Klanten vragen tegenwoordig standaard om een korting wanneer ze een offerte opvragen bij een bedrijf. Ondernemers zijn dan vaak wel bereid om de prijzen wat omlaag te krikken, maar klanten houden geen rekening met het feit dat de prijzen die worden gevraagd vaak eigenlijk al fair zijn. Er zijn hierbij verschillende manieren om na te gaan in hoeverre een prijs nou fair is of niet. Maar wat is nou precies een faire prijs en hoe kan deze worden bepaald? U kunt het allemaal hieronder verder lezen.

Wat is een faire prijs?

De laatste paar jaar beginnen prijzen steeds meer onder druk te staan, voornamelijk vanwege de ontwikkelingen op de markt van vraag en aanbod. Momenteel is het aanbod hoger dan de vraag waardoor er vaak wordt gevraagd om een faire prijs. Een faire prijs kan worden omschreven van een prijs voor een product of een dienst die eerlijk is bepaald. Bij het uitgeven van een offerte met een faire prijs worden de tijd die gestoken moet worden in het project, de risico’s en de kosten op eerlijke wijze ingeschat. U kunt ervan uitgaan dat een faire prijs de prijs is die de gemiddelde klant bereid is om te betalen voor uw product of dienst. Wat nou precies een faire prijs is, is niet altijd even eenvoudig te bepalen. U dient namelijk rekening te houden met verschillende zaken zoals de verschillende maatstaven of een prijs te berekenen. Denk zo aan bijvoorbeeld het soort product of dienst, het aantal, eventuele merken en dergelijke.

Waarom klanten een korting willen

Tegenwoordig vragen de meeste klanten om een korting. Hier zijn verschillende redenen voor, waaronder voornamelijk:

  • Het ontvangen van korting geeft een prettig gevoel. Over het algemeen geldt dat klanten een goed gevoel krijgen bij een hoge prijs met veel korting vergeleken met een lagere prijs maar met weinig korting.
  • Door uw prijzen niet te veel omlaag te krikken behoudt u de kwaliteit van uw product of dienst. Klanten kiezen sneller voor een hoge prijs met veel korting aangezien een hogere prijs ook de indruk geeft dat het product of de dienst kwalitatief gezien meer waard is. De prijs die u vraagt is voor de klant een soort indicatie van de kwaliteit van uw producten en diensten.

De kosten van het geven van korting

Er wordt bijna standaard uitgegaan dat een klant om een korting vraagt, ook al zijn uw huidige prijzen al fair. U dient hierbij rekening te houden dat het geven van korting niet gratis is, niet voor u als ondernemer in elk geval. Door korting te geven aan uw klant is het belangrijk om te kijken naar uw winstmarge en hoeveel daarvan af gaat bij het uitgeven van een korting. Vaak is het zo dat de prijzen uiteindelijk niet geheel fair meer zijn nadat er een fikse korting is gegeven. De gegeven korting vormt namelijk een flinke druk op uw winst.

Faire prijs versus korting geven

Klanten zijn bereid om te betalen voor een prijs die in hun ogen op rechtvaardige wijze is bepaald. Door korting te geven op een prijs die eigenlijk al fair genoeg was, kan de klant gaan twijfelen aan de rechtvaardigheid van de prijs die u oorspronkelijk vroeg voor het product of de dienst. Verder gaat de klant telkens verwachten dat u een korting geeft als u dit eenmaal doet. Plaats de klant hierna nogmaals een bestelling? Dan kunt u verwachten dat deze weer vraagt om een korting. Schat de waarde in van uw eigen kennis en van de producten en diensten die u aanbiedt en bepaal daar een faire prijs voor zodat u een goede winstmarge kunt overhouden. Dit maakt het ook mogelijk om een scherper tarief te kunnen bieden aan uw klanten. Hierdoor is het geven van korting niet nodig, aangezien klanten niet per se een korting willen maar eerder een lagere prijs. Bied de klant een faire prijs, en de klant zal tevreden zijn en uw offerte sneller accepteren.

Tips bij het vaststellen van een faire prijs

Hieronder treft u enkele handige tips die u kunt gebruiken bij het vaststellen van een faire prijs voor de producten en diensten die u aanbiedt.

Vraag een beter tarief naarmate u ook beter wordt

Naarmate de diensten en producten die u aanbiedt beter worden, is het belangrijk dat u ook uw prijs fair houdt door deze op te krikken.

Hoge prijs met korting versus lage prijs met korting

Geef liever een hoge prijs met meer korting, dan een lage prijs. Klanten krijgen hierbij namelijk een goed gevoel bij omdat het ze is gelukt om een grote korting te krijgen op een product of dienst met een hoge prijs. Dat de prijs hoog is geeft meteen ook de impressie dat de kwaliteit ook hoog is.

Geloof de klant niet

Potentiële klanten geven vaak aan dat de concurrent goedkoper is. Dit is een veelgebruikte techniek van klanten om te vragen om een korting. Hou uw prijs fair en geloof de prospect niet zomaar.

Advies vragen bij huidige klanten

Aangezien potentiële klanten niet altijd te vertrouwen zijn, kunt u het best terecht bij uw bestaande klanten waar u al enige tijd mee samenwerkt. U kunt nagaan in hoeverre klanten tevreden zijn met uw prijzen.

Klanten die toch om korting vragen

Heeft u aangegeven geen (extra) korting te geven op de offerteprijs en blijft de klant hier toch op drukken? Maak de klant dan duidelijk dat de prijs die u vraagt voor uw producten en diensten fair genoeg zijn en dat de prijs gelijk staat voor al uw klanten. Geef aan dat u geen onderscheid maakt tussen klanten en dat u even hard werkt voor elke klant.

Ken uw prijs goed

Het is belangrijk dat u zelf weet wat uw producten en diensten waard zijn en hoeveel u van de prijs af kunt halen. Indien u korting wilt geven, dan kunt u direct een kleine berekening maken en nagaan hoeveel u van de prijs af kunt halen.

Bij het opstellen van een offerte is het belangrijk om te letten op allerlei zaken. Denk zo aan het opstellen van een prijs die zowel voordelig is voor de klant als voor u als ondernemer. Zorg ervoor dat u uw eigen prijs goed kent zodat u weet hoe u zelf invloed uit kunt oefenen op de prijs als de klant hierom vraagt.