Steeds meer bedrijven hebben een flexibel personeelsbestand. Het gaat dan om bedrijven waarbij er geen sprake is van een vast aantal werknemers die ieder 40 uur per week hebben. Deze flexibele werknemers vindt u tegenwoordig in nagenoeg iedere branche. We hebben voor u een aantal tips op een rij gezet die u kunt nalezen wanneer u wil weten of payrolling iets voor uw bedrijf is.

 

Tip 1: de kosten van payrolling

Uiteraard wilt u als ondernemer weten welke kosten er verbonden zijn aan payrolling. Feit is dat dit niet goed vooraf te bepalen is. Er is namelijk geen standaard tarief wat u aan een payrolling bedrijf zult moeten betalen. Het bruto uurloon van uw personeel wordt met een bepaalde rekenfactor vermenigvuldigd. Er wordt dan uitgegaan van het bruto uurloon van ieder individueel personeelslid. Vanuit die rekenfactor worden alle bijkomende lasten betaald, worden reserveringen opgebouwd en wordt de vergoeding aan het payrolling bedrijf betaald.

 

Tip 2: wanneer maakt u gebruik van een payroll bedrijf

Een payroll bedrijf zal niet onder alle omstandigheden de juiste keuze zijn. Dat komt doordat u zelf de loonadministratie uit handen geeft om te zorgen dat een ieder betaald krijgt voor het aantal gewerkte uren. Het is dus niet zinvol om gebruik te maken van payroll service wanneer iemand standaard een 40 uren contract heeft. Ook wanneer iemand standaard bijvoorbeeld een 20 uren contract heeft – waarbij die 20 uren ook sec worden gewerkt – is payrolling overbodig. Het is pas nuttig wanneer u met een flex pool werkt bij uw bedrijf waarbij er met standaard 0 uren contracten wordt gewerkt. In dit geval krijgt het personeel echt betaald voor het aantal gewerkte uren en minuten. Dit is het moment waarop payrolling zijn vruchten afwerkt want dit is verloning die te arbeidsintensief is voor ondernemers.

 

Tip 3: Geen juridische specialist nodig

Als ondernemer ontkomt u er haast niet aan om een juridische specialist in te huren. Dat komt doordat de CAO ieder jaar verandert. U dient volledig op de hoogte te zijn van de zaken die in de CAO zijn vastgelegd. Daarnaast kunt u in een juridische strijd verwikkeld raken rondom ARBO zaken in uw bedrijf. Het is goed om te weten dat een payroll bedrijf niet alleen de CAO van uw bedrijf volledig kent, zelfs de meest recente updates. Daarnaast maakt men gebruik van een eigen ARBO dienst waardoor ook deze kwesties goed worden verholpen. Juridische zaken omtrent het personeel kunt u eveneens overlaten aan het payroll bedrijf want men heeft een eigen team van juristen in dienst wat u bij kan staan.

 

Tip 4: Het voordeel van een payroll bedrijf boven een uitzendbureau

Uitzendbureaus zijn een keuze die vaak wordt gemaakt bij flexwerkers. Feit is echter dat deze organisaties alleen geschikt zijn wanneer er heel sporadisch van extra personeel gebruik wordt gemaakt. Het is een service waar voor u behoorlijk wat kosten aan verbonden zijn. Daarnaast is het een service waarbij een belangrijk stuk loonongelijkheid ontstaat tussen de werknemers onderling. Personeel van een arbeidsbureau wordt standaard een stuk lager uitbetaald dan payroll personeel. Dat komt doordat er behoorlijk wat overheadkosten worden berekend. Deze loonongelijkheid zorgt voor ontevredenheid bij het personeel. Bij payroll wordt er een vast tarief berekend bovenop het brutoloon. U heeft dus precies goed zicht op het brutoloon van uw personeel.

 

Tip 5: Let op bij een gecombineerde loonbetaling

Heeft u vaste personeelsleden met een permanent 40-uren contract of een ander contract wat een strak aantal uren heeft in combinatie met flex of seizoenwerkers dan is het zaak dat u alsnog zorg draagt voor een deel van de personeelszaken. U hoeft immers voor vaste urencontracten geen payroll service in te schakelen. U heeft dan een gecombineerd deel waarbij u zelf een deel van de loonadministratie regelt waarnaast er een flexibel deel wordt uitbesteed. Dit is goed om rekening mee te houden in uw personeelsbestand. U zult dan altijd een deel personeelsadministratie moeten laten uitvoeren.

 

Tip 6: let op maatregelen bij ziekteverzuim

Ziekteverzuim waarbij er een personeelslid in de ziektewet gaat voor een korte periode tot twee jaar geeft een stuk onzekerheid bij een bedrijf. U moet de volledige uren namelijk doorbetalen onder deze omstandigheden. Daarbij komt uiteraard kijken dat bij payroll deze kosten al zijn opgenomen in de rekenfactor van het brutoloon. U maakt geen extra kosten. Toch is het niet zo dat ieder payroll bedrijf een eigen bedrijfsarts of andere mogelijkheid van controle heeft om te kijken of een personeelslid ook wel echt ziek is. Daarom moet u bij de selectie van een payroll service kijken of deze dienst aanwezig is en kan worden ingeschakeld. Is dit niet zo, dan zult u nog zelf een bureau moeten inschakelen wat deze opvolging en controle uitvoert.

 

Tip 7: een keuze is handig

Gaat u gebruik maken van een payroll service dan is het altijd prettig om keuzemateriaal te hebben. Dat doet u via onderstaande button. u ontvangt gelijk vrijblijvend een aantal offertes om te vergelijken. Dit levert u een behoorlijk voordeel op, want u kunt de rekenfactoren met elkaar vergelijken.