Bedrijfstrainers uit uw regio vergelijken?

Het belang van managementtraining

Om je bedrijf zo productief en efficiënt mogelijk te leiden is het van belang om regelmatig een managementtraining aan te bieden aan je managers. Dergelijke training zijn er vooral op gericht om aangeleerd gedrag te doorbreken en hierbij de nadruk te leggen op het uitbouwen van nieuwe vaardigheden waardoor managers beter kunnen coachen. Een groot aantal managementtrainingen kun je daarnaast zelf indelen, zodat je de training op het niveau van je managers komt en aansluit op de branche waarbinnen je actief bent.

Minimale kosten: €200
Gemiddelde kosten: €400 Deze klus kost gemiddeld tussen de: €300 en €500
Maximale kosten: €1000

Managementtraining

Veel trainingen zijn er op gericht om de managers binnen je bedrijf nieuwe technieken aan te leren, zodat ze beter in staat zijn om bijvoorbeeld nee te zeggen tegen werknemers. Ook wordt managers geleerd om werkzaamheden op een betere manier te delegeren of om beoordelingsgesprekken te kunnen voeren. Daarnaast wordt er nadruk gelegd op een betere communicatie tussen werknemers en managers. In het algemeen zorgt de managementtraining er voor dat er efficiënter gewerkt kan worden binnen het bedrijf zodat iedereen tevreden en sneller zijn werk kan doen.

Communicatie

Bij vrijwel iedere managementtraining komt ook de communicatie aan bod. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op een betere communicatie tussen managers en medewerkers, zodat beide partijen dezelfde taal spreken. Hierdoor voelen werknemers zich meer gewaardeerd, waardoor ze over het algemeen positiever te werk gaan. Dit vergroot de efficiëntie binnen een bedrijf zodat optimaal gewerkt kan worden.

Motiveren

Een ander onderdeel dat vaak aan wordt behandeld binnen de managementtraining is het goed kunnen motiveren van de werknemers die je aan moet sturen. Wanneer een werknemer namelijk niet gemotiveerd is worden over het algemeen de werkzaamheden ook minder goed uitgevoerd. Om tot betere resultaten te komen is het dan ook erg belangrijk om de werknemers op de juiste manier te kunnen motiveren zodat zij zich meer gewaardeerd voelen.

Coachingsvaardigheden op peil houden

Om andere mensen goed te kunnen coachen is het van groot belang dat je zelf in staat bent om verschillende coachingsvaardigheden in bezit te hebben. Hierdoor ben je beter in staat om anderen te overtuigen of aan te moedigen, waardoor je sneller resultaat bereikt. Om deze coachingsvaardigheden onder de knie te krijgen kun je verschillende trainingen volgen. Het maakt hierbij niet uit of je al veel ervaring hebt in het coachen van anderen of niet. De trainingen die worden aangeboden zijn in de meeste gevallen aangepast aan het niveau waar je nu op zit.

Coachingsvaardigheden trainen

Wanneer je een training volgt voor het verbeteren van je coachingsvaardigheden word je vaak bijgebracht om anderen beter aan te sturen. Een ander onderdeel van de training is om anderen op een betere manier te benaderen, zodat zij de coaching eerder zullen aanvaarden. Hierdoor brengen zij de coaching eerder in praktijk. Binnen de training om je coachingsvaardigheden te verbeteren wordt vaak bijgebracht hoe je vanuit je eigen kracht kunt uitgaan om de impact van het coachen te vergroten. Ook ontwikkel je vaak een eigen visie zodat je anderen op een betere manier kunt coachen.

Coachingsvaardigheden in praktijk

Wanneer je een training hebt gevolgd om je coachingsvaardigheden te vergroten is het tijd om deze ook in praktijk te brengen. Dit houdt onder andere in dat je de ander gedurende langere tijd kunt coachen, zodat het optimale resultaat kan worden bereikt. Daarnaast coach je de ander op een eerlijke en open manier. Ook wordt je binnen de training bijgebracht om degene die je coacht verantwoordelijkheden te geven. Hierdoor voelt de gecoachte zich ook meer gewaardeerd en zal beter zijn of haar best doen. Ten slotte zorg je er voor dat de relatie tussen jou als coach en de gecoachte gelijkwaardig blijft. Hierdoor groeien beide partijen sneller.

De kosten van een managementtraining bepalen

Tegenwoordig worden er een groot aantal verschillende soorten van managementtraining aangeboden. Vaak is er vooraf dan ook niet altijd wat over de kosten te zeggen. Over het algemeen kan je er van uit gaan dat één dag managementtraining gemiddeld 400 euro kost. Echter ligt het volledig aan de soort training en de duur hoe hoog de kosten uiteindelijk zullen zijn. Daarnaast kun je ook vaak korting op de totale kosten krijgen wanneer je voor een grote groep een managementtraining aanvraagt. De hoogte van de kosten zijn dus erg afhankelijk van de situatie.

Verschillende soorten

Tegenwoordig zijn er een groot aantal verschillende soorten trainingen die worden aangeboden. Zo zijn er enkele algemene managementtrainingen, maar juist ook erg gespecialiseerd trainingen die zich op een klein onderdeel richten, zoals financieel of project managementtrainingen. De algemene trainingen zijn er vooral op gericht om je de basisvaardigheden en technieken aan te leren waar een goede manager over moet beschikken. Ook zijn er verschillende masteropleidingen waarbij je veel kennis en vaardigheden leert. De trainingen op HBO of MBO niveau zijn voornamelijk gericht op de praktijk.

Lange of korte training

Er wordt niet alleen onderscheid gemaakt in het type training. Ook zijn er trainingen die maar één dag duren. Daarnaast kun je ook trainingen volgen die een aantal weken of zelfs maanden duren. Het is uiteraard logisch dat de laatste trainingen veel duurder zijn dan trainingen die maar uit één dag bestaan.

Variërende kosten

Het hangt dus nogal van de soort trainingen en de duur af hoe hoog de kosten van de training uiteindelijk zullen zijn. Zo kan een training voor een dagdeel enkele honderden euro’s kosten, terwijl een training van een aantal maanden wel een paar duizend euro kan zijn. Wanneer je voor een meerjarige masteropleiding gaat ben je vaak het duurst uit.

Wat houdt managementtraining soft skills in?

Vaak worden de soft skills binnen het bedrijfsleven wat genegeerd en niet op waarde geschat. Echter kunnen dergelijke soft skills wel bepalen of klanten bij je blijven, weer terug keren of naar een ander op zoek gaan. Ook wanneer je goed bent in je werk kan het zijn dat de soft skills je juist opbreken. Bijvoorbeeld wanneer je niet genoeg tijd neemt om vragen van klanten te beantwoorden. Wanneer je zelf in de gaten hebt dat je dergelijke skills mist kan het verstandig zijn een managementtraining soft skills te volgen.

Soft skills

Vaak is goed zijn in je werk en goed werk afleveren niet voldoende. Klanten of medewerkers vragen vaak meer van een persoon. Bijvoorbeeld het positief afhandelen van klachten of vragen of een goede werkhouding tonen aan collega’s. Wanneer je wel goed bent in je werk, maar niet in het tonen van dergelijke vaardigheden kan het goed zijn dat je soft skills mist. Hierbij ben je wel goed in je werk, maar kun je klanten toch niet goed aan je binden om er voor te zorgen dat ze later nog eens terug komen.

Managementtraining

Om de vaardigheden wel onder de knie te krijgen en te tonen aan klanten of collega’s kun je een speciale managementtraining soft skills volgen. Ook als manager is het van belang om over soft skills te beschikken. Hierdoor ben je beter in staat om het team dat je onder je hebt aan te sturen en zullen zij ook eerder iets van je aannemen. Daarnaast leer je op die manier ook veel over de flexibiliteit van anderen, waardoor je die medewerkers op een andere manier kunt coachen. Een ander voordeel van het volgen van een managementtraining soft skills is dat je beter in staat bent om conflicten op te lossen. Ook kun je vaker op een creatievere manier denken en oplossingen aandragen.

Wat moet je weten over leidinggeven?

Wanneer je leiding moet geven over een groep mensen is het vooral van belang om de anderen op een goede manier te kunnen beïnvloeden om de gezamenlijke taak te realiseren. Echter is dit vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Om iedereen op de juiste manier te coachen dien je over een groot aantal verschillende vaardigheden te beschikken. Op die manier ben je het beste in staat om alle belangen te behartigen die binnen de groep aanwezig zijn.

Vaardigheden

Om goed leiding te geven is het van belang dat je verschillende onderdelen goed onder de knie hebt. Allereerst is het belangrijk om enkele doelen te stellen waarin iedereen zich kan vinden. Hierdoor is vanaf het begin al duidelijk waar naartoe moet worden gewerkt. Daarnaast kun je ook het gedrag van de anderen beïnvloeden door heldere doelen te stellen. Een andere vaardigheid die je moet hebben is het motiveren van andere personen. Hierdoor wordt over het algemeen sneller en efficiënter gewerkt. Ook moet je werkzaamheden op een goede manier kunnen delegeren naar het team dat je aanstuurt. Hierbij geef je verantwoordelijkheden uit handen. Iets waar veel leidinggevenden niet altijd om staan te springen.

Verschillende stijlen van leidinggeven

Over het algemeen zijn er vier verschillende stijlen te onderscheiden waarop je kunt leidinggeven. Zo kun je het team vooral instrueren, dit doe je voornamelijk wanneer er veel onzekerheid heerst. Een andere manier is om de anderen voornamelijk te stimuleren of te overtuigen. Ook kun je er voor kiezen om vooral te overleggen. Dit die je voornamelijk wanneer het team zelfstandig kan werken. De laatste stijl van leidinggeven is om te delegeren. Dit doe je vaak wanneer het team dat je onder je hebt ervaring heeft in de doelen die bereikt moeten worden. Je geeft hierbij veel verantwoordelijkheden namelijk uit handen.

Wat doen effectieve leiders?

Iedere groep is anders, waardoor andere vormen van leiding geven worden vereist. Echter ben je als leidinggevende altijd op zoek naar effectief leiderschap. Maar wat houdt dit precies in en wat doen effectieve leiders nou eigenlijk?

Effectieve leiders

Wanneer je als een effectieve leider wilt fungeren is het allereerst belangrijk om een goed voorbeeld te geven aan het team dat je aanstuurt. Zo wordt onder andere verwacht dat je op een integere en morele manier te werk gaat. Daarnaast geef je het team ook erg veel vertrouwen. Dit kun je onder andere doen door veel verantwoordelijkheden toe te kennen aan het team waardoor ook zij belang hebben bij een goede uitkomst. Een andere eigenschap van effectieve leiders is dat zij weten wat er binnen het team speelt. Hierdoor kun je snel op veranderende situaties inspelen. Uiteraard zorgen effectieve leiders er ook voor dat zij in staat zijn om goede prestaties te behalen met het team dat zij aansturen. Daarnaast ben je vaak ook in staat om de prestaties te verbeteren.

Onzichtbaar

Daarnaast wordt vaak over effectieve leiders gezegd dat zij in redelijke mate onzichtbaar zijn. Dit komt vooral doordat zij goed in staat zijn de verantwoordelijkheden en werkzaamheden te delegeren onder het team van medewerkers. Hierdoor kan iedere medewerker aan het werk met het deel dat zij voor hun rekening nemen. Doordat zij ook de verantwoordelijkheid krijgen hebben zij erg veel belang bij een goede uitkomst. Uiteindelijk blijf je als effectief leider wel eindverantwoordelijke over het team en de werkzaamheden. Wel ben je in staat om het algemeen belang centraal te stellen, zodat wel voor iedereen helder blijft wat het uiteindelijke doel is dat wordt nagestreefd. Doordat je het team op een effectieve manier kan leiden zijn de uiteindelijke prestaties vaak beter ten opzichte van een andere manier van leidinggeven.

Bekijk ook deze pagina’s:
> Bedrijfstrainers
> HRM training
> Time management training
> Taaltraining
> Persoonlijke ontwikkeling
> Leiderschapontwikkeling
> Verkooptraining
> Telefoontraining
> Groepstraining