We leven in een tijd waarin het haast niet meer te doen is om een vast personeelsbestand aan te houden waarvan iedereen standaard 40 uur per week werkt. Steeds vaker krijgt u te maken met flexwerkers en deeltijdbanen. De urenadministratie vormt voor veel ondernemers een volle dagtaak. Het is dan ook gelijk om die reden dat Payrolling zo populair begint te worden. Op alle plekken waar men met flexibele uren werkt wordt van Payrolling gebruik gemaakt. We leggen u iets meer uit over de kosten en zaken die het tarief bepalen.

 

De prijs van payrolling

We vroegen bij meerdere dienstverleners op dit gebied de tarieven op. Men stuurde ons een verrassend antwoord. Aan payrolling valt namelijk geen vast tarief te bepalen. Het tarief is geheel afhankelijk van de situatie van uw bedrijf en de diensten van de werknemers. Feit is dat bij payrolling er een vermenigvuldiging plaatsvindt van het bruto uurtarief. Dit bruto uurtarief wordt dan bijvoorbeeld met factor 1,6 vermenigvuldigd. Die factor wordt geheven vanwege een aantal redenen.

De componenten van de rekenfactor

De rekenfactor die op het uurloon wordt losgelaten bestaat uit meerdere componenten. U mag dan denken aan werkgeverslasten, pensioenpremie, ziektekostendeel van de werkgever en doorbetaling ziektekosten tot twee jaar. We lichten deze zaken, inclusief de voordelen verder voor u toe.

De werkgeverslasten worden afgedragen

De werkgeverslasten zoals ze door uw bedrijf aan de Belastingdienst moeten worden afgedragen worden door het payrolling bedrijf uitbetaald. Daarbij wordt zorggedragen voor een tijdige afdracht waardoor uw bedrijf niet in de problemen geraakt. Het component van de zorgverzekering wordt hierbij eveneens afgedragen. U krijgt hier een overzicht van.

Doorbetaling van de ziektekosten

Wanneer uw personeel voor een langere periode, tot twee jaar, de ziektewet in gaat door langdurig ziekteverzuim zorgt dat voor veel ondernemers voor een risico wat eigenlijk niet te dragen is. Hier zijn meestal niet voldoende reserves voor. Daarnaast moet er nieuw personeel worden ingehuurd om deze hiaat te vullen. Om te voorkomen dat u met dubbele kosten komt te zitten met een zieke werknemer betaalt u een deel in de rekenfactor aan het payrolling bedrijf.

De voordelen voor u als werkgever

Payrolling biedt u als werkgever meerdere voordelen. Het grootste voordeel is natuurlijk dat u zelf geen urenadministratie meer hoeft bij te houden. Zaken als gewerkte uren worden namelijk rechtstreeks doorgegeven aan het payrolling bedrijf. Aan de hand van de planning en de gewerkte uren – zaken die het payrolling bedrijf voor u registreert – wordt het personeel uitbetaald. Dit gebeurt altijd op het afgesproken moment, wat tevens een groot voordeel is van payrolling. Wanneer er meer tijd gaat zitten in de verloning zal uw personeel daar geen last van ondervinden. Verder is het een groot voordeel dat alle administratieve zaken worden afgehandeld door het payrolling bedrijf. U houdt als ondernemer dus meer tijd over en u hoeft in principe geen eigen personeelsadministratie meer te voeren wanneer u alleen personeel op de payrolling lijst heeft staan. Daarnaast hoeft u niet zelf reserveringen op te bouwen voor ziekteverzuim: ook hiervoor betaalt u vooraf bij het payrolling bedrijf.

De nadelen van payrolling voor u als werkgever

het gaat hier om een service die voor- en nadelen heeft. Het belangrijkste nadeel is uiteraard dat u een deel betaalt aan het bedrijf voor de verleende diensten. Er komt dus een extra deel aan loonkosten bovenop. Dit is echter een deel wat u anders ook aan uw eigen loonadministratie personeel had moeten betalen. Wanneer u naast de payrolling medewerkers ook een aantal personeelsleden in vaste volle dienst heeft zult u alsnog een deel loonadministratie zelf moeten uitvoeren. Denkt u in dat geval aan uw eigen loonadministratie en die van eventuele mede eigenaren. U zult dus nagenoeg nooit geheel verschoond zijn van loonadministratie werkzaamheden.

Een gebrek aan zicht op bepaalde zaken

Een ander nadeel is dat u geen zicht heeft op de correcte verloning van de gewerkte uren. Dit is iets wat u pas ter ore komt wanneer er fouten zitten in de verwerking van de gewerkte uren van uw personeel. Het kan uiteraard zijn dat er een foutieve verloning plaatsvindt waarbij zaken als overwerk niet goed worden verwerkt. Daarom is het belangrijk dat u goed kijkt naar de reviews van een payrolling bedrijf. Een ander nadeel is dat niet ieder bedrijf wat deze diensten verleent ziekteverzuim kan aanpakken. Het gevolg van ziekteverzuim is duidelijk. U betaalt voor personeel wat niet op de werkvloer actief is. Dit zit uiteraard bij de factor van de vermenigvuldiging inbegrepen maar het lost het probleem niet op. U zult in dat geval een bedrijfsarts moeten inschakelen om te kijken of personeel wel echt ziek is.

Loongelijkheid bij het personeel

Wanneer u werkt met vaste krachten en flexwerkers is er een belangrijk punt van kritiek bij het personeel wat voor veel onvrede kan zorgen op de werkvloer. Het gaat hier om de hoogte van het loon wat bij gelijke werkzaamheden wordt uitbetaald. Wanneer u gebruik zou maken van de diensten van een uitzendbureau in plaats van een payrolling bedrijf wordt het flex personeel vaak te laag uitbetaald. Dat komt doordat een uitzendbureau een relatief hoger bedrag inhoudt voor de eigen geleverde diensten. Bij payrolling is het zo geregeld dat uw personeel wat in flexibele diensten werkt hetzelfde loon krijgt uitbetaald als uw vaste personeel. Dat zorgt voor meer tevredenheid op de werkvloer.

Prijzen vergelijken voor u inhuurt

Wilt u de verloning van uw flexwerkers gaan uitbesteden aan een payrolling bedrijf dan is het zaak dat u eerst prijzen vergelijkt. Dat doet u met onderstaande button. U ontvangt gelijk een aantal offertes om naast elkaar te leggen. Het zal u een voordeel oplopend tot 20 procent opleveren.