderhoudsplan op te stellen. Het MJOP is een soort van rapport waarin staat te lezen welk onderhoud wanneer dient plaats te vinden en welke kosten dit met zich mee zal brengen. Dit is belangrijk, want door middel van een dergelijk rapport beschikt u over een goed beeld van alle te verwachten onderhoudskosten en dat zowel op de lange als op de korte termijn. Op deze manier weet u precies welke kosten u jaarlijks dient te reserveren om aan het geplande onderhoud te kunnen voldoen. Hierdoor worden financiële moeilijkheden voorkomen waardoor u iedere nacht op beide oren kunt slapen. Wilt u de eerste fase van het meerjarenonderhoudsplan ten uitvoer brengen en bent u op zoek naar informatie over de gemiddelde kostprijs van deze werkzaamheden? Of wilt u graag weten of u recht heeft op een bepaalde subsidie? Wij vertellen u hier graag alles over in dit artikel!

Subsidie eerste fase meerjarenonderhoudsplan

Benieuwd naar de prijzen?

Kosten eerste fase meerjarenonderhoudsplan

kosten Veel mensen die de eerste fase van een meerjarenonderhoudsplan tot uitvoering willen brengen stellen zich de vraag welke kosten hier precies aan verbonden zijn. Hier valt evenwel niet zomaar een antwoord op te geven. De kosten voor de eerste fase van het meerjarenonderhoudsplan kunnen namelijk aanzienlijke verschillen vertonen en zijn bijgevolg sterk afhankelijk van situatie tot situatie. Het bouwdeel waartoe het onderhoud betrekking heeft is bijvoorbeeld voor een groot deel bepalend voor het kostenplaatje dat zal worden gerealiseerd. Betreft het bijvoorbeeld het onderhoud van een complete gevel of wordt het dak onder handen genomen? Of misschien wel allebei? Vooraleer de eerste fase van het meerjarenonderhoudsplan uit te voeren is het dan ook altijd van belang om eerst even advies in te winnen bij één of misschien zelfs meerdere professionele bedrijven. Alleen op deze manier kunt u er namelijk zeker van zijn dat u een goed beeld heeft van de kosten waarmee u geconfronteerd zult worden.

Subsidie in het verleden

Vanaf het begin van het bestaan van een subsidie voor een meerjarenonderhoudsplan werd er voor gekozen om de onderhoudswerkzaamheden financieel te ondersteunen door middel van een subsidie. Deze subsidie werd nooit op landelijk niveau verstrekt, maar was de bevoegdheid van de stad of gemeente waarin het gebouw in kwestie zich bevond. Hoewel er aldus sprake zou kunnen zijn van een verschil op vlak van subsidie tussen de diverse regio’s viel dit in de praktijk best mee. Het merendeel van de (groot)steden koos er voor om een bedrag te subsidiëren tot 55 procent van de kostprijs van de werken. Er diende wel altijd rekening te worden gehouden met een bepaald minimum investeringsbedrag om recht te hebben op de subsidie. Hoe dan ook, door het bestaan van deze subsidie werd het tot uitvoer brengen van de eerste fase van het meerjarenonderhoudsplan voor veel partijen financieel een stuk toegankelijker.

Subsidie anno 2016

Het zal u goed doen om te weten dat u voor de eerste fase van het meerjarenonderhoudsplan nog steeds kunt rekenen op een financiële tussenkomst vanuit steden en gemeenten. Het eerder aangehaalde percentage van 55 procent op het totale kostenplaatje van de werken is ook vandaag de dag nog steeds van toepassing. De meeste steden en gemeenten hebben er evenwel voor gekozen om een minimale investering van 4545 euro te vereisen. Een dergelijke investering komt overeen met een subsidie die goed is voor een bedrag van 2.500 euro. Het spreekt voor zich dat er voor deze subsidie ook altijd gebruik wordt gemaakt van een plafond. Deze bedraagt doorgaans altijd 6.000 euro wat zorgt voor een investering van 11.000 euro of meer. Let op, per jaar wordt een bepaald budget voorzien door steden en gemeenten. Wanneer dit budget op is kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op de subsidie tot het volgende jaar is aangebroken. Wilt u er met andere woorden zeker van zijn dat u aanspraak kunt maken op een subsidie met betrekking tot de eerste fase van het meerjarenonderhoudsplan? In dat geval is deze zo vroeg mogelijk aanvragen een absolute must!

Toekomst van de subsidie

Er heerst momenteel nogal enige onduidelijkheid over het voortbestaan van verschillende subsidies. Dit geldt ook voor de subsidie met betrekking tot de eerste fase van het meerjarenonderhoudsplan. Zoals u reeds eerder in dit artikel heeft kunnen lezen heeft de subsidie namelijk veelal altijd betrekking tot een vrij aanzienlijk bedrag. Dit bedrag kan niet altijd zomaar worden vrijgemaakt en legt een niet onaanzienlijke druk op het voorraadpotje van menig stad en gemeente. Wat de toekomst voor deze subsidie zal brengen is dan ook nog maar zeer de vraag. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de volledige subsidie zal worden afgevoerd, maar een verlaging van de tussenkomst lijkt wel aan de orde. Alleen door het percentage van de subsidie te drukken kunnen zowel de eigenaars van dergelijke panden als de overheid op financieel vlak de kerk in het midden houden. Het mag dan ook duidelijk zijn, wanneer u een zo optimaal mogelijke subsidie wenst te verkrijgen voor het uitvoeren van de eerste fase van een meerjarenonderhoudsplan is niet te lang wachten de boodschap. Doet u dat wel, dan bestaat het risico dat u het zult moeten doen met een veel mindere financiële compensatie.

Subsidie aanvragen

Heeft u ook een meerjarenonderhoudsplan laten opstellen en wilt u voor de eerste fase graag een subsidie verkrijgen? Dat kan! Om de subsidie aan te vragen dient u evenwel even de procedure van uw stad of gemeente te raadplegen. Omdat de subsidie met betrekking tot de eerste fase van het meerjarenonderhoudsplan wordt verstrekt door steden en gemeenten kan de wijze van aanvragen wel eens verschillen. Indien de website van uw stad of gemeente geen uitkomst biedt kunt u er altijd voor kiezen om telefonisch contact op te nemen met het bestuur. Vooraleer de aanvraag voor de subsidie in te dienen is het in eerste instantie vooral belangrijk om alle nodige documenten te verzamelen. Alleen wanneer er een duidelijk beeld is van de globale investering die noodzakelijk is zal uw stad of gemeente namelijk haar goedkeuring geven voor het toekennen van de gewenste subsidie.