Bedrijfstrainers uit uw regio vergelijken?

Ieder zijn zegje

Iedereen heeft een persoonlijke mening. Iedereen heeft dan ook een zegje te doen en iedereen zal ook, wanneer de sfeer er naar staat, zeggen wat hij of zij denkt. Wanneer men in een intensief en gezamenlijk team werkt kan dit nog best wel eens wat discussies of obstakels opwerpen. Daarom is het belangrijk dat de leider van team, zoals een manager, beschikt over de juiste en beste leiderschapskwaliteiten. Leiderschap is echter niet een eigenschap die iedereen zomaar aan is komen waaien. Waar sommigen ermee geboren worden zullen anderen het gaandeweg moeten leren onder de knie te krijgen. Niet iedereen is nu eenmaal zo mondig dat het allemaal maar zo eruit komt waaien. Het moet een beetje gestimuleerd worden, en dat is natuurlijk best begrijpelijk.

Van oudsher de baas

Leiderschap is een eigenschap zo oud als het dierenrijk zelf. We kennen de kwaliteit niet alleen uit onszelf maar ook uit dieren in het dierenrijk. Het is namelijk altijd gemakkelijk te zien wie van de leeuwen de baas is. Bij mensen is het net zo, alleen moeten wij het vooral laten blijken uit onze woorden en onze uitstraling en zekerheid. Dat is dan ook waardoor leiderschap zich laat kenmerken: het heeft alles te maken met hoe je overkomt op anderen. Wanneer je wilt weten of je leiderschap hebt kun je dit natuurlijk best eens testen op je persoonlijke omgeving.

Een persoonlijke test

Probeer maar eens, terwijl je met een paar vrienden of kennissen bent, om ze iets te laten doen. Mocht je hen zonder echt je best te doen hen te overtuigen, je zin krijgen, dan kan het zomaar zijn dat je over natuurlijk leiderschap beschikt. Maar niet iedereen is zo gelukkig, en het komt ook niet altijd iedereen even goed van pas. Maar over het algemeen wordt leiderschap gezien als een sterke en nodige kwaliteit, zeker in het altijd roerige bedrijfsleven.

Hoog- en broodnodig

Leiderschap is een hard gezochte en hard nodige eigenschap in het bedrijfsleven. We leven nu eenmaal in een tijd waar het er vaak nogal onzeker aan toe kan gaan en dan is het nodig dat er iemand in de buurt is die mensen op het rechte pad kan sturen. Dit natuurlijk te allen tijden met overtuigingskracht en met de juiste instelling. Omdat leiderschap niet iedereen zomaar komt aanwaaien kun je natuurlijk ook als bedrijf ervoor kiezen om een training leiderschap op te zetten. Hier kun je mensen met het grootste gemak aanleren hoe het is om de leiding te nemen. Om het voortouw te nemen, om te kijken naar het grote plaatje.

Een echte opdracht

Goed, dan nog steeds is het een pittige opgave. Leiderschap vraagt namelijk naast de nodige tactieken en inzichten ook enige zekerheid en zelfvertrouwen. Eveneens kwaliteiten waar niet iedereen van zichzelf iets van mee heeft gekregen. Gelukkig kan een training leiderschap hier ook over gaan. Een trainer die traint in leiderschap is vaker dan niet iemand die maar al te goed weet hoe het in elkaar steekt. Hoe mensen precies denken en werken en deze trainer zal zelf ook zeer goed kunnen aanvoelen hoe mensen precies op kunnen gaan in een leiderschapsfunctie.

De juiste persoon

Boven alles is een training leiderschap zeer handig voor mensen die in het bedrijfsleven werken. Iemand die bijvoorbeeld een managementfunctie bekleedt kan niet iemand zijn die niet stevig de touwtjes in handen kan nemen. Daarom is het belangrijk dat juist deze personen weten hoe het is om de leiding te nemen. Een training leiderschapskwaliteiten kun je via veel verschillende instellingen aanvragen. Het is echter niet iets wat je zomaar ergens af moet nemen. Omdat het zo’n gevoelige kwaliteit is, doe er ook goed aan om even stil te staan bij wie de training geeft. Bekijk altijd even goed of deze persoon eerder belangrijke trainingen heeft gegeven.

Van de grote bedrijven

Een leiderschap training wordt steeds vaker door grote bedrijven aangeboden aan werknemers wanneer ze willen dat deze zelf meer zekerheid en initiatief gaan tonen in het werk. Zeker in teams waar een duidelijke takenverdeling en machtsverdeling moet zitten, is het belangrijk dat de leden onderling goed weten wat ze waard zijn en waar ze het voortouw moeten nemen. Een leiderschap training kan deze mensen helpen om daar zicht en grip op te krijgen, maar net zoals de rest in het leven komt zoiets nooit gratis. Een leiderschap training kost natuurlijk ook wat, de trainer moet ook zijn brood verdienen, en het komt vaker dan niet voor dat zulke trainingen behoorlijk wat centen kosten. Dit omdat de trainers zelf maar al te goed weten hoeveel waarde bedrijven aan deze kwaliteiten hechten.

Intern getraind

De kosten van een leiderschap training kunnen echter vaak vergoed worden bij het bedrijf zelf. Dit is deels afhankelijk van de afspraken die erover zijn gemaakt in het contract van de werknemer. Kijk dus altijd even goed wat je met je werkgever hebt afgesproken alvorens je ervoor kiest om zo’n training te volgen. Om dezelfde redenen kan een werkgever er namelijk voor kiezen om de training intern te laten plaats vinden. Dit werkt namelijk kostenbesparend. Mocht je buiten je werk om ervoor kiezen om een leiderschapstraining te gaan volgen, dan zijn de kosten afhankelijk van een aantal factoren.

Ken je kosten

Zo staat het altijd als een huis dat een zelfstandig trainer goedkoper is dan eentje die via een firma is ingehuurd. De tarieven zijn vaak wat flexibeler en deze mensen komen vaak met veel persoonlijke ervaring. Uiteraard ook niet iets wat zomaar over het hoofd gezien mag worden. Daarom is het belangrijk om altijd goed te overwegen of je de leiderschapstraining via je werkgever kunt volgen. Dit kan je namelijk best wat geld schelen.

Wat houdt leiderschapontwikkeling in?

Wanneer je een groep mensen op grond van een gedeelde visie een bepaalde richting op wil sturen is het van belang dat je een goede leider bent. Er zijn dan ook een aantal vaardigheden die je goed moet beheersen om goed leiderschap te kunnen vertonen. Eén van de moeilijkste vaardigheden is dat je verantwoordelijkheden uit handen moet geven en er voor moet zorgen dat de medewerkers die je aanstuurt vanuit eigen kracht gaan werken en zichzelf en elkaar motiveren. Wanneer dat bereikt is kun je gezamenlijke doelen nastreven en bereiken. Om er voor te zorgen dat je de vaardigheden die nodig zijn onder de knie krijgt kun je speciale trainingen volgen, waarbij leiderschapontwikkeling centraal staat.

Leiderschapontwikkeling

Als je een succesvol leider wil zijn is het van belang dat je anderen op een resultaatgerichte manier kunt aansturen. Om er voor te zorgen dat je deze vaardigheden goed kunt uitoefenen is het van belang om aan leiderschapontwikkeling te doen. Hierbij word je bijgeleerd om mensen niet alleen te managen, maar dat je nog meer leiderschap toont. Hierdoor stel je andere mensen die je onder je hebt eerder in staat om zelf te groeien, waardoor doelen eerder bereikt worden. Daarnaast houdt leiderschapontwikkeling in dat je eerder je nek uitsteekt wanneer beslissingen moeten worden genomen. Ook het bevorderen van het nemen van eigen initiatief is onderdeel van leiderschapontwikkeling. Hierdoor kun je eerder het verschil maken binnen een organisatie.

Trainingen

Wanneer je als manager of leider van een groep meer vaardigheden wilt beheersen is het verstandig om een leiderschapontwikkeling training te volgen. Vaak gaan dergelijke trainingen gepaard met persoonlijke ontwikkeling en managementontwikkeling. Door de drie verschillende elementen met elkaar te combineren ben je beter in staat om de groep mensen die je aanstuurt de weg te wijzen en zo nodig bij te sturen.

Coaching van leiderschap

Binnen een organisatie is het van belang dat de juiste mensen als leiders worden ingezet. Hierdoor worden de teams daaronder beter aangestuurd, waardoor gezamenlijke doelen eerder bereikt worden. Daarnaast zijn de prestaties vaak beter wanneer de juiste leiders aangesteld worden. Het is dan ook van belang dat het leiderschap wordt gecoacht. Hierdoor ontwikkelen ook de leiders steeds nieuwe en verbeterde vaardigheden die zij nodig hebben voor het dagelijks leiderschap over de mensen die zij aansturen. Coaching van leiderschap is dan ook erg belangrijk binnen iedere organisatie. Je kunt leiderschap coachen door middel van cursussen of trainingen.

Leiderschap

Ieder persoon heeft een eigen leiderschapsstijl ontwikkeld, waardoor de mensen op een andere manier worden aangestuurd. Het is vaak niet zo dat er één manier is om de gestelde doelen te behalen, waardoor er geen foute of goede stijl is. Echter is het wel van belang dat de leiders onderling op elkaar zijn afgestemd, zodat binnen de gehele organisatie duidelijk is waar naartoe wordt gewerkt en hoe dit het beste kan worden bereikt. Om er voor te zorgen dat de leiders onderling op hetzelfde spoor zitten dien je het leiderschap te coachen.

Cursussen en trainingen

De coaching van leiderschap wordt in de meeste gevallen gerealiseerd binnen een cursus of training. Hierbij worden diverse vormen aangeboden, zoals een cursus van één dag of trainingen die enkele maanden duren. Het is hierbij van belang waar de leiders binnen je organisatie precies vraag naar hebben. Vaak worden de cursussen en trainingen centraal aangeboden, zodat de leiders onderling een band met elkaar op kunnen bouwen. Daarnaast leren de leiders elkaar zo ook op een andere manier kennen. De kosten van dergelijke trainingen en cursussen verschillen nog al van elkaar. Uiteraard is een cursus van één dag veel goedkoper dan een uitgebreide training van een aantal maanden.

Wat houden leiderschapsstijlen in?

Iedere leider die je binnen je organisatie hebt aangesteld heeft een andere manier van het tonen van leiderschap. Daarnaast is ook ieder team weer anders, waardoor verschillende stijlen binnen een organisatie actief zijn. Wat houden leiderschapsstijlen precies in en hoe ontwikkel je een specifieke stijl?

Verschillende stijlen

Er worden een groot aantal verschillende leiderschapsstijlen onderscheiden binnen organisaties. Zo is er een dwingende stijl, waarbij de leider duidelijk de leiding neemt over het team dat aangestuurd wordt. Ook worden de medewerkers veel gecontroleerd. Je kunt ook op een gezaghebbende manier een team leiden. Hierbij geef je ook duidelijke aanwijzingen, echter kan wel getwijfeld worden over wie de beslissingen neemt. Je luistert binnen deze stijl dan ook naar de meningen en ideeën van anderen. Een andere leiderschapsstijl is meer gericht op de relaties die er onderling heersen bij het team dat aangestuurd wordt. Zo wordt er voor gezorgd dat de relaties bevorderd worden zodat collega’s goed met elkaar kunnen werken. Ook is er een democratische leiderschapsstijl. Hierbij vertrouw je er als leider op dat de medewerkers die je aanstuurt voldoende kwaliteit hebben om zelf de werkzaamheden in te richten en uit te voeren. Daarnaast betrek je de medewerkers ook bij het nemen van beslissingen. Een totaal andere leiderschapsstijl is de maatgevende stijl. Hierbij steek je er weinig energie in het aansturen van medewerkers, maar probeer je de medewerkers te motiveren door zelf het juiste voorbeeld te geven. Ten slotte is er ook nog de coachende leiderschapsstijl. Hierbij help je de medewerkers die je aanstuurt bij het ontwikkelen van hun vaardigheden en moedig je de medewerkers ook aan om zichzelf uit te dagen.

Geen goed of fout

De verschillende leiderschapsstijlen die binnen de organisatie aanwezig zijn zijn vaak niet goed of fout. Het hangt dan ook erg van het team dat wordt aangestuurd af op welke zij willen worden aangestuurd.

Bekijk ook deze pagina’s:
> Bedrijfstrainers
> HRM training
> Time management training
> Taaltraining
> Managementtraining
> Verkooptraining
> Telefoontraining
> Groepstraining