Als u een uitbouw, een serre of een aanbouw wilt toevoegen aan uw woning, kan het zijn dat u hier een vergunning voor nodig heeft. Het verschil tussen een uitbouw en een aanbouw wordt vaak genegeerd omdat beide ongeveer even duur zijn en beide extra vloeroppervlak opleveren. Een aanbouw levert extra een extra kamer op, terwijl een uitbouw een extensie is van een al bestaande kamer. Een serre is dus ook een uitbouw, terwijl een garage of een bijkeuken een aanbouw zijn.

Kosten uitbouw vergunning

Benieuwd naar de exacte prijzen?

De kosten voor de vergunning

kosten De prijs die u betaalt voor de vergunning hangt onder andere af van de totale prijs van uw uitbouw. De kosten bestaan uit twee verschillende onderdelen, namelijk de kosten die u aan de gemeente betaalt en de kosten die u heeft voor de vergunningstekeningen. De volgende tabel geeft dit weer, exclusief BTW.

Kostenpost Gemiddelde prijs
Gemeentelijke leges 2% van de bouwkosten
Vergunningstekening €750

Een voorbeeld

Voor een uitbouw van €20.000 betaalt u gemiddeld €400 aan de gemeente voor leges. Dit percentage kan per gemeente verschillen, maar wijken hier niet erg veel van af. Het maken van de vergunningstekening is vrij duur, maar wel noodzakelijk om de vergunning te krijgen. Deze tekeningen zijn de officiële ontwerpen van uw uitbouw, dus deze heeft u nodig voor als de vergunning uiteindelijk is goedgekeurd. Dit zijn onder andere ontwerpen, tekeningen en constructieberekeningen.

Wat zijn de voorwaarden?

In vele gevallen kunt u vergunningsvrij bouwen, vooral aan de achterkant van uw woning. Wilt u een uitbouw aan de voorkant plaatsen, dan is het een ander verhaal. U verandert daarmee namelijk het uiterlijk van de straat. Aan de achterkant van uw woning kunt u vergunningsvrij bouwen als de uitbouw niet dieper is dan 4 meter en niet hoger dan 5 meter. Ook mag uw huis geen monument zijn. Het maximale oppervlak mag niet groter zijn dan 100 m2 en 50 procent van het gehele erf moet onbebouwd blijven. Valt u met uw plannen buiten deze afmetingen, dan moet u overgaan tot het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Wat is een omgevingsvergunning?

De omgevingsvergunningen zijn in 2010 in Nederland ingevoerd ter vervanging van een groot aantal vergunningen die van kracht waren, zoals de kapvergunning en de bouwvergunning. Door dit in één overzichtelijke vergunning te omvangen is het proces makkelijker geworden. U kunt deze vergunning aanvragen bij één loket bij de gemeente en daardoor is er nog maar één proces waar u in verzeild raakt.

De aanvraag zelf

U kunt de aanvraag voor de vergunning zelf doen, maar u kunt hier ook een professioneel bedrijf voor aannemen. U krijgt met een groot aantal regels te maken en vaak wordt aangeraden om dit uit te besteden als u de kennis hiervan niet heeft. Een bouwtechnisch bedrijf kan u helpen of binnen de maten te blijven en vergunningsvrij te bouwen of ze kunnen de aanvraag voor u indienen. De gemeente zal uw aanvraag vervolgens vergelijken met een aantal elementen. Zo is er het bestemmingsplan, de monumentenwet, het bouwbesluit, de bouwverordening en de welstandsnota. U zou binnen 8 weken antwoord moeten krijgen.

Waar moet u nog meer rekening mee houden?

Als u van plan bent om bouwwerkzaamheden uit te voeren, dan is het altijd verstandig om uw buren hiervan in te lichten. Deze kunnen namelijk gebruik maken van het burenrecht en een bezwaar indienen tegen uw plannen. Dit wordt ook door de gemeente bekeken en meegenomen in het besluit. In het burenrecht wordt ook vastgelegd dat u geen overlast mag zijn voor uw buren. Gaan de werkzaamheden beginnen, dan kan dit tot geluidsoverlast leiden, maar ook overlast met afval, arbeiders in de straat en andere bijkomstigheden. Als u de buren inlicht van uw plannen, ze een tijdsschema geeft en vraagt of ze hiermee akkoord gaan, kunt u vervelende problemen voorkomen.

Offertes vergelijken

Wilt u graag weten hoeveel u zal betalen voor uw vergunning of wilt u in contact gebracht worden met een bouwtechnisch bedrijf? Dan kunt u hier gebruik maken van onze gratis vergelijkingstool. Deze zal u een aantal offertes kunnen sturen die u kunt vergelijken en gebruiken in uw planning. Deze offertes zijn vrijblijvend en verplichten u dus nergens toe. Heeft u een vergunning nodig? Dan kunt u hier beginnen met het plannen van uw aanvraag.