Asbest verwijderen? Vergelijk eerst!

Wanneer u er voor kiest om een oudere woning aan te kopen is de kans bestaande dat verschillende onderdelen van het huis niet echt in regel zijn met de actuele wetgeving. Dat geldt beslist voor de mogelijke aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Asbest verwijderen uit met name het dak van uw woning kan echter een zeer dure kwestie zijn waardoor het niet meer dan normaal is dat mensen hiervoor steevast op zoek gaan naar een mogelijke subsidie of eventuele andere financiële compensatie. Of u daadwerkelijk aanspraak kan maken op een subsidie asbest verwijderen komt u te weten in dit artikel!

Navigeer op deze pagina naar:
Kosten | Subsidie | Video | Meldingsplicht | Bedrijven | Besparen

Asbest verwijderen prijzen

kosten Het is lastig om hier standaardprijzen voor te geven, echter zijn er wel enkele richtprijzen. Let op dat deze prijzen exclusief BTW zijn.

Formaat Prijs
1 ruimte tot 35 m² €750 – €950
2 ruimten tot 40 m² €850 – €1.050
2 ruimten tot 70 m² €1.450 – €1.950
3 ruimten tot 50 m² €1.000 – €1.400

Lees ook: kosten asbest verwijderen voor een uitgebreide kostenanalyse.

prijsopbouw-asbest-verwijderen

Correct (laten) verwijderen van asbest

We onderscheiden vandaag de dag hechtgebonden van niet-hechtgebonden asbest. Wanneer u in aanraking komt met hechtgebonden asbest is het op zich niet noodzakelijk om deze meteen te laten verwijderen. Wilt u dit toch graag, dan mag u het materiaal gewoon zelf afbreken. Hierbij is het wel belangrijk om er rekening mee te houden dat het niet mag worden beschadigd! Gebeurt dit wel dan kunnen schadelijke asbestdeeltjes in de lucht vrijkomen met alle gevolgen van dien. Wanneer er in uw woning sprake is van niet-hechtgebonden asbest bent u wettelijk verplicht om deze meteen te laten verwijderen. We benadrukken ‘laten verwijderen’, want in deze situatie moeten de werken door een gecertificeerd bedrijf worden uitgevoerd. In beide gevallen bent u verplicht om een melding van de werken te doen bij de gemeente waarin u woonachtig bent.

Video gevaren asbest

In de video hieronder ziet u hoe gevaarlijk asbest kan zijn.

Toch zelf doen?

Wanneer u zelf de hechtgebonden asbest verwijdert moet u steeds rekening houden met strenge voorwaarden met betrekking tot niet alleen het verwijderen, maar ook het dumpen van het afval. Iedere gemeente beschikt hiervoor over een speciale stortplaats die u kan opvragen. Het asbesthoudend afval dient echter altijd in een luchtdicht plastiek te worden verpakt en moet voorzien zijn van een sticker. Daarnaast dient u bij het afleveren van het asbesthoudend afval steevast te beschikken over een kopie van de melding bij de gemeente. Heeft u deze niet, dan kan men u namelijk weigeren om het afval te storten. Lees ook: voorwaarden asbest zelf verwijderen.

Meldingsplicht

Particulieren die op een bepaald ogenblik vaststellen dat ze in hun woning beschikken over asbesthoudend materiaal dienen zelf voor de kosten van het verwijderen in te staan. U moet er rekening mee houden dat het verwijderen van niet-hechtgebonden asbest zoals eerder reeds aangegeven wettelijk is verplicht, maar uitsluitend mag gebeuren na het melden van de werkzaamheden bij de gemeente. Het niet naleven van de meldingsplicht wordt bestraft met een boete en kan er voor zorgen dat u het asbesthoudend afval niet kan afleveren op de aangegeven stortplaats bij de gemeente. Voor het storten van het afval wordt namelijk in het merendeel van de gevallen een bewijs van de melding bij de gemeente gevraagd.

Nieuwe subsidie vanaf 1 januari 2016

besparen Eerder raakte reeds bekend dat zogenaamde asbestdaken vanaf 2024 in Nederland verboden zullen worden. Dit wil zeggen dat alle daken die over asbesthoudend materiaal beschikken dienen te worden aangepast. Bekende voorbeelden daarvan zijn daken die beschikken over golfplaten of zogenaamde dakleien. Zoals ook vandaag de dag het geval is zijn de eigenaars van de woning in kwestie zelf verantwoordelijk voor het laten verwijderen van de aanwezige asbest. Om dit toch deels te ondersteunen heeft de Nederlandse overheid er wel voor gekozen om een nieuwe subsidieregeling in te voeren per datum van 1 januari 2016.

– Van 10 naar 15 miljoen euro

De staatssecretaris heeft in 2016 besloten om de subsidie van 10 miljoen euro naar 15 miljoen euro. De aanvragen van 2016 worden doorgeschoven naar 2017. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerking. De looptijd van deze subsidie is tot en met 31 december 2019 17.00. Binnen 13 weken ontvangt u bericht na uw aanvraag.

– Hoeveel subsidie kon u krijgen?

U kunt een subsidie van 4,50 euro per vierkante meter verwijderd asbestdak krijgen. U moet wel minimaal 35 vierkante meter asbestdak laten verwijderen. Maximaal kunt u 25.000 euro ontvangen per adres. Dakbeschot komt niet in aanmerking.

– Is er een nog een subsidie beschikbaar?

Nee. Helaas is de subsidiepot voor het verwijderen van asbestdaken op. Of er een nieuwe subsidie komt is moeilijk te zeggen. Wel kunt u altijd de website van uw gemeente raadplegen. Bron: RVO.nl

Fiscale regelingen voor bedrijven

Voor bedrijven gelden afwijkende subsidies en fiscale voordelen als voor particulieren het geval is. Als bedrijf kunt u er voor het verwijderen van asbest voor kiezen om gebruik te maken van één van de twee fiscale regelingen:

Door het bestaan van deze twee fiscale regelingen wil de overheid er alles aan doen om bedrijven te ondersteunen bij het uitvoeren van dergelijke financieel toch zeer aanzienlijke werken.

Provinciale subsidie voor agrariërs

keuze Vanaf 1 oktober 2014 is het voor agrariërs mogelijk om een subsidie te ontvangen voor het laten verwijderen van asbest uit bijvoorbeeld stallen, loodsen en schuren. Deze asbestsanering subsidie was nodig omdat het laten verwijderen van asbest voor agrariërs werkelijk torenhoge kosten met zich meebracht.

Subsidie in combinatie met zonnepanelen

De subsidie asbest verwijderen 2015 voor agrariërs is er natuurlijk niet zomaar gekomen. Om een beroep te kunnen doen op deze subsidie dient u er dan ook rekening mee te houden dat u verplicht een aantal zonnepanelen koopt en plaatst De capaciteit van de zonnepanelen is eveneens vastgesteld en dient dan ook minimaal 5 kW-piek te bedragen. Het enorme energieverbruik dat door het toepassen van zonnepanelen kan worden uitgespaard moet er voor zorgen dat het voor agrariërs eenvoudiger mogelijk wordt om de financiering van de kostprijs voor het verwijderen van de aanwezige asbest af te lossen.

Verlaagde BTW tot 1 juli 2015 (niet meer geldig)

Voor het uitvoeren van renovatiewerkzaamheden aan een woning kon u in de eerste helft van 2015 nog rekenen op een verlaagd BTW-tarief van 6 procent (nu 9%) in plaats van 21 procent. Dit lagere BTW-percentage was van toepassing op alle werkuren die gepaard gingen met het renoveren van een oudere woning, inclusief het verwijderen van asbest. Door dit lagere BTW-tarief was het voor eigenaars van een woning zomaar mogelijk om een besparing te realiseren van een slordige 15 procent op de werkuren. Dat kon tellen. Helaas heeft de Nederlandse overheid er voor gekozen om de verlaagde BTW niet te verlengen waardoor vanaf 1 juli 2015 opnieuw gewoon 21 procent is verschuldigd.

Meer informatie over de kosten:

Offertes van asbestspecialisten vergelijken

Wij geven u graag tips om geld te besparen. Naast (lokale) subsidies kunt u ook op een andere manier geld besparen en dat is door het vergelijken van offertes. Asbest laat u het beste verwijderen door een professional. Zo voorkomt u gevaarlijke situaties. Gelukkig kunt u via onze website gemakkelijk en vrijblijvend tot 6 offertes van asbestspecialisten aanvragen en vergelijken. Het gaat als volgt in zijn werking:

  1. Klik op de button hieronder en vul het formulier zo goed mogelijk in
  2. Ontvang vrijblijvend offertes van lokale asbestspecialisten
  3. Vergelijk op basis van prijs, garantie en voorwaarden
  4. Bespaar tot wel 30% op de kosten

 

 

Lees ook: