Heeft u een bespreking dan kunt u uiteraard een notulist aanwijzen in eigen gelederen. Risico is dan wel dat er kostbare inbreng verloren gaat. Daarnaast is er een grote kans dat de notulen niet volledig zullen zijn of dat er een hoop werktijd verloren gaat aan het uitwerken van de notulen door een medewerker. We keken voor u naar de kosten van een notulist. Verder keken we naar de zaken die de prijs van een notulist bepalen.

 

De prijs van een notulist

Een notulist kunt u inhuren via een bureau of als ZZP. We deden navraag naar de tarieven voor de diensten van een notulist. We ontvingen de onderstaande prijsopgaven.

Wie huurt u in Omschrijving werkzaamheden Eventuele bijkomende kosten Prijs per uur
Notulist via een bureau Notulen samenvatting Avonduren, weekendtarief, spoedtarief Tussen 40 en 59 euro
Een ZZP notulist Notulen samenvatting Avonduren, weekendtarief, spoedtarief Tussen 35 en 49 euro
Notulist via een bureau Notulen uitgebreide samenvatting Avonduren, weekendtarief, spoedtarief Tussen 50 en 68 euro
Een ZZP notulist Notulen uitgebreide samenvatting Avonduren, weekendtarief, spoedtarief Tussen 45 en 60 euro
Notulist via een bureau Woordelijke notulen Avonduren, weekendtarief, spoedtarief Tussen 70 en 79 euro
Een ZZP notulist Woordelijke notulen Avonduren, weekendtarief, spoedtarief Tussen 60 en 69 euro
Een notulist via een bureau Specifieke notulen medisch/technisch Avonduren, weekendtarief, spoedtarief, specialisatiekosten Tussen 80 en 109 euro
Een ZZP specialist Specifieke notulen medisch/technisch Avonduren, weekendtarief, spoedtarief, specialisatiekosten Tussen 65 en 95 euro

Notulen samenvatting

Wanneer bij een bespreking een beknopt verslag in de vorm van een samenvatting moet worden afgeleverd dan wordt daarvoor doorgaans een beginnend notulist ingezet. Deze heeft een relatief laag tarief. Het maken van het uiteindelijke verslag kost 2 uur werktijd naast het bijwonen van de bespreking.

 

Notulen uitgebreide samenvatting

Bij een uitgebreide samenvatting worden niet alleen de kernzaken maar ook een aantal aanvullingen in het verslag opgenomen. Er wordt een notulist ingezet die wat meer gevorderd is. Het tarief is gemiddeld. Het uitwerken van het verslag duurt tussen 3 en 4 uur naast de tijd van de bespreking.

 

Notulen woordelijk verslag

Dit is uiteraard de meest uitgebreide versie van notulen. Er wordt een zeer ervaren notulist ingezet die een hoop werk te doen heeft. Hij zal de notulen naderhand moeten uitwerken in een zeer uitgebreid verslag en daar is de notulist 6 tot 7 uur mee bezig. U betaalt dus voor de totale diensten van de bespreking en het verslag.

 

Zaken die de prijs beïnvloeden

De prijs van een notulist wordt beïnvloed door een aantal factoren. Daarbij mag u denken aan het niveau van de notulist, het type bespreking maar ook het moment van de bespreking. Allereerst is daar het niveau. Een algemeen geschoolde notulist wordt ingezet voor besprekingen waarbij een beknopt verslag oftewel een samenvatting nodig is. De notulist heeft weinig specifieke kennis van zaken en in het verslag staan alleen de belangrijkste punten vermeld. De meer geschoolde en ervaren notulist zal een uitgebreide samenvatting afleveren. Het gaat hier om een verslag waarin een aantal belangrijke dingen zijn genoemd die zijn uitgediept met voorbeelden die werden aangedragen tijdens de bespreking. Voor het woordelijk verslag is een zeer ervaren notulist nodig. Deze kan in snel tempo steno aantekeningen maken en die worden vervolgens volledig woordelijk uitgewerkt. U betaalt voor het specialisme van de notulist.

 

Een specialistische bespreking

Dit is een bespreking met een specifiek medisch of bijvoorbeeld technisch onderwerp. Er moet een notulist worden ingezet die medisch of technisch onderlegd is. Voor deze specialisatie betaalt u uiteraard extra. Ook voor besprekingen met een belangrijk zakelijk karakter zet u een gespecialiseerde notulist in. De tarieven liggen een stuk hoger dan die van een standaard notulist. Daarnaast dient u er rekening mee te houden dat er sprake is van schaarste. Er zijn niet veel specialistische notulisten dus er komen nog meer extra kosten bij zoals hogere reiskosten.

 

Het moment van de bespreking is bepalend

Een bespreking die overdag onder kantooruren wordt gehouden zal doorgaans weinig problemen opleveren. Er zijn een hoop notulisten die overdag langs komen voor een bespreking. U betaalt dan het standaard 100 procent tarief. Gaat het om een bespreking in de avonduren dan betaalt u al snel een tarief wat rond de 150 procent ligt. De notulist zal op een afwijkende tijd moeten komen. Een bespreking in het weekend is eveneens een kostbaar iets. De notulist mag een tarief van 200 procent berekenen.

 

De inplanbaarheid van de notulist

De notulist werkt volgens een bepaalde planning. Wanneer daar van uw kant een spoed opdracht tussendoor komt die bijvoorbeeld ook zeer snel moet worden afgehandeld dan kan daar het spoedtarief van 200 procent voor worden berekend. Denkt u er dus aan dat u een notulist op tijd inschakelt.

 

De voordelen van een notulist

Het inhuren van een notulist heeft als voordeel dat u geen eigen personeelslid hoeft te belasten met het werk. Ook het uitwerken van de notulen kost immers tijd en dat is kostbare werktijd die verloren gaat. Verder huurt u een onafhankelijk persoon in waardoor de notulen ook een onafhankelijk en objectief karakter hebben. Bij een personeelslid is er altijd de kans dat de aantekeningen een meer subjectief karakter hebben.

 

De nadelen van een notulist

Doordat de notulist meer werk te doen heeft waarbij u mag denken aan andere besprekingen en vergaderingen heeft het opleveren van het verslag wat meer tijd nodig. Daar gaat al snel een termijn van 5 dagen overheen. U heeft dus niet met spoed het verslag op uw bureau. Is dit wel gewenst dan betaalt daar eveneens meer voor.

 

Besparen op de kosten van een notulist

Dit doet u heel gemakkelijk door een notulist in te schakelen die in de omgeving van de besprekingslocatie gevestigd is. Op die manier bespaart u behoorlijk op de kilometerkosten die al snel op 0,25 euro per kilometer zitten. Daarnaast vraagt u het beste eerst offertes op. Dat doet u met onderstaande button. u krijgt meerdere

prijsopgaven in uw mailbox om te vergelijken. Het levert u een interessant prijsvoordeel op.