Heeft u het vermoeden dat de golfplaten van uw schuur asbest bevatten? U kunt dit laten onderzoeken door een professioneel asbestsaneringsbedrijf welke indien noodzakelijk de situatie meteen kan aanpakken. Dit maakt het mogelijk om uw schuur op efficiënte wijze vrij te laten maken van asbest. Bent u eveneens van plan om dit te laten doen? Wij hebben alvast even de kosten waar u rekening mee dient te houden voor u op een rijtje gezet.

Asbest verwijderen schuur kosten

Lokale asbestbedrijven vergelijken?
Minimale kosten: €650
Gemiddelde kosten: €900 Deze klus kost gemiddeld tussen de: €750 - €1.000
Maximale kosten: €1.100
Minimale kosten: €650
Gemiddelde kosten: €900 Deze klus kost gemiddeld tussen de: €750 - €1.000
Maximale kosten: €1.100

Hoeveel kost asbest verwijderen in schuur?

kosten Veel mensen staan er niet bij stil, maar heel wat oude schuren beschikken vandaag de dag nog steeds over een dak met asbesthoudende golfplaten. Vandaag de dag is het evenwel verboden om nog gebruik te maken van asbest als bouwmateriaal en dat is niet zonder reden. Het is dus de hoogste tijd om mogelijke asbesthoudende golfplaten uit uw schuur te verwijderen. De kostprijs die hiervoor in rekening wordt gebracht is afhankelijk van verschillende factoren, maar wordt vooral bepaald door het aantal vierkante meter aan golfplaten. We hebben deze kosten even op een rijtje gezet in onderstaande tabel.

Aantal vierkante meter Gemiddelde kostprijs
Tussen 1 & 10 vierkante meter Gemiddeld 650 euro
Tussen 11 & 20 vierkante meter Gemiddeld 850 euro
Tussen 21 & 31 vierkante meter Gemiddeld 900 euro
Tussen 31 & 50 vierkante meter Gemiddeld 1.100 euro

Het is eventueel mogelijk dat er niet alleen sprake is van asbesthoudende golfplaten, maar dat er zich eveneens asbest in het isolatiemateriaal in de muren van de schuur bevindt. Hier zal uiteraard een meerprijs voor in rekening worden gebracht. Vooraleer er kan worden gestart met het verwijderen van het asbesthoudend materiaal zal er hoe dan ook eerst door het asbestverwijderingsbedrijf een inventarisatie worden uitgevoerd. Het type inventarisatie is afhankelijk van situatie tot situatie.

  • Meest voordelige oplossing: Wanneer u over een kleine schuur beschikt met minder dan 10 vierkante meter aan asbesthoudende golfplaten kunt u rekenen op de voordeligst mogelijke oplossing. In dit geval zult u voor zowel het asbestonderzoek als voor het verwijderen van de asbesthoudende golfplaten rekening moeten houden met een kostenplaatje welke is gelegen rond de 1.050 euro.
  • Gemiddelde oplossing: Is er sprake van een schuur met tot maximaal 30 vierkante meter aan asbesthoudende golfplaten? Dan kunt u rekening houden met een gemiddelde kostprijs van zo’n 1.250 euro. Ook in deze prijs is het uitvoeren van het onderzoek evenals het laten verwijderen van de asbest inbegrepen.
  • Duurste oplossing: Beschikt u over een erg grote schuur met tot 100 vierkante meter aan asbesthoudende golfplaten? In dat geval zal het totale kostenplaatje uiteraard hoger komen te liggen. U kunt dan rekenen op een gemiddelde kostprijs van zo’n 1.875 euro.

De prijsopbouw voor het verwijderen van asbest uit schuur

De prijsopbouw voor het verwijderen van asbest uit uw schuur is in principe opgebouwd uit drie verschillende onderdelen. Voor het verwijderen wordt een kostprijs in rekening gebracht die 70 procent van de totale kosten bedraagt. De inventarisatie is goed voor 25 procent terwijl de resterende 5 procent worden voorbehouden voor het afvoeren van het materiaal.

Keuzes die de prijs voor asbest verwijderen uit een schuur bepalen

Bent u ook van plan om de asbesthoudende platen uit uw schuur te laten verwijderen? In dat geval kunnen deze keuzes de kostprijs van uw project beïnvloeden:

  • Keuze 1: Asbestinventarisatie

Het eerste wat moet gebeuren vooraleer de sloop van het schuurdak kan worden uitgevoerd is het laten opstellen van een asbestinventarisatierapport. Een dergelijk rapport wordt evenwel pas uitgereikt op het ogenblik dat er een asbestonderzoek type A is uitgevoerd. U dient er rekening mee te houden dat voor dit onderzoek een kostprijs in rekening wordt gebracht van zo’n 375 euro. Heeft een specialistisch bedrijf vastgesteld dat er mogelijks sprake is van asbest, maar kan deze niet meteen waargenomen worden? In dat geval dient er een asbestonderzoek type B te worden uitgevoerd. Voor dit onderzoek wordt een gemiddelde kostprijs in rekening gebracht van tussen de 700 & 1.550 euro. De grootte van het onderzoek is bepalend voor de exacte kostprijs die in rekening wordt gebracht. Overleggen met een asbestspecialist is op dit vlak altijd de beste keuze.

  • Keuze 2: Het aantal vierkante meter

Het spreekt voor zich dat ook het aantal vierkante meter met asbest besmette golfplaten een niet onbelangrijke factor is die een aanzienlijke invloed uitoefent op de kostprijs van het project. Des te meer vierkante meter, des te hoger het kostenplaatje uit zal vallen.

  • Keuze 3: Storten asbesthoudend materiaal

Tot slot kunt u er voor kiezen om zelf de golfplaten weg te brengen of dit te laten doen door het gespecialiseerde bedrijf. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat de stortingskosten aanzienlijk kunnen verschillen van gemeente tot gemeente. Sommige gemeenten zullen helemaal geen kostprijs in rekening brengen terwijl andere een prijskaartje tot 25 euro per 100 kilo kunnen aanrekenen. Op voorhand even onderzoeken welk prijs door uw gemeente wordt gehanteerd is dan ook altijd aan te raden.

Bespaartips

Bent u een beetje geschrokken van het kostenplaatje welke in rekening wordt gebracht voor het verwijderen van asbest uit uw schuur? Zou u graag gebruik willen maken van enkele besparingsmogelijkheden met betrekking tot het laten verwijderen van dit materiaal? In dat geval kunt u er voor kiezen om gebruik te maken van onderstaande bespaartips:

  • Recht op subsidie of niet? U kunt er in eerste instantie rekening mee houden dat u voor het laten verwijderen van asbest uit een schuur die onderdeel uitmaakt van een bedrijf recht heeft op een bepaalde subsidie. Het betreft eigenlijk fiscale regelingen die luisteren naar de namen MIA en VAMIL. Door gebruik te maken van deze regelingen wordt het laten verwijderen van asbest uit uw schuur meteen een behoorlijk stuk betaalbaarder en dat zonder dat u bijvoorbeeld meer risico loopt. Meer info op: www.rijksoverheid.nl.
  • Zelf afvoeren van het materiaal. De tweede tip die we u graag meegeven heeft betrekking tot het afvoeren van het materiaal. Zoals eerder reeds aangegeven kunt u dit uitbesteden aan een gespecialiseerd bedrijf, maar doorgaans kunt u het materiaal ook gewoon zelf afvoeren. Dit kan u een mooie besparing opleveren. Pas wel op, voor het mogen storten van niet hechtgebonden asbest dient vooraf een vergunning te worden aangevraagd. Wanneer u het materiaal naar een milieupark brengt zullen ze dit document zeker en vast vragen. U bent dus gewaarschuwd.