Een salestrainer kan uw werknemers niet alleen leren om extra waarde te creëren voor uw merk of uw bedrijf, maar ook nieuwe verkooptechnieken aanleren, communicatievaardigheden versterken, zwakke punten verbeteren en nog veel meer. De kosten voor het inhuren van een goede salestrainer kunnen flink oplopen naarmate de groep die de training volgt ook groter wordt. Daarom is het belangrijk dat u een goede prijs afspreekt met de salestrainer. Maar wat zijn nou de kosten die komen kijken bij het inhuren van een salestrainer? U leest het hieronder allemaal verder.

Werkzaamheden van een salestrainer

Een salestrainer is iemand die kan worden ingehuurd om de verschillende werknemers binnen uw bedrijf te trainen. De verschillende werkzaamheden van een salestrainer zijn:

  • Verandering aanbrengen in het gedrag van de werknemers die op positieve wijze invloed hebben op de kennis, vaardigheden en attitude van de werknemers.

  • Werknemers leren hoe het best waarde te creëren voor het merk of bedrijf waarvoor ze werken.

  • Het aanleren van nieuwe verkooptechnieken of acquisitiemethodes.

  • Directe feedback geven op rollenspellen, assessments of simulaties van echte verkoopgesprekken zodat de werknemer kan werken aan het verbeteren van de zwakke punten. Ook de sterke punten worden vermeld, zodat de werknemer weet dat wanneer ze goed op weg zijn.

  • Een salestrainer kan bij u op het bedrijf zelf de training geven, waardoor uw werknemers geen niet geheel afwezig zullen zijn. Er is dus geen sprake van productieverlies.

  • Het verbeteren van de communicatievaardigheden van de werknemer.

  • Werknemers leren te onderhandelen en om te gaan met conflicten.

  • Er wordt geleerd hoe de juiste vragen te stellen aan de klant.

  • Het aanleren van motivatie en zelfdiscipline.

 

Opbouw prijs van een salestrainer

Aangezien de kosten voor het inschakelen van een goede salestrainer vrij hoog kunnen oplopen, is het belangrijk om na te gaan hoe de prijs is opgebouwd. Het tarief van een salestrainer bestaat gemiddeld uit 75% voor het arbeidsloon van de salestrainer zelf. Daarnaast is 20% bestemd voor de materialen die nodig zijn tijdens de trainingen en kunt u rekenen op 5% aan kilometerkosten. De hoogte van de kilometerkosten is afhankelijk van de afstand die de salestrainer moet reizen om naar uw bedrijf toe te komen voor het geven van de training(en).

 

Kosten van een salestrainer

Om na te gaan wat de kosten voor het inhuren van een salestrainer zijn, is het belangrijk om rekening te houden met een aantal zaken. Zo is het niet alleen van groot belang om na te gaan hoe groot de groep werknemers is die de training gaat volgen en wat de werkrichting is van het desbetreffende bedrijf, maar ook voornamelijk van de salestrainer zelf. Salestrainers mogen hun eigen tarieven hanteren, en de tarieven kunnen flink variëren aan de hand van de ervaring van de salestrainer. Een salestrainer hanteert meestal een uurtarief of een tarief per dagdeel maar het is ook mogelijk om een pakketprijs aan te kopen.

Kosten per uur

Om de gemiddelde kosten per uur te bepalen is het noodzakelijk om te kijken naar de soort salestrainer. Een goedkope salestrainer met weinig ervaring zal minder per uur rekenen dan een professionele salestrainer met veel ervaring. Hieronder kunt u nagaan wat de kosten per uur zijn per soort salestrainer:

 

Soort salestrainer Ervaring Kosten per uur
Goedkope salestrainer Onervaren €60 – €125
Professionele salestrainer Ervaren €150 – €200

 

Kosten per dagdeel

Sommige salestrainers hanteren ook een tarief per dagdeel aan. Ook hierbij is het belangrijk om de soort salestrainer in acht te nemen. De gemiddelde kosten per dagdeel afhankelijk van de soort trainer treft u hieronder:

 

Soort salestrainer Ervaring Kosten per dagdeel
Goedkope salestrainer Onervaren €200 – €350
Budget salestrainer Ervaren €350 – €500
Professionele salestrainer Zeer ervaren €500 – €1.000

 

Kosten per pakket

Het is vaak ook mogelijk om in plaats van het uurtarief of het tarief per dagdeel een pakket aan te vragen. Dit pakket bestaat uit een specifiek van tevoren vastgesteld aantal trainingssessies voor een specifiek aantal personen. Hierbij gaat het vaak om een pakket op maat gericht op het specifieke bedrijf. Hieronder kunt u nagaan wat de gemiddelde kosten zijn per sessie per aantal werknemers. 1 sessie duurt hierbij gemiddeld 1,5 tot 2 uur en er zijn vaak 3, 5 of 8 sessies nodig voor een volledige en effectieve salestraining.

 

Personen 1 sessie 3 sessies 5 sessies 8 sessies
10 €1.500 – €2.000 €4.500 – €6.000 €7.500 – €10.000 €12.000 – €16.000
15 €2.250 – €3.000 €6.750 – €9.000 €11.250 – €15.000 €18.000 – €24.000
25 €3.750 – €5.000 €11.250 – €15.000 €18.750 – €25.000 €30.000 – €40.000
50 €7.500 – €10.000 €22.500 – €30.000 €37.500 – €50.000 €60.000 – €80.000
75 €11.250 – €15.000 €33.750 – €45.000 €56.250 – €75.000 €90.000 – €120.000

 

Vergoeding salestraining

In bepaalde gevallen is het mogelijk om de gedeeltelijke of soms zelfs volledige kosten voor het inhuren van een salestrainer vergoed te krijgen. Om hiervoor in aanmerking te komen dient de salestrainer of het bedrijf waar de salestrainer werkzaam is onder een keurmerk te vallen. Gaat u de trainer inhuren voor uw bedrijf, dan willen de meeste zorgverzekeraars vaak wel helpen door een gedeelte van de kosten te vergoeden. In het geval van een zzp’er kunnen de totale kosten voor het inhuren van een salestrainer als aftrekpost worden beschouwd onder bijscholing. Tenslotte is het ook mogelijk om de kosten vergoed te krijgen als een bedrijfsarts via de Wet Verbetering Poortwachter een coaching traject aanbeveelt.

Vergelijk offertes

Een professionele salestrainer inhuren is niet bepaald goedkoop, zeker niet als het gaat om een groot bedrijf waarbij een grote groep werknemersdeel moeten nemen aan de trainingssessies. Daarom is het van groot belang dat u een goede prijs-kwaliteit krijgt wanneer u op zoek gaat naar een geschikte salestrainer. Wij helpen u daar graag mee. Bent u benieuwd naar wat de mogelijkheden zijn van het inhuren van een goede salestrainer? Neem dan gauw contact op met ons en vraag om uw gratis en vrijblijvende offerte.