Als ondernemer heeft u te maken met contracten voor lange duur. Deze contracten beschermen u en de klant en leggen vast wat u bent overeen gekomen. U stemt in met de werkzaamheden die u binnen welke tijd gaat uitvoeren en de klant stemt in met onder andere de betalingsovereenkomst. Contracten voor lange duur zijn goed voor u, maar u gaat ook een verplichting aan. Hetzelfde geldt voor de klant. Wat gebeurt er als u of de klant onder de afspraken uit wil? Het toevoegen van een opzegbeding is dan voor beide partijen voordelig.

Wat is een opzegbeding?

Een opzegbeding, of tussentijds opzegbeding is een stuk tekst dat in het contract dat u afsluit wordt opgenomen. Het is bedoeld voor beide partijen en maken het mogelijk voor beide de afspraak vroegtijdig op te zeggen. Het beding wordt in overleg met beide partijen geformuleerd, dus de manier waarop deze wordt opgesteld is vrij. Het is wel zo dat er in een opzegbeding bepaalde zaken genoemd moeten worden om ervan te kunnen profiteren indien nodig.

De inhoud

Ook al bent u vrij in het invulling geven aan uw opzegbeding, het is wel belangrijk dat u bepaalde zaken in het opzegbeding opneemt. Dit zijn de punten die u samen overeen komt en waar u zich beide goed bij voelt. U kunt bijvoorbeeld denken aan de volgende zaken.

  1. Opzegtermijn

Een opzegbeding bevat altijd een omzegtermijn. Dit geeft de andere partij de mogelijkheid om zich aan te passen op de nieuwe omstandigheden. Vooral bij langere contracten is de opzegtermijn ook langer. U gebruikt deze tijd voor het afzeggen van partijen, het annuleren van bestellingen of het vinden van een nieuwe aannemer. Tijdens het vaststellen van de opzegtermijn vraagt u zich af hoe lang u nodig heeft om uw zaken op orde te krijgen in het geval van een opzegging door de andere partij.

  1. Voorwaarden

Het spreekt voor zich dat een opzegbeding ook bepaalde voorwaarden bevat. En deze zijn per contract verschillend. U kunt denken aan voorwaarden met betrekking tot werkzaamheden, materialen, over de redenen voor de opzegging en hoe de opzegging moet worden ingediend. Zo maakt u het opzeggen alleen mogelijk als er sprake is van onvoorziene omstandigheden.

  1. Een open opzegbeding

Het is ook mogelijk om een open opzegbeding op te stellen, maar dat levert minder zekerheid op. Beide partijen mogen de overeenkomst dan vroegtijdig stopzetten zonder dat erbij moet worden vermeld wat de redenen daarvoor zijn.

Een definitie van onvoorziene omstandigheden

Het is lastig om exact vast te stellen wat onvoorziene omstandigheden zijn. Dit is dus wel een goed punt om over na te denken. Over het algemeen betreffen dit gebeurtenissen die de situatie zoals die bij het afsluiten van de overeenkomst was, volledig veranderen. Een klant kan de overeenkomst dus niet opzeggen als ze nadat ze hun handtekening hebben gezet een bod hebben ontvangen dat goedkoper is. Mocht de klant onverwachts in financiële problemen komen waardoor ze niet meer aan de overeenkomst kunnen voldoen, dan zijn dat wel onvoorziene omstandigheden.

Overeenkomsten van lange tijd

Een opzegbeding is vooral interessant als het een overeenkomst van lange tijd betreft. Voor u staat er veel op het spel en voor de klant ook. Vaak betreft het ook hoge bedragen. Een overeenkomst zonder opzegbeding komt automatisch ten einde op het tijdstip dat u heeft afgesproken, maar als deze ver weg ligt, dan zijn er risico’s. Een overeenkomst van lange tijd wordt ook wel een duurovereenkomst, een mantelovereenkomst of een raamovereenkomst genoemd. U plant deze tijd vrij van andere opdrachten, plant mankracht vrij, bestelt onderdelen en zorgt ervoor dat u zich aan de afspraken kunt houden. Het is dan niet moeilijk om uzelf voor te stellen hoe desastreus een vroegtijdige opzegging zou kunnen zijn.

Schadevergoeding

Het is ook niet onverstandig om naast een opzegtermijn ook een stukje over schadevergoeding in uw opzegbeding op te nemen. Een opzegbeding moet niet worden verward met een schadebeding. Door een schadebeding wordt de schade bepaald die veroorzaakt wordt als één van de partijen zich niet aan het contract houdt. In een opzegbeding wordt de schade behandeld die de andere partij heeft als de ene partij het contract op besluit te zeggen. Als u van tevoren veel geld in de werkzaamheden moet investeren, bijvoorbeeld omdat er dure materialen worden gebruikt, dan is een schadevergoeding niet meer dan logisch en ook terecht. Een andere manier om dit op te vangen is door een aanbetalingsplan aan de klant voor te stellen. Het is dan ook wel weer verstandig om in uw opzegbeding te vermelden hoe de financiële zaken bij opzegging worden geregeld.

Contracten voor onbepaalde tijd

Een opzeggeding is alleen van kracht als u een contract opstelt voor een bepaalde tijd. En dan dus voornamelijk langdurige contracten met een hoog prijskaartje en veel inzet aan beide kanten. Een duurovereenkomst voor onbepaalde tijd kan op elk moment door beide partijen worden opgezegd. De aanwezigheid van een opzegbeding brengt daar geen verandering in. Zet in een contract voor onbepaalde tijd wel altijd een opzegtermijn en beschrijf hoe de schadevergoeding wordt geregeld als u of de klant besluit een halt toe te roepen. Over het algemeen zult u niet veel te maken krijgen met contracten voor onbepaalde tijd, omdat ook de klant graag wil weten wanneer alles kan/moet zijn afgerond.

Wel of niet een opzegbeding toevoegen

Er zijn enkele situaties waarin een opzegbeding niet nodig is:

  • Het contract is van korte duur.
  • Er wordt gewerkt met kleine bedragen.
  • U draait om andere redenen geen verlies of komt niet in de problemen als het contract vroegtijdig wordt beëindigd.
  • Het is een contract voor onbepaalde tijd.

Zet u met de duurovereenkomst wel veel op het spel, dan is een opzegbeding zeer verstandig. Het geeft u en de andere partij een bepaalde zekerheid. Daarnaast zullen onvoorziene omstandigheden niet betekenen dat u dan de afspraak toch moet nakomen. Maak de optie bespreekbaar met de andere partij en denk samen na over hoe u uw opzegbeding wilt verwoorden. U heeft dan wel alle vrijheid, maar dat betekent ook dat u zelf overal aan moet denken. Vervolgens stelt u uw opzegbeding samen, tekent u het contract en zijn beide partijen er zeker van dat een vroegtijdige opzegging niet tot problemen zal leiden.