Bij het opstellen van een offerte dient er altijd rekening gehouden te worden met wat er precies aangeboden wordt. Offertes worden anders opgesteld wanneer er een product of wanneer er een dienst wordt aangeboden. Maar wat is het verschil tussen het aanbieden van een product en van een dienst in een offerte? U leest het allemaal hieronder.

Producten

Producten kunnen worden omschreven als tastbaar en kunnen niet alleen worden aangeraakt, maar het is ook mogelijk om producten te horen, ruiken, voelen, zien of proeven. Producten kunnen ook worden vergeleken op basis van kleur, merk, vorm of kwaliteit. Het kopen van een product is in ogen van de klant meestal duidelijk en concreet, aangezien de klant exact weet wat er wordt betaald voor welk product. Daarom is het niet moeilijk om een product op een offerte aan te geven, alhoewel er verschillende zaken zijn waar u rekening mee moet houden.

Diensten

In tegenstelling tot producten die tastbaar zijn, zijn diensten juist niet tastbaar en kunnen niet worden aangeraakt. Daarnaast is het kopen van een dienst niet concreet of duidelijk voor de klant, aangezien het omschrijven van een dienst niet altijd eenvoudig is. Het is niet eenvoudig om een dienst te omschrijven qua aantal, kleur, geur, vorm, geluid of smaak. Biedt u een dienst aan en gaat u dit op de offerte aangeven, dan zijn er verschillende zaken waar u rekening mee dient te houden.

Diensten in een offerte

Gaat u een offerte opschrijven en biedt u diensten aan? Dan kunt u de volgende tips hanteren:

Samenwerkende partners

Gebruik logo’s van samenwerkende partijen zoals brancheorganisaties of overkoepelende instanties zodat de klant een duidelijk beeld krijgt van wie de partners zijn waar u mee werkt. Dit wekt duidelijkheid en vertrouwen op bij de klant.

Referenties of testimonials

Het is belangrijk om uitspraken van tevreden klanten aan te geven middels testimonials of referenties. Dit komt vertrouwelijk over bij de klant en zo kan de klant ook nagaan in hoeverre andere klanten tevreden zijn met uw werkwijze en uw diensten.

Garantievoorwaarden

In het geval van een dienst kan er nadat de dienst is geleverd van alles verkeerd gaan, dit is niet altijd eenvoudig aan te tonen. Daarom is het opstellen van garantievoorwaarden van groot belang wanneer u een offerte maakt. Wij hierbij de klant hierbij bijvoorbeeld op keurmerken en belangrijke voorwaarden en afspraken. U kunt een vermelding plaatsen in de offerte naar de voorwaarden.

Omschrijving van diensten

Aangezien het omschrijven van een dienst niet altijd makkelijk is, dient u gebruik te maken van beeldspraak zodat de klant een duidelijk beeld kan krijgen van wat u aan te bieden heeft.

Voordelen voor de klant

Wanneer u de diensten omschrijft, maak duidelijk in de omschrijving wat de verschillende concrete voordelen voor de klant zijn van het accepteren van de offerte.

Duidelijke afspraken

Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken en deze te vermelden in de offerte. Zo weet de klant precies wat er kan worden verwacht als de offerte wordt aanvaard.

Beeldmateriaal

Om meer interesse op te wekken in de potentiële klant is het belangrijk om gebruik te maken van professioneel beeldmateriaal. Denk zo aan uw logo, het logo van de klant of eventuele foto’s die uw diensten kan omschrijven.

Producten in een offerte

Ook bij het omschrijven van producten in een offerte is het belangrijk om rekening te houden met bepaalde zaken. Hieronder treft u enkele handige tips die u kunt hanteren:

Overzichtelijk prijsoverzicht

Zorg voor een overzichtelijk prijsoverzicht, waarbij elk product wordt aangetoond met de desbetreffende kosten per product. Zo kan de klant alsnog voor alleen bepaalde producten kiezen indien deze niet met de hele offerte akkoord gaat. Middels overzichtelijk prijsoverzicht kan de klant in één oogopslag inzicht krijgen tot welke producten u aanbiedt, hoeveel het er zijn en tegen welke prijs.

Duidelijke productomschrijving

Omschrijf uw producten zo duidelijk en concreet mogelijk om het de klant makkelijker te maken tijdens het doornemen van uw offerte. Omschrijf hierbij het merk, de kleur, de vorm en de kwaliteit zo nauwkeurig mogelijk. U kunt ook de voordelen van het accepteren va de offerte vermelden in de productomschrijving. Zo komt u niet alleen professioneel maar ook georganiseerd en bekwaam over.

Details

Beschrijf ook de details van de offerte zo nauwkeurig mogelijk. Denk hierbij aan de prijs, de levertijd of zelfs vernieuwingen in het product zodat de klant goed op de hoogte is van alle belangrijke zaken rondom de offerte.

Meerdere producten

Indien de klant een offerte voor meerdere producten aanvraagt, is het belangrijk om te zorgen voor een duidelijk overzicht in de vorm van een factuur. Aan te raden is om dit vervolgens als bijlage toe te voegen wanneer de offerte naar de klant wordt verstuurd.

Afspraken maken

Maak concrete afspraken met de klant als het om de te leveren producten gaat. Zo weet elke partij precies wat er van hen wordt verwacht.

Beeldmateriaal

Het is belangrijk om de potentiële klant aan te trekken middels interessant beeldmateriaal. Zorg wel voor professionele foto’s en logo’s zodat u bekwaam overkomt.

Door een goede, persoonlijke, professionele en klantgerichte offerte op te stellen voor uw klanten heeft u meer kans dat deze sneller wordt goedgekeurd. Indien u benieuwd bent naar de mogelijkheden die wij u kunnen aanbieden, neem dan gerust contact op met ons.