boekhouder

Voor veel bedrijven is het van cruciaal belang om over een goede boekhouder te beschikken. Lang niet iedere bedrijfsleider beschikt namelijk over de vereiste kennis om bijvoorbeeld zelf de boekhouding te kunnen doen. Toch zijn de aangiftes op vlak van BTW en belastingen uiteraard zeer belangrijk. Het niet tijdig of niet correct indienen van dergelijke aangiftes kan er namelijk voor zorgen dat u te maken krijgt met een bepaalde boete en daarnaast zult u op een slecht blaadje komen te staan bij de belastingdienst. Dit zijn twee zaken die u graag koste wat het kost zult willen vermijden. Een beroep doen op een boekhouder biedt in dit geval dan ook de perfecte oplossing.

Een freelance boekhouder

Vandaag de dag neemt het aantal ondernemers snel toe. Een eigen bedrijf starten is de snelste manier om jezelf te voorzien van een inkomen. Toch sneuvelen net zoveel ondernemers en dat komt vooral doordat de boekhouding niet goed wordt gedaan. Je kan er niet op rekenen dat je partner de boekhouding wel even zal doen. Daarnaast kan je er ook niet vanuit gaan dat je zelf in de avonduren nog wel aan de slag zal gaan met je boekhouding. Om deze redenen wordt er vaak gebruik gemaakt van boekhouders die in vaste dienst of in flexibel dienstverband worden ingehuurd.

De taken van de boekhouder

Een boekhouder is de spil van een bedrijf. Al jouw zaken worden goed verwerkt en de financiële stromen binnen je bedrijf verlopen soepel als je gebruik maakt van de diensten van een boekhouder. Een boekhouder houdt zich niet alleen bezig met het opstellen van facturen, hoewel dit wel een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is.

Een boekhouder zorgt voor alles wat met de financiën te maken heeft. Zo kan hij bijvoorbeeld de inkoop van goederen en grondstoffen regelen. Daarnaast zorgt de boekhouder ervoor dat facturen van leveranciers worden gecontroleerd en betaald. De facturen die worden uitgestuurd aan afnemers worden opgesteld door de boekhouder aan de hand van de verkoopgegevens die de ondernemer aanlevert.

Boekhouder of accountant

De meeste boekhouders zullen een opleiding hebben op MBO of HBO niveau. Je moet ze niet verwarren met een accountant. Een accountant heeft namelijk minimaal een universitaire opleiding nodig voordat ze dit werk mogen verrichten. De accountant houdt toezicht op de boekhouder en regelt ook de belastingaangifte van het bedrijf. Tussentijdse BTW aangiftes worden daarentegen weer afgehandeld door de boekhouder, mits deze daartoe de kwaliteiten heeft. Alle zaken waarvoor een accountantsverklaring nodig is mogen alleen door de accountant worden gedaan. Het is wel zo dat een accountant boekhouders werkzaamheden mag uitvoeren.

Het takenpakket van een boekhouder

Bovenstaande zegt het eigenlijk al, een boekhouder heeft als belangrijkste taak om de aangiften op vlak van BTW en belastingen in goede banen te leiden. Deze aangiften gebeuren zoals u ongetwijfeld weet periodiek (ieder kwartaal en ieder jaar) waardoor u steeds opnieuw een beroep zult moeten doen op de boekhouder in kwestie. Voor de prestaties van een externe boekhouder wordt dan op periodieke basis een factuur gemaakt. Op het eind van het jaar volgt dan veelal een grotere afrekening waar ook de volledige belastingaangifte in is opgenomen.

Bijstand bij controle

De belangrijkste reden voor veel bedrijven om een (externe) boekhouder onder de arm te nemen gaat schuil in het feit dat er dan automatisch bijstand wordt voorzien in geval van een controle door de BTW- of belastingdienst. Veel bedrijven staan zeer weigerachtig tegenover een dergelijke controle omdat het vaak zeer moeilijk is om de uitkomst er van te voorspellen. Zelfs wanneer u zich in regel heeft gesteld met alle vereisten kan het voorkomen dat er toch een opmerking komt. Uw boekhouder kan in deze situatie meteen anticiperen waardoor mogelijke problemen kunnen worden voorkomen. Zie ook pagina belastingadviseur voor meer informatie.