Payrolling is een service waar steeds meer bedrijven gebruik van maken. Zeker wanneer er wordt gewerkt met een groot aantal seizoenkrachten of parttimers is het van belang dat u geen overuren hoeft te maken aan de loonbetaling. We keken voor u naar de kosten van payrolling voor uw bedrijf. Daarnaast keken we hoe dat kostenplaatje is opgebouwd.

 

Een vraag naar prijsopgaven

We contacteerden meerdere bedrijven die deze service bieden en vroegen hun tarieven op. We kregen een eensluidend antwoord. Aan deze service valt geen vast prijskaartje te hangen. Dat komt doordat men bij payrolling met een compleet ander systeem werkt. Er wordt niet gewerkt met een bepaald tarief maar met een rekenfactor. U betaalt dus een tarief wat afhankelijk is van het loon van uw personeel. In principe kan die rekenfactor iedere hoogte hebben maar die van 1,6 is de meest gehoorde. Dat houdt in dat het bruto uurloon van uw personeelslid met factor 1,6 wordt vermenigvuldigd. Deze factor is uit een aantal componenten opgebouwd die we voor u zullen toelichten.

 

Het deel van de belastingdienst

De belastingdienst is de post waar de meeste tijd van werkgevers en het grootste deel van het geld van de rekenfactor naartoe gaat. Er wordt geld afgedragen voor de werkgeverslasten met betrekking tot het loon maar er wordt ook geld afgedragen voor de bijdrage van werkgevers aan de zorgverzekeringswet.

 

Pensioenopbouw

Ook flexwerkers hebben recht op pensioenopbouw. Dit deel wordt per gewerkt uur in de pensioenpot van het payroll bedrijf gestort. Gevolg is dat uw personeel pensioen opbouwt geheel naar gelang het aantal gewerkte uren. Daarbij wordt de loonontwikkeling op de voet gevolgd.

 

Reservering voor vakantiegeld

Als werkgever heeft u maandelijks de verplichting om vakantiegeld te reserveren voor uw personeel. Dit is iets wat niet iedere werkgever zich even goed realiseert bij de uitbetaling van de lonen. Een gevolg kan zijn dat de uitbetaling van het vakantiegeld in een crisissituatie, zoals in 2020 het geval was, in het gedrang kan komen. Het personeel zal dit niet accepteren waardoor het voortbestaan van uw onderneming in gevaar komt. De opbouw van het vakantiegeld vindt dus plaats via de payrolling.

Het doorbetalen van de ziektekosten

Personeel wat voor kortere of langere tijd in de ziektewet belandt is een belangrijke kostenpost voor ondernemers. U moet in dat geval tot wel 2 jaar het volledige loon blijven doorbetalen terwijl het personeel niet op de werkvloer is. Personeel wat langdurig ziek is kan ertoe leiden dat u als werkgever financieel in zwaar weer belandt. U moet immers een vervangende kracht hebben die de werkzaamheden van het zieke personeelslid overneemt. Om te voorkomen dat dit u overkomt betaalt het payroll bedrijf de zieke werknemer uit via de reservering die men opbouwt met de rekenfactor. U heeft er dus zelf geen overlast van en kunt gerust een andere – tijdelijke – kracht inschakelen om deze werkzaamheden uit te voeren.

 

De juridische zaken

Als werkgever zult u te maken krijgen met meerdere juridische zaken waarbij u onder andere mag denken aan de arbodienst. Deze zaken, alsmede zaken die kunnen voortvloeien uit de CAO, zullen door het payrolling bedrijf worden opgepakt. U zult dus voor minder zaken een bedrijfsjurist nodig hebben wat voor minder onkosten zorgt. Dit deel maakt wel deel uit van de rekenfactor.

 

De voordelen van payrolling voor u als werkgever

Als werkgever hoeft u zich nog maar met een heel beperkt deel van het werkgeverschap bezig te houden. U voert de gesprekken met het nieuwe personeel wat u wil gaan aannemen voor uw bedrijf zodat u weet wie er op de werkvloer aanwezig zijn. Daarnaast houdt u zelf zicht op de werksituatie in uw bedrijf, de administratie die erachter zit is niet uw aandeel waardoor u tijd overhoudt. Daarnaast hoeft u zich niet steeds te verdiepen in de nieuwe CAO die voor uw sector wordt afgesloten. Dit is een deel wat het payroll bedrijf eveneens voor zijn rekening neemt. U hoeft minder juridische kennis te hebben waardoor u tijd over houdt voor het ondernemerschap. Een belangrijk voordeel is eveneens dat de verloning altijd op een vast moment plaatsvindt. Dat zorgt voor veiligheid en geruststelling bij uw personeel. Rust op de werkvloer heeft altijd een goede uitwerking op de arbeidsresultaten.

 

De nadelen van payroll

uiteraard zullen er ook altijd nadelen aan payroll zitten. Een belangrijk nadeel is dat het een dienst is die voor uw bedrijf niet gratis is. Er is altijd een bepaald kostenaspect aan verbonden. Dit kostenaspect is echter lager dan wanneer u een uitzendbureau inhuurt. Deze organisaties zijn niet transparant in de overhead kosten die men aan u berekent. Daardoor ziet u niet wat het loondeel is en wat de overheadkosten zijn die gemaakt worden. Een ander nadeel kan zijn wanneer er een fout wordt gemaakt in de verloning. Gewerkte overuren zullen niet altijd helemaal goed worden geregistreerd waardoor er fouten in de verloning komen te zitten. U heeft dan wel een vast aanspreekpunt buiten uw bedrijf maar binnen uw organisatie kan het personeel nergens terecht.

 

Vergelijk eerst goed

Voordat u een payroll bedrijf gaat inschakelen is het goed om eerst de tarieven en rekenfactoren met elkaar te vergelijken. Dat doet u met onderstaande button. u ontvangt een aantal offertes om te vergelijken. Zo betaalt u nooit teveel.