In het jaar 1993 werd er door de Nederlandse overheid voor gekozen om het gebruik van asbest als bouwmateriaal te verbieden. Het spreekt evenwel voor zich dat in huizen die voor deze datum werden gebouwd nog steeds vaak asbest wordt aangetroffen. In het verleden was het namelijk een voordelig, sterk en bovendien goed isolerend bouwmateriaal waardoor veel mensen er voor kozen om er gebruik van te maken in hun woning. Bent u op zoek naar een mogelijkheid om te controleren of er in uw woning eveneens gebruik werd gemaakt van asbest? In dat geval zult u door een gespecialiseerd bedrijf een asbestinventarisatie uit moeten laten voeren. Wij zetten de gemiddelde kosten hiervoor graag even voor u op een rijtje.

Asbestinventarisatie kosten

Asbestinventarisatie nodig? Vergelijk eerst
Minimale kosten: €125
Gemiddelde kosten: €500 Deze klus kost gemiddeld tussen de: €350 - €725
Maximale kosten: €1.550
Minimale kosten: €125
Gemiddelde kosten: €500 Deze klus kost gemiddeld tussen de: €350 - €725
Maximale kosten: €1.550

Hoeveel kost asbestinventarisatie?

kosten De kostprijs die in rekening wordt gebracht voor het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie is afhankelijk van het type onderzoek. We onderscheiden op dit vlak drie verschillende mogelijkheden, namelijk een visuele beoordeling op asbestverdachte materialen, een eerste asbestinventarisatie en een aanvullende asbestinventarisatie. In onderstaande tabel bieden we u graag een duidelijk overzicht van de exacte kosten die asbestinventarisatie met zich meebrengt.

Onderzoek Gemiddelde kostprijs Informatie
Visuele beoordeling op asbestverdachte materialen Tussen 125 & 225 euro Dit (voorheen type 0) onderzoek welke kan worden uitgevoerd heeft uitsluitend betrekking tot een visuele beoordeling op de aanwezigheid van materiaal die mogelijks asbest kunnen bevatten. Deze asbestverdachte materialen moeten meteen waarneembaar zijn.
Eerste asbestinventarisatie Tussen 325 & 425 euro Indien er sloopwerken uitgevoerd dienen te worden heeft u asbestinventarisatie nodig. Deze inventarisatie wordt ontvangen na het uitvoeren van dit (voorheen type A) onderzoek.
Aanvullende asbestinventarisatie Tussen 625 & 1.550 euro Dit (voorheen type B) onderzoek is noodzakelijk wanneer er zaken stuk gemaakt dienen te worden om de mogelijkheid te hebben om de asbest te inventariseren.

Ondanks het feit dat u door middel van bovenstaande tabel wellicht reeds een goed beeld heeft van de gemiddelde kostprijs die per onderzoek in rekening wordt gebracht zetten we nog even drie concrete prijsvoorbeelden voor u op een rijtje:

  • Voordeligste optie: Heeft u een huis die dateert van voor het jaar 1993 en bent u van plan om de nodige verbouwingen uit te (laten) voeren? In dat geval zult u er rekening mee moeten houden dat er waarschijnlijk asbest in de muren en / of het plafond is terug te vinden. Het laten uitvoeren van een visuele beoordeling op asbestverdachte materialen is dan noodzakelijk vooraleer te beginnen met de sloopwerken. Mocht duidelijk worden dat er geen asbest in de woning is terug te vinden, dan zullen de kosten zich beperken tot een bedrag van zo’n 125 euro.
  • Gemiddelde optie: Is er sprake van asbest in uw woning en wilt u deze laten verwijderen? In dat geval zult u een asbestinventarisatierapport nodig hebben. Een dergelijk rapport bestaat uit schetsen en foto’s die duidelijk aangeven waar het asbest precies in de woning is terug te vinden. Dit rapport wordt opgemaakt aan de hand van een aanvullende asbestinventarisatie. De gemiddelde kostprijs bedraagt in dit geval zo’n 325 euro.
  • Duurste optie: De kostprijs die in rekening wordt gebracht valt uiteraard het hoogste uit op het ogenblik dat er eerst een visuele beoordeling op asbestverdachte materialen wordt uitgevoerd, vervolgens een eerste asbestinventarisatie om er uiteindelijk achter te komen dat een aanvullende asbestinventarisatie is vereist. In dit geval zult u rekening moeten houden met een gemiddeld kostenplaatje welke is gelegen rond de 1.550 euro.

Keuzes die de prijs van asbestinventarisatie beïnvloeden

Onderstaande keuzes oefenen een directe invloed uit op het prijskaartje welke in rekening wordt gebracht voor het laten uitvoeren van asbestinventarisatie:

Keuze 1: Het type onderzoek

Zoals in dit artikel reeds aangegeven zijn de kosten die in rekening worden gebracht afhankelijk van het type asbestinventarisatie. We onderscheiden op dit vlak de volgende mogelijkheden:

  • Visuele beoordeling op asbestverdachte materialen (voorheen type 0). Dit onderzoek dient te worden uitgevoerd om vast te stellen of er daadwerkelijk asbest aanwezig is in het gebouw of niet. Naar dit onderzoek wordt ook wel eens verwezen als een “quickscan”. Ze wordt uitgevoerd zonder dat er ook maar iets dient te worden afgebroken. Dit zorgt er voor dat dit onderzoek eigenlijk niets meer of minder is dan een visuele beoordeling op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen die meteen waargenomen kunnen worden. Het doel van dit type onderzoek is dan ook zekerheid te bieden in het geval van bijvoorbeeld een verkoop. Zowel de productsoort als de vindplaats worden gedetailleerd aangegeven.
  • Eerste asbestinventarisatie (voorheen type A). Tijdens het uitvoeren van dit onderzoek wordt er een inspectie uitgevoerd naar de aanwezigheid van asbesthoudende materialen die meteen waargenomen kunnen worden. Er wordt gebruik gemaakt van handgereedschap en er wordt een licht destructief onderzoek uitgevoerd. Wanneer men dit noodzakelijk acht kunnen er eveneens materiaalmonsters worden genomen. Nadat de asbestinventarisatie heeft plaatsgevonden zal er een asbestinventarisatierapport worden verstrekt. Dit rapport is noodzakelijk in het geval er sloopwerken uitgevoerd dienen te worden.
  • Aanvullende asbestinventarisatie (voorheen type B). Dit onderzoek wordt uitgevoerd als aanvulling op de eerste asbestinventarisatie. Dit onderzoek is vereist in situaties waarin het vermoeden bestaat dat er mogelijks nog sprake is van asbest in het bouwwerk welke op dat specifieke ogenblik niet kan worden onderzocht. Het onderzoek is dan ook uitsluitend vereist wanneer er sprake is van verborgen materialen die door het toepassen van zwaar destructief onderzoek moeten worden blootgelegd en geïnventariseerd.

Bron: asbestinventarisatie.

Keuze 2: Extra monster

De gemiddelde kostprijs welke voor een bepaald onderzoek in rekening wordt gebracht hebben we reeds aangegeven. Het is evenwel mogelijk dat er meerdere monsters nodig zijn. In dit geval dient u rekening te houden op een meerprijs van zo’n 50 euro (inclusief BTW) per extra aanvullend monster welke dient te worden genomen.

Keuze 3: De grootte van de ruimte

Uiteraard speelt ook de omvang van de ruimte waarin het asbesthoudende materiaal is gevonden een niet onbelangrijke rol. Ook het aantal ruimtes welke dienen te worden onderzocht oefenen een bepaalde invloed uit op het kostenplaatje welke wordt aangerekend. Ook hier kunt u dan ook maar beter rekening mee houden.

Keuze 4: Extra opties

In bepaalde gevallen zult u niet alleen een asbestinventarisatie willen laten uitvoeren, maar zult u de asbest ook meteen willen laten verwijderen. In dat geval dient u nog rekening te houden met onderstaande, extra kosten:

Optie Gemiddelde kostprijs
Verwijderen van asbesthoudende golfplaten Tussen 650 & 900 euro
Asbest in ruimtes laten verwijderen Tussen 1.000 & 1.750 euro
Asbesthoudend materiaal laten afvoeren Tussen 0 & 25 euro per 100 kilogram


offertes vergelijken