Asbest verwijderen

 
Asbest verwijderen? Vergelijk eerst!

Volgens het Verbod op Asbestdaken is iedereen die asbest aantreft in daken op zijn of haar erf hier verantwoordelijk voor. Het wordt u dan verplicht om dit asbestdak voor 2024 aanbreekt te verwijderen. Ook als u asbest op een andere locatie in uw woning vindt is het geen slecht idee om hier direct een specialist naar te laten kijken. Asbest is namelijk een zeer schadelijk materiaal.

Wat is asbest?

Veel mensen kennen de term asbest, maar weinig mensen weten wat asbest nou echt inhoudt. Asbest is een mineraal dat in open mijngroeven wordt gewonnen. Asbest heeft zich over heel de wereld verspreid. De belangrijkste mijnbouw vindt plaats in USA, Canada, Zuid-Afrika, China en Oost-Europa. Maar wat maakt asbest nou echt gevaarlijk?

 • Waar bestaat asbest uit? Asbest bestaat uit hele kleine vezels. Afhankelijk van het soort vezel krijgt het asbest een eigen kleur waaraan u het kunt herkennen. De meest voorkomende asbestkleur is wit. Ongeveer 85% van het asbest dat zich in Nederland bevindt/bevond, had deze kleur. Het is overigens ook mogelijk dat er meerdere soorten asbest door elkaar zijn gebruikt.
 • Verleden. Helaas zijn er tot en met de jaren tachtig veel huizen gebouwd waarbij gebruik werd gemaakt van asbest. Het was toen nog niet helemaal duidelijk hoe schadelijk asbest kan zijn. Vanaf 2005 is het echter verboden om asbest te gebruiken bij de bouw van een woning, dit komt de volksgezondheid absoluut ten goede.
 • Asbestvezels. Asbestvezels hebben een paar kenmerkende eigenschappen. Asbestvezels heeft onder andere de volgende eigenschappen: Asbestvezels zijn erg sterk. Asbestvezels zijn slijtvast. Asbestvezels zijn bestand tegen inwerking van zuren van buitenaf. Asbestvezels zijn bestand tegen hoge temperaturen. Asbestvezels hebben een sterke isolerende werking. Asbestvezels zijn erg goedkoop.

Door bovenstaande redenen werd asbest vroeger vaak in de bouw toegepast. Doordat dit in het verleden is gedaan, en omdat asbest een veel voorkomend mineraal is, in de natuur bijvoorbeeld, komen asbestvezels overal in de lucht voor. Normaal gesproken is dit geen probleem voor de volksgezondheid. Pas bij langdurige blootstelling wordt het gevaarlijk voor de gezondheid van de mens.

De kosten

De prijs die u zal betalen voor het saneren van asbest kan erg uiteenlopen. Dat komt doordat er verschillende soorten asbest zijn en verschillende methoden om het te inventariseren. Asbestdaken worden vaak per vierkante meter in rekening gebracht. Vervolgens zijn er gemeenten waarbij u de verpakking en het storten gratis kunt laten, terwijl u hier ergens anders mogelijk voor moet betalen. In enkele gevallen mag u ook uw asbest zelf verwijderen en afvoeren. We hebben hier een tabel opgesteld met de kosten voor het laten saneren van asbest in een aantal situaties. Aangezien elke situatie anders is, kunt u de precieze prijzen het beste bij een saneringsbedrijf opvragen.

Uitgave asbestsanering Prijs per eenheid inclusief btw
Asbest inventarisatie Type 0: €100 – €150

Type A: €325 – €425

Type B: €550 – €1600

Asbest sanering 1 – 10 m2: €700

11 – 20 m2: €800

21 – 30 m2: €900

31 – 50 m2: €1000

Asbest verwerking Verpakking: €0 – €50

Storten: €0 – €40 per 100 kilo

Totaalprijs asbest laten verwijderen €1000 – €3000

Subsidie asbestsanering

Voorheen was er een subsidie voor het verwijderen van asbestdaken. Deze was in het leven geroepen om het Verbod op Asbestdaken te ondersteunen. Per 15 december 2018 is deze subsidie echter gesloten en het is op dit moment niet meer mogelijk om op landelijk niveau financiële steun te ontvangen voor uw sanering. Wat u nog wel kunt doen is bij uw gemeente of provincie na te gaan of er subsidies beschikbaar zijn voor het saneren van asbest. Aangezien deze overheden zelf mogen bepalen waar ze het subsidiegeld aan uitgeven, is er altijd een kans dat dit voor asbestsanering het geval blijkt te zijn.

Voor- en nadelen

Het verwijderen van asbest is in sommige gevallen dus verplicht, maar het kan zijn dat u twijfelt of dit het juiste moment is om uw asbest te laten verwijderen. Hechtgebonden asbest kan namelijk prima een tijdje met rust gelaten worden, zo lang het niet is beschadigd en geen vezels loslaat. Twijfelt u of u moet overgaan op een sanering, dan kunt u het onderstaande lijstje met voor- en nadelen raadplegen voor het maken van een beslissing.

Voordelen

 • Asbest blijft een gevaarlijk materiaal en als u deze vezels met regelmaat inademt dan kunt u hier in het ergste geval ongeneeslijk ziek van worden. Als u het asbest laat verwijderen dan krijgt u zekerheid en veiligheid.
 • Uw woning zal veel sneller te verkopen zijn als u het asbest laat verwijderen. Er zijn weinig potentiële kopers die een woning met asbest zullen overnemen tenzij ze een aanzienlijke korting krijgen op de prijs.
 • U kunt uw asbest goedkoper laten verwijderen als u een collectief begint. Dit kunt u doen met uw buren, vooral als u in een wijk woont met soortgelijke huizen die tegelijkertijd zijn gebouwd.
 • U mag tot 35 vierkante meter hechtgebonden asbest zelf verwijderen. Hiermee bespaart u aanzienlijk, maar moet u wel strenge voorwaarden toepassen die door uw gemeente zijn vastgelegd.

Nadelen

 • Het verwijderen van asbest is duur en dit is mogelijk ook een uitgave waar u geen rekening mee heeft gehouden. Als het asbest in uw woning een verrassing is, dan is dit een zeer vervelende situatie.
 • Er is geen subsidie meer voor het saneren van asbest. De kosten moet u dus helemaal zelf dekken. Was u een aantal maanden eerder geweest (m.a.w. vóór december 2018), dan had u nog steeds van een subsidieregeling gebruik kunnen maken.
 • Het is goed mogelijk dat er tijdens het verwijderen van uw asbest gesloopt moet worden aan uw woning. Naderhand zijn er mogelijk verbouwkosten die u moet betalen om alles weer in goede staat terug te brengen.

Soorten asbest

Is uw woning gebouwd tussen 1945 en 1994, dan is er een 70 procent kans dat deze asbest bevat. Het is dan belangrijk om te constateren welk type asbest dit betreft, want sommige soorten zijn gevaarlijker dan andere. Ook kunt u dan bepalen of u uw asbest zelf mag verwijderen of dat u hier een saneringsbedrijf voor moet inschakelen. Daarom hebben we hier de twee verschillende soorten asbest voor u op een rijtje gezet, plus de manier waarop u ze kunt herkennen.

 • Hechtgebonden asbest: de meest bekende vorm van hechtgebonden asbest is de golfplaat, maar het kan zich in een groot aantal andere gedeeltes van uw woning bevinden. Dit type asbest is hard en de vezels zitten goed vast. Het is dan ook niet gevaarlijk tenzij het beschadigd is of u er mee gaat werken. Hechtgebonden asbest mag u tot een omvang van 35 vierkante meter zelf verwijderen. Het is vaak donkergrijs, heeft een grove structuur en als u er met een schroevendraaier op tikt klinkt het als een schoolbord.
 • Niet-hechtgebonden asbest: dit type asbest is levensgevaarlijk, omdat de vezels niet vast zitten en dus constant in de lucht worden losgelaten. Een goed voorbeeld van niet-hechtgebonden asbest is muurisolatie. Dit type asbest kunt u het beste direct aangeven en laten saneren door een gecertificeerde specialist. Het is namelijk ernstig schadelijk voor uw gezondheid. U herkent het door de zachte textuur. 

Wat moet u echt weten: het inventarisatieonderzoek

Asbest is dus echt geen stof waar u risico’s mee wilt nemen en daarom kunt u in de meeste gevallen het beste simpelweg direct een inventarisatie inplannen. Deze inventarisatie dient ervoor om het asbest in uw woning in kaart te brengen en er zijn drie verschillende gangbare onderzoeken die u kunt laten doen. Het is belangrijk dat u hier goed over nadenkt, zodat u het juiste onderzoek kunt uitkiezen. Uiteraard kan uw inventarisatiebedrijf u hierover adviseren.

 • Type O: tijdens deze inventarisatie wordt met het blote oog gekeken of er asbest in een woning aanwezig is. Dit type onderzoek wordt meestal gebruikt om zeker te stellen dat er geen asbest aanwezig is, bijvoorbeeld als u een woning wilt gaan kopen.
 • Type A: als u een sanering wilt laten uitvoeren, dan heeft u minstens inventarisatie type A nodig. Het asbest wordt met het blote oog gelokaliseerd, het wordt gefotografeerd, er worden monsters genomen en het wordt volledig in kaart gebracht. Ook krijgt u dan een rapport waarin de conclusies worden samengevat en waarin een voorstel wordt gedaan over de sanering.
 • Type B: is er tijdens het onderzoek type A het vermoeden ontstaan dat er asbest in uw woning aanwezig is dat niet met het blote oog te zien is, dan moet er sloopwerk worden verricht om het te kunnen bereiken. Hier is dan onderzoek type B voor nodig en dit is dan vaak asbest dat zich bijvoorbeeld in de muren, onder de dakpannen of in de schoorsteen bevindt.

Zelf verwijderen?

Indien er asbest in uw woning is aangetroffen, moet u een gecertificeerd bedrijf inhuren die voor u asbest zal verwijderen. U heeft ook de mogelijkheid om asbest zelf te verwijderen, dit raden wij u af. Als particulier mag u maar een beperkte hoeveelheid asbest verwijderen (35 m2 maximaal). U moet echter wel altijd een sloopmelding doen bij uw gemeente. Uw gemeente geeft u dan tips en advies voor het verwijderen van het asbest. Lees ook belangrijke informatie zoals:

Asbest hoeft niet altijd verwijderd te worden

Asbest hoeft u echter niet altijd te verwijderen. U hoeft asbest niet te verwijderen als het asbest verwerkt zit in het materiaal. Eenmaal wanneer asbest vrij is gekomen dient u dit af te schermen of direct te laten verwijderen. Het afschermen van asbest kan door een gecertificeerd asbestbedrijf gedaan worden. Door middel van een luchtdichte wand of een luchtdicht verlaagd plafond kan er een tijdelijke oplossing plaats vinden. Asbest moet daarna wel verwijderd worden.

Aandachtspunten omtrent asbest

Ook al is het bij asbest eigenlijk nooit verstandig om risico’s te nemen, het is ook niet goed om in paniek te raken en overhaast beslissingen te maken. Leest u de onderstaande aandachtspunten daarom goed door.

 • Een gecertificeerd bedrijf: alle bedrijven die met asbest werken moeten bepaalde certificeringen hebben. U kunt deze soms inzien op de website, maar zeker als u ernaar vraagt. Let dan op de SC-530 bij de inventarisatie en SC-540 bij de sanering zelf. De stichting Ascert is verantwoordelijk voor het uitdelen van deze certificeringen en het toezicht houden hierop.
 • Asbest is overal: de meest bekende vorm van asbest zijn de golfplaten en de meest mensen denken hier dan ook aan als ze aan asbest denken. Asbest is echter toegepast in veel meer plaatsen in huis, omdat het goedkoop was, het had een goede isolatiewaarde, het was sterk en het was brandremmend. U kunt dus hechtgebonden asbest aantreffen in tegels, schoorstenen, riolering, vensterbanken en dakleien. Niet-hechtgebonden asbest vindt u voornamelijk in de vloerbedekking, in buisisolatie, in huishoudelijke apparaten, in spuitvorm of in kachelplaten.
 • Ook hechtgebonden asbest kan gevaarlijk zijn: besluit u om zelf uw hechtgebonden asbest te gaan verwijderen, zorg er dan voor dat dit niet kan beschadigen. Heeft u bijvoorbeeld een vensterbank of golfplaten die zijn vastgelijmd, dan moet u deze slopen om ze te kunnen verwijderen en dat betekent dat er vezels vrijkomen. Hechtgebonden asbest dat met schroeven is vastgezet is wel veilig. Schakel bij twijfel altijd een specialist in.

Hoe vindt u een goede specialist?

Asbestsaneringen en –inventarisaties moeten door speciale gecertificeerde bedrijven worden uitgevoerd. U kunt het beste bedrijf aanwijzen door onderstaand stappenplan te gebruiken.

 1. Vraag de prijzen voor het inventariseren van uw asbest op bij een aantal verschillende inventarisatiebedrijven.
 2. Controleer de certificeringen, diploma’s en lidmaatschappen van deze bedrijven.
  1. SC-540.
  2. Cursus Deskundig Inventariseerder Asbest.
  3. De inventarisatie moet volgens de NEN2991 norm worden uitgevoerd.
  4. Controleer of het bedrijf aangesloten is bij de stichting Ascert.
 3. Kies het goedkoopste bedrijf uit voor de inventarisatie of kies het bedrijf waar u het meeste vertrouwen in heeft.
 4. Laat de inventarisatie uitvoeren en bepaal of u het asbest zelf wilt verwijderen of dat u hier een saneringsbedrijf voor in wilt schakelen.
  1. U gaat het zelf verwijderen: ga naar de gemeente en vraag om de voorwaarden en regelgeving.
  2. U gaat het asbest laten verwijderen: ga naar stap 5.
 5. Zoek weer een aantal bedrijven op die de sanering voor u kunt uitvoeren en controleer ze op de volgende diploma’s, certificeringen en lidmaatschappen.
  1. SC-530.
  2. Cursus Deskundig Asbest Verwijderaar.
  3. Cursus Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering.
  4. Komt voor in het ledenbestand van de stichting Ascert.
 6. Kies een bedrijf uit voor uw sanering. Dit kan het goedkoopste bedrijf zijn, of het bedrijf waar u het beste gevoel bij heeft.

Waarom is asbest zo schadelijk?

Asbest is vele tientallen jaren na het einde van de Tweede Wereldoorlog toegepast in de bouw. Het was een materiaal dat sterk was, dat brandremmende kwaliteiten had, dat goed isoleerde en dat weinig kostte. Wat men toen nog niet wist is dat er tijdens het werken met asbest kleine vezeltjes vrijkomen die zich in de longen vestigen en die daar achterblijven. Deze kunnen bij langdurige blootstelling ernstige gezondheidsproblemen opleveren, zoals ademhalingsproblemen, benauwdheid, stoflongen, mesotheliomen en kanker. Het zijn de vezels in asbest die schadelijk zijn als ze worden ingeademd, omdat ze daarna de longen niet meer kunnen verlaten. Het is dan ook niet vreemd dat al het gebruik van asbest vanaf het moment dat dit gevaar werd geconstateerd in 1994 direct verboden is gemaakt.

Interessante bespaartips

Asbest is dus geen materiaal waarmee u risico’s moet nemen. Dit is niet verantwoord tegenover uzelf, maar ook niet tegenover omstanders. Toch is het niet zo dat u dan maar elke prijs moet accepteren voor de sanering. Onderstaand vindt u enkele tips die u helpen bij het in bedwang houden van de kosten.

 • Collectief: woont u in een wijk met veel soortgelijke woningen die tegelijkertijd zijn gebouwd, dan is er een grote kans dat als er één asbest bevat, alle woningen asbest bevatten. U kunt dan een collectief starten en al uw werkzaamheden combineren om geld te besparen.
 • Regionale bedrijven: als u een inventariseerder en saneringsbedrijf uitkiest uit uw eigen regio, dan bespaart u voorrijkosten.
 • Doe het zelf: heeft u maar een kleine hoeveelheid hechtgebonden asbest, dan mag u dit zelf verwijderen. Vraag wel uw gemeente naar de voorwaarden en procedure.
 • Help mee: uiteraard zal u de sanering aan de specialisten moeten overlaten, maar als het veilig is kunt u wel zorgen dat deze snel en effectief kunnen werken als u opruimt van tevoren.

Vergelijk offertes

Heeft u een asbestsaneringsbedrijf nodig? Of wilt u door middel van een inventarisatie uitsluiten of aantonen dat er asbest in uw woning aanwezig is? U kunt direct meerdere specialisten bereiken als u ze via onze vergelijkingstool vraagt een offerte op te maken voor uw asbestwerkzaamheden.