Als het om asbest gaat neem je het beste geen risico´s. Als dit gevaarlijke materiaal vezels loslaat en jij ademt deze vezels in, dan kan dit je gezondheid ernstig beschadigen. Het is dan ook niet vreemd dat het inventariseren en verwijderen van asbest  aan zeer strenge regels is gebonden. Deze regels zijn er om de specialisten te beschermen die dagelijks met asbest werken zowel als alle andere personen die rondom het asbest aanwezig is tijdens het saneren. Asbest mag dan ook alleen verwijderd worden door bedrijven die gecertificeerd zijn. Om zekerheid te krijgen over de legaliteit van een bedrijf kun je de onderstaande informatie gebruiken om ze op te testen.

De keurmerken

Omdat asbest alleen door gecertificeerde bedrijven verwijderd mag worden zijn er geen directe keurmerken waarop je moet letten. Een certificering is genoeg, omdat alle wettelijke regels worden gecontroleerd voordat deze wordt uitgegeven. Het beroep asbestinventariseerder of asbestsaneerder is dan ook beschermd en mag alleen door mensen worden uitgevoerd die hier toestemming voor hebben gekregen. Als je zeker wilt weten of een specialist aan de eisen voldoet om een certificering te krijgen, kun je de volgende documenten en richtlijnen controleren.

  • DTA: de cursus Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering moet door iedereen die te maken hebben met het verwijderen van asbest succesvol zijn afgerond. Nadat het diploma is ontvangen is deze drie jaar geldig, waarna de cursus moet worden herhaald. Je kunt een asbestsaneringsbedrijf altijd om inzage te vragen in dit document.
  • DIA: de cursus voor Deskundig Inventariseerder Asbest moet succesvol worden afgerond door iedereen die asbestonderzoek wil doen. Ook dit diploma moet na drie jaar weer worden herhaald, want anders is deze niet meer geldig. Je kunt altijd inzage vragen in dit document, als je zekerheid wilt hebben.
  • DAV: de cursus Deskundig Asbest Verwijderaar moet door iedereen worden gevolgd die daadwerkelijk het asbest gaat verwijderen. Deze gaat ook altijd gepaard met een medische keuring. Zonder een geldig DAV diploma is een medewerker niet toegestaan om asbest te verwijderen. Ook deze kun je inzien als je daarna vraagt.
  • SC-540: dit is een certificaat waarmee een bedrijf asbestinventarisaties mag uitvoeren. Zonder dit certificaat is het bedrijf hier niet toe bevoegd, dus zoek naar de nodige informatie als je twijfelt. Vaak staan deze certificaten gewoon online gepubliceerd.
  • SC-530: dit is het certificaat waarmee een bedrijf een asbestsanering uit mag voeren. Wederom mogen ze dit niet legaal doen zonder dat dit certificaat kan worden laten zien en een kopie vind je vaak al online op de website van het saneringsbedrijf.
  • NEN 2991: in de Nederlandse Norm 2991 zijn alle richtlijnen omtrent asbestinventarisaties officieel vastgelegd. Alle inventarisaties moeten dan ook gedaan worden conform deze norm. Gebeurt dit niet, dan wordt de inventarisatie op wettelijk gebied niet goed uitgevoerd.
  • Ascert: achter al deze regels, papieren en diploma´s is de Stichting Certificatie Ascert die op dit alles zeer nauw toezicht houdt. De stichting is verantwoordelijk voor het certificeren van bedrijven, voor het uitdelen van diploma´s en voor het beheren van het ledenbestand. Zonder certificatie van Ascert (en dus ook zonder alle nodige papieren) mag een asbestsaneringsbedrijf officieel geen zaken doen.
  • VIHB: als laatste moeten alle bedrijven die met schadelijke stoffen werken zoals asbest en dit vervoeren, inzamelen, verhandelen en/of bemiddelen worden vermeld op de landelijke VIHB-lijst.

 

De kosten van asbestsanering

Alle bedrijven die met asbest werken moeten de bovenstaande certificeringen kunnen laten zien en hier zijn geen uitzonderingen op. Er worden dan ook geen garantieregelingen uitgedeeld over saneringen, omdat alles al via een officiële stichting wordt geregeld. Mocht jij achteraf klachten hebben of twijfels over de uitgevoerde werken, dan kun je altijd bij deze stichting terecht. Ze zullen je klacht dan professioneel opvolgen en er zorg voor dragen dat iedereen zeker weet dat alles veilig en in orde is. De prijzen voor het verwijderen van asbest lopen ook niet erg uiteen en deze vind je in de tabel beneden. Je moet eerst een inventarisatie laten doen om het asbest in kaart t brengen, daarna laat je het correct verwijderen en wordt het afgevoerd naar een daarvoor bestemde plek. Alle bedragen zijn inclusief btw en arbeidskosten voor de asbestspecialist.

 

Asbest Inventarisatie Sanering Verwerking
Prijs per eenheid Type 0: €125 – €150

Type A: €300 – €400

Type B: €600 – €1500

1 – 10 m2: €650

11 – 20 m2: €750

21 – 30 m2: €850

31 – 50 m2: €950

Verpakking: €0 – €40

Storten: €0 – €30 per 100 kg

 

Vergelijk offertes

Het vinden van een goede asbestspecialist doe je het beste door een vergelijking te maken van de verschillende bedrijven uit jouw omgeving. Dit doe je door offertes op te vragen en deze offertes naast elkaar te leggen. Via onze vergelijkingstool kun je dit doen bij betrouwbare en gecertificeerde bedrijven, zodat je je over de papieren in ieder geval al geen zorgen meer hoeft te maken. De offertes kun je vervolgens gebruiken bij het aanwijzen van de juiste specialist voor jou.