Als u een training gaat doen zullen daar voor u specifieke voordelen en nadelen aan zitten. We hebben voor u gekeken naar zaken waar mee u absoluut rekening moet houden wanneer u een training gaat volgen. We keken daarbij specifiek naar de voor- en nadelen van de diverse manieren van training en van begeleiding.

 

Weet hoeveel u gaat betalen

Voordat wij de voor- en nadelen van de diverse soorten training gaan benadrukken hebben we de prijzen van trainingen voor persoonlijke vaardigheden op een rij gezet. Men stuurde ons de onderstaande prijsopgaven toe.

Wat voor training gaat u volgen Alleen of in een groep Welke locatie Prijs bij benadering
Een training persoonlijke vaardigheden particulier Groep Wijkcentrum, gebouw GGD Tussen 150 en 250 euro voor meerdere weken
Een training persoonlijke vaardigheden zakelijk Groep Zalencentrum Tussen 395 en 500 per sessie
Een training persoonlijke vaardigheden zakelijk 4 dagen Groep Zalencentrum Tussen 2150 en 2950 euro inclusief 1 op 1 momenten
Een coach persoonlijke vaardigheden zakelijk 1 op 1 Praktijkruimte coach Tussen 90 en 150 euro per uur
een coach persoonlijke vaardigheden particulier 1 op 1 Praktijkruimte coach Tussen 75 en 150 euro per uur

De voor- en nadelen toegelicht

De diverse trajecten hebben meerdere voor- en nadelen die we voor u in onderstaand schema hebben toegelicht.

Welk aspect Voordelen Nadelen
Training is in een groepsverband U heeft de mogelijkheid om rollenspel te spelen om de geleerde vaardigheden in de praktijk te brengen, daarnaast kunt u leren van elkaars casussen en praktijkervaringen. Daarnaast zijn deze trainingen doorgaans geheel verzorgd. Uw persoonlijke punten zullen niet allemaal aan bod komen tijdens de training. Daarnaast is er altijd de mogelijkheid dat u op een ander niveau zit dat de andere groepsleden wat voor wrijving kan zorgen bij u. Kijk dan ook altijd vooraf goed naar de opleidingseisen die bij de training horen.
Training individueel Er wordt heel concreet volgens uw persoonlijke aandachtspuntenlijst gewerkt. De coaching of training is geheel op maat gemaakt. Daarnaast is er geen groepsdruk wat het gemakkelijker maakt om bepaalde persoonlijke zaken te delen. Daarnaast wordt er gewerkt met losse afspraken die u doorgaans zelf kunt inplannen samen met uw coach. Coaching individueel is doorgaans wat duurder dan coaching of training in groepsverband. Daar staat tegenover dat er effectiever kan worden gewerkt waardoor u uiteindelijk meer waar voor uw geld krijgt. Een ander nadeel van een training individueel kan zijn dat er wachtlijsten zijn terwijl dit met training in een groep doorgaans niet het geval is.
Training op vaste data Het voordeel is voor u dat u exact weet waar u aan toe bent. Wanneer een gaat om een werk gerelateerde afspraak kunt u de data vooraf inplannen. U zit niet vast aan de agenda van de trainer of coach met persoonlijke afspraken. De data moeten maar net uitkomen voor u. Wanneer er voor een bepaalde datum een belangrijke afspraak gepland staat, of wanneer er iets tussenkomt wat u niet kunt afzeggen heeft u een probleem met het volgen van de trainingsdag.
Training op 1 dag Dit is een heel gewilde vorm wanneer u één aspect of één vaardigheid wilt gaan aanpakken. Het is een manier waarbij u in één dag ook daadwerkelijk de basisvaardigheden leert. U bent redelijk snel klaar met deze training, en aangezien u veelal met andere cursisten bent kunt u samen rollenspel oefenen. Wanneer u specifieke vragen heeft zullen die niet allemaal tijdens één dag kunnen worden beantwoord. U moet ook rekening houden met uw mede cursisten. Er is doorgaans geen coaching tussendoor om vragen uit de praktijk te stellen.
Training op 2 dagen Deze vorm van training is gewild wanneer er meerdere zaken worden besproken. U heeft tussen de twee dagen door vaak een 1 op 1 coaching via video conferencie. Daardoor kunt u vragen uit de praktijk stellen. U moet maar net op twee dagen kunnen komen. Er gaat een hoop regelwerk in zitten.
Training op 4 dagen Een vorm van training wanneer er een hoop moet worden besproken. Veelal verspreid over 3 maanden. Houd er rekening mee dat er een behoorlijk aantal momenten met de trainer 1 op 1 bij zitten. Ook hiervoor zult u een hoop tijd moeten vrij maken. Ook zullen niet alle besproken onderwerpen op u betrekking hebben.
Online coaching Dit wordt vaak gecombineerd met een of meerdere training dagen. Er is gelegenheid om issues uit de praktijk te bespreken. Zodoende weet u dat al uw vragen behandeld zullen worden. Niet voor iedereen geschikt. Niet iedereen heeft een rustige hoek om in te kunnen werken.

Een training bekostigen

Een training is behoorlijk kostbaar. Het is goed om te weten dat u de kosten voor een groot deel vergoed kunt krijgen. Wanneer u werknemer bent kunt u de kosten laten vergoeden door uw werknemer. In uw CAO staat vastgelegd hoe hoog uw jaarlijkse studiekostenvergoeding is. Daarnaast leest u daar op hoeveel studie uren u recht heeft. Bent u werkzoekend dan zal het UWV in een behoorlijk aantal gevallen deze trainingen geven en vergoeden. Wanneer u ZZP bent mag u de kosten van de training opvoeren als bedrijfskosten bij de jaarlijkse belastingaangifte.