overheid In Nederland bestaan er een hoop regels en wetten over asbest. Dit komt doordat de Nederlandse overheid in de gaten heeft dat asbest een gevaar is voor de volksgezondheid.

Als er ergens een grote brand uitbreekt, kan er sprake zijn van het blootstellen aan asbest. Hier anticipeert de overheid ook altijd direct op door bijvoorbeeld een winkelcentrum te sluiten, dat in de buurt van de brand ligt. Het in toom houden van blootstelling aan asbest is een grote pijler voor de overheid wat betreft het waarborgen van de volksgezondheid.

Regels

Hieronder staan de belangrijkste regels met betrekking tot asbest:

  • Asbestverwijderingsbesluit 2005
  • Besluit asbestwegen
  • Arbeidsomstandighedenbesluit
  • Productenbesluit Asbest
  • Certificatieschema’s voor werken met asbest
  • Bouwbesluit 2012
  • Modelbouwverordening Gemeenten

De twee belangrijkste wetgevingen zullen hieronder verder worden toegelicht.

Asbestverwijdering besluit 2005.

Deze regelgeving heeft als doel om de emissie van asbestvezels te beperken. Hierbij wordt dan vooral op gelet bij de volgende situaties:

  • Indien er een gebouw of object wordt afgebroken;
  • Indien er asbest vattende materialen worden verwijderd uit een gebouw of object.

Tevens valt het opruimen van asbest vattende materialen onder dit besluit.

Wanneer een eigenaar van een gebouw van plan is om asbest uit een gebouw te laten verwijderen, moet hij hiervan een melding maken bij de gemeente.

Bouwbesluit 2012

Het Bouwbesluit 2012 bevat voorschriften over het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken. Het besluit is in de plaats van het Bouwbesluit 2003 gekomen. In het Bouwbesluit 2012 is de sloopvergunning vervangen door de sloopmelding. De hoofdregel is dat de sloper ten minste vier weken voor de aanvang van de werkzaamheden de sloopmelding bij de gemeente doet. In een beperkt aantal gevallen, bijvoorbeeld reparatieonderhoud, kan deze termijn verkort worden tot vijf werkdagen. Soms is er geen sloopmelding nodig. De eisen waaraan een sloopmelding dient te voldoen staan in artikel 1.26 Bouwbesluit.

Vrijblijvend advies?

Wilt u eerst vrijblijvend advies? Vul dan hier het formulier in, ontvang vrijblijvend tot 6 offertes en begin met vergelijken.