Bedrijfstrainers uit uw regio vergelijken?

Wat houdt groepstraining precies in?

Je ziet steeds vaker dat werknemers die op een kantoor werken te weinig beweging krijgen per week. Hierdoor gaat niet alleen de conditie van die werknemers achteruit, te weinig beweging kan ook van negatieve invloed zijn op de werk gerelateerde prestaties. Om er toch voor te zorgen kun je binnen het bedrijf groepstraining aanbieden. Dit stimuleert de werknemers om vaker te bewegen, met als gevolg een meer gemotiveerde werknemer.

Meer bewegen

Door groepstraining aan te bieden aan de werknemers van je bedrijf zorg je er voor dat mensen individueel meer gaan bewegen op een dag of in een week. Dit vergroot de prestaties over het algemeen, dus ook op de werkvloer. Veel mensen voelen zich dan ook lekkerder in hun vel zitten wanneer zij fit zijn en hun conditie op peil houden. Groepstraining hoeft niet alleen in te houden om de conditie te vergroten, je kunt ook voor krachttraining kiezen of andere teamsporten. In veel gevallen is dit ook een goede manier om aan teambuilding te werken, waarbij verschillende rollen moeten worden vervuld die door verschillende werknemers worden uitgevoerd. Hierdoor wordt de band tussen de werknemers onderling vaak ook sterker.

Teambuilding

Om het team van werknemers waar je mee werkt dichter tot elkaar te brengen kan ook de groepstraining een belangrijke schakel zijn. Allereerst zorgt de groepstraining er voor dat de werknemers elkaar op een andere manier zien, daarnaast dagen ze elkaar uit, waarbij grenzen worden verlegd. Hierdoor kunnen werknemers ook meer van elkaar verdragen tijdens de werkzaamheden. Groepstrainingen kunnen ook zo ingericht worden dat er veel improvisatievermogen van de werknemers wordt gevraagd. Hierdoor wordt je uitgedaagd om anders te denken. Dit zorgt ook voor een betere samenwerking, waardoor je ook als bedrijf kunt groeien. Bijkomend voordeel is natuurlijk ook dat de werknemers zich fysiek fitter en gezonder voelen.

Wat houden in company trainingen in?

Wanneer je een aantal werknemers hebt aangenomen ben je er van uit gegaan dat zij een bepaald niveau halen. Echter is het van belang om tijdens de werkzaamheden er voor te zorgen dat de kennis die de werknemers hebben op peil blijft. Daarnaast kun je er ook voor kiezen om de werknemers juist bij te scholen. Dit kan op een zeer prettige manier voor alle werknemers, namelijk door het aanbieden van in company trainingen. Hierbij hoeven de werknemers niet ver te reizen om de cursussen te volgen, maar worden deze gewoon binnen het bedrijf worden aangehouden.

Workshops en cursussen

Om de werknemers meer kennis aan te bieden kunnen zowel workshops als cursussen worden aangeboden. Er zijn een groot aantal in company trainingen waar je uit kunt kiezen. Het grote voordeel van deze trainingen is dat je zelf de locatie kunt bepalen. Uiteraard kun je binnen het bedrijf de trainingen aanbieden, echter kun je ook voor een andere inspirerende plaats kiezen, waardoor de werknemers nog eens extra worden gemotiveerd. Doordat bedrijven steeds flexibeler worden is het ook van belang dat de trainingen die aangeboden worden flexibeler worden. Door een in company training aan te bieden zorg je voor deze flexibiliteit. Allereerst hebben werknemers hierdoor minder reden om niet te gaan, daarnaast scheelt het ook erg veel tijd om de trainingen binnen het bedrijf aan te bieden.

Groepen

De in company trainingen worden over het algemeen aan groepen aangeboden. Wel kun je hierbij zelf aangeven hoe groot je de groepen wilt houden, zodat de kwaliteit wordt gewaarborgd. Doordat je de trainingen voor groepen aanbiedt heeft dit ook vaak een aantrekkelijkere prijs tot gevolg. De meeste in company trainingen zijn gecertificeerde trainingen, waarbij de werknemers ook allemaal een bewijs van deelname ontvangen. Daarnaast worden dergelijke trainingen ook elders op waarde geschat.

Waarom groepstraining goed voor de communicatie is

Binnen het bedrijf is het van groot belang dat alle werknemers op de juiste manier met elkaar communiceren. Uiteraard kun je hiervoor zorgen door zelf actief op de communicatie te letten, echter is het natuurlijk niet altijd mogelijk om alles in de gaten te houden. Je kunt dan ook kiezen om groepstrainingen aan te bieden. De werknemers leren elkaar hierbij op een andere manier kennen, daarnaast word je ook vaak uitgedaagd om samen te werken en anders te denken. Dit vergroot de band die werknemers onderling met elkaar hebben.

Groepstraining

Er zijn verschillende groepstrainingen die de communicatie tussen werknemers bevorderen. Dit kan ook al bereikt worden door bijvoorbeeld samen te sporten. Speciale trainingsprogramma’s voor bedrijven zijn er dan ook voor ingericht om de werknemers samen te laten werken, waarbij de rollen steeds anders worden ingedeeld. Hierdoor moeten de werknemers zich aanpassen om het groepsproces te laten slagen. Wanneer dergelijke groepstrainingen op de juiste manier worden ingezet merk je deze vooruitgang ook tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Doordat de werknemers elkaar op een andere manier leren kennen zal de communicatie met grote sprongen vooruit gaan.

Binnen het bedrijf

De groepstrainingen die de communicatie bevorderen kunnen in de meeste gevallen binnen het bedrijf worden aangeboden, de zogenoemde in company trainingen. Hierbij hoeven werknemers niet ver te reizen, waardoor erg veel tijd en geld bespaard wordt. Doordat je trainingen binnen het bedrijf worden gegeven is het ook niet altijd vereist om een sportieve groepstraining te organiseren. Er zijn nog tal van andere trainingen mogelijk die er op gericht zijn op de onderlinge communicatie tussen werknemers te verbeteren. De resultaten van deze trainingen zie je vaak direct terug op de werkvloer, waardoor er veel minder misverstanden voorkomen en fouten worden gemaakt. Ook hierdoor boek je dus winst als bedrijf.

Prestaties van werknemers verbeteren door middel van coaching

Wanneer veel mensen met elkaar moeten samenwerking binnen een bedrijf kan het natuurlijk altijd voor komen dat er irritaties en frustraties ontstaan. Het is van belang dergelijke irritaties snel weg te werken, omdat de sfeer op de werkvloer hier flink onder kan leiden. Het is echter nog beter om van te voren een coaching aan te bieden aan je werknemers. Hierdoor worden zij bewust van de signalen die zij uitgeven en worden werknemers in staat gesteld om beter en helderder met elkaar te communiceren. Hierdoor kun je een hoop misverstanden voorkomen.

Prestaties verhogen

Door coaching aan te bieden worden werknemers gedwongen om op een andere manier naar elkaar te kijken. Daarnaast leer je de medewerkers ook op een andere manier kennen. Hierdoor wordt meer sympathie naar elkaar opgebouwd. Hierdoor zal je a snel merken dat werknemers meer van elkaar kunnen hebben, dit verhoogt de sfeer op de werkvloer. Daarnaast is er allerlei coaching te vinden waarbij werknemers met elkaar moeten samenwerken in verschillende rollen. Hierdoor worden werknemers gedwongen andere manieren en zienswijzen aan te nemen. Ook dit verhoogt de algehele prestaties tijdens de dagelijkse werkzaamheden.

Sfeer verhogen

Wanneer werknemers meer van elkaar kunnen hebben en meer voor elkaar over hebben heeft dit een positief effect op de sfeer op de werkvloer. Hierdoor is het voor iedereen prettiger werken, waarbij de verschillen worden geaccepteerd. Daarnaast wordt er tijdens de coaching voor gezorgd om goed naar anderen te luisteren en ook veel van elkaar aan te nemen. Hierdoor voelt iedere werknemer zich belangrijk. Hierdoor verhoog je de sfeer, waardoor werknemers beter in hun vel zitten.

Bekijk ook deze pagina’s:
> Bedrijfstrainers
> HRM training
> Time management training
> Taaltraining
> Persoonlijke ontwikkeling
> Managementtraining
> Leiderschapontwikkeling
> Verkooptraining
> Telefoontraining