De regels van een tuinaanbouw

 

Voor de mensen die een beetje thuis zijn in de Omgevingsvergunning is het duidelijk dat een aanbouw vergunningsvrij bouwen aan een aantal strenge regels onderhevig is: de aanbouw mag zich niet op het voorerf bevinden, de afmeting van het bebouwingsgebied bepaalt de aanbouw, de afmeting van de aanbouw is van belang en voldoet uw aanbouw aan het Bouwbesluit? Hierbij valt de tuin van uw woning meestal tot het achtererf, waardoor er in principe vergunningsvrij aangebouwd kan worden. Maar is dit ook zo?

Aanbouw in de tuin

U heeft meestal geen vergunning nodig, wanneer u een tuinaanbouw doet. Hierbij moet uw aanbouw wel aan een aantal eisen voldoen:

 • Voor een tuinaanbouw aan een monumentaal pand, zoals een monument, recreatiewoning of beschermd stadsgezicht is altijd een vergunning nodig.
 • De aanbouw mag niet hoger zijn dan vier meter.
 • De aanbouw mag niet dieper zijn dan 2.5 meter.
 • Tussen de uitbouw of aanbouw en de publieke gronden moet minimaal een meter liggen. Bij een hoekhuis is het in sommige gevallen toegestaan om vergunningsvrij aan de zijkant uit te bouwen. Uw zijerf mag hierbij niet grenzen aan de weg of openbaar groen.
 • U mag ook niet meer dan een woonlaag op uw tuingrond aanbrengen.

Bijbouw in de tuin

Voor een bijbouw in uw tuin zijn de regels hetzelfde op een tweetal aanpassingen na. Uw bijgebouw moet, wanneer deze groter is dan tien vierkante meter, een meter vrij laten tot het erf van uw buren. Uw bijbouw mag daarnaast niet hoger zijn dan drie meter en een totale omvang hebben van maximaal dertig vierkante meter.

Vergunningsvrije bouwwerken

Wanneer uw bouwwerken aan bovenstaande regels voldoen, dan kunt u stellen dat dit vergunningsvrij aangebouwd mag worden:

 • Serre
 • Garage
 • Veranda
 • Terrasoverkapping
 • Tuinhuisjes, schuurtjes of buitenkeukens
 • Schuttingen en tuinhekjes
 • Speeltoestellen
 • Erfafscheidingen
 • Een bouwwerk in de voortuin, mits deze kleiner is dan twee meter in lengte en een meter in hoogte.
 • Tuinmeubilair
 • Constructies voor hoogteverschillen tuin

Welk gedeelte van de tuin mag u gebruiken voor de aanbouw?

Ook de grootte van uw bebouwingsgebied bepaalt of een vergunning aangevraagd moet worden. De gemeente heeft namelijk een percentage berekend aan grond, waarop gebouwd mag worden. Hoe groot de aanbouw in uw tuin mag zijn om vergunningsvrij te kunnen bouwen, is dus afhankelijk van de grootte van uw tuin. Tabel 1 laat zien welke aanbouwgroottes zijn toegestaan.

Tabel 1. De grootte van het bebouwingsgebied en wat er bebouwd mag worden

Grootte tuin Wat bebouwd mag worden Extra’s
<100m² 50%
>100m², maar <300m² 50m² 20% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 100m²
>300m² 90m² 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300m² tot een maximum van 150m²

Dit houdt in principe in dat, wanneer uw tuin kleiner is dan honderd vierkante meter u de tuin in tweeën moet splitsen om te weten hoe groot uw aanbouw mag zijn. Bij de tweede categorie mag u sowieso vijftig vierkante meter bebouwen en nog eens 20% van het gebied dat groter is dan honderd vierkante meter. Dit berekent u door van het totale oppervlakte honderd af te trekken en het restant te vermenigvuldigen met 0.2. Dezelfde berekening kunt u ook toepassen voor optie drie. Hierbij mag u sowieso negentig vierkante meter bebouwen. Van het totale gebied trekt u 300 af en het restant vermenigvuldigt u met 0.1. Houdt hierbij wel rekening met het maximum van 150 vierkante meter.

Slopen of kappen?

Vergunningsvrij bouwen in uw achtertuin mag in veel gevallen wel. Zeker na de versoepeling van de regels van de overheid in 2014. Vergunningsvrij slopen en kappen is andere koek echter. Wanneer u iets van plan bent te slopen en er komt meer dan tien kubieke meter sloopafval bij kijken, dan heeft u toestemming nodig van de gemeente. Het kappen van bomen is een geval apart, wat voor iedere gemeente ook anders is. Vraag altijd voortijdig informatie op bij het Omgevingsloket, voordat u aan dergelijke werkzaamheden begint.