Aangezien ondernemers zeer belangrijk zijn voor onze lokale economie, is het van groot belang dat ondernemers blijven investeren in zichzelf. Eén van de manieren om dit te doen is door het regelmatig bijwonen van een ondernemersbijeenkomst. Er worden rond Nederland wel vaker succesvolle ondernemersbijeenkomsten georganiseerd. Maar wat is een ondernemersbijeenkomst nou precies en wat maakt zo’n bijeenkomst nou succesvol? U leest het allemaal hieronder.

Wat is een ondernemersbijeenkomst?

Een ondernemersbijeenkomst kan worden omschreven als een bijeenkomst waarbij ondernemers samenkomen om verschillende redenen, voornamelijk het aanleren van nieuwe skills en technieken op het werkgebied. Denk zo aan het leren hoe een klantgerichte offerte te maken, de opbouw van offertes, schrijftips en dergelijke. Ondernemersbijeenkomsten worden in groepen van 15 tot 30 mensen gegeven maar er zijn ook veel grotere bijeenkomsten van 100 tot 300 man. Lukt het niet om de ondernemingsbijeenkomst bij te wonen? In de meeste gevallen is het mogelijk om een kopie van de samenvatting van de ondernemersbijeenkomst te downloaden. U kunt deze ook aanvragen via de mail.

Voor wie is een ondernemersbijeenkomst bedoeld?

Er vinden rond Nederland regelmatig ondernemersbijeenkomsten plaats. Meestal gaat het om maar één bijeenkomst van een aantal uur welke indien nodig vanwege groot succes, nogmaals wordt herhaald zodat ook andere ondernemers die gedurende de eerste bijeenkomst niet aanwezig konden zijn ook deel kunnen nemen. Ondernemersbijeenkomsten worden georganiseerd voor alle ondernemers, maar over het algemeen worden dergelijke bijeenkomsten voornamelijk bewoond door starters en gevestigde ondernemers die graag nieuwe kennis met willen vergaren, deze kennis met elkaar willen delen en vervolgens ook toepassen. De meeste ondernemersbijeenkomsten worden met een netwerkborrel afgesloten waarbij de verschillende ondernemers met elkaar kunnen kletsen terwijl ze genieten van een hapje en een drankje.

Waarom een ondernemersbijeenkomst bijwonen?

Er zijn verschillende redenen waarom het handig kan zijn voor een ondernemer om een ondernemersbijeenkomst bij te wonen. Er komen namelijk verschillende onderdelen aan bod waar elke ondernemer wel wat aan heeft. De meest voorkomende redenen om een ondernemersbijeenkomst bij te wonen zijn:

  • Ondernemers kunnen elkaar steunen en vragen stellen aan elkaar. Zo worden samen onderling oplossingen gezocht voor problemen.
  • Ondernemers kunnen nieuwe contacten maken waar ze in de toekomst nauwe zakenrelaties mee op kunnen bouwen.
  • Ondernemers leren alles over offertes, het opstellen hiervan, het versturen, het presenteren, hoe de offerte zo klantgericht mogelijk te maken, schrijftips en dergelijke.
  • De kennis van de ondernemers wordt uitgebreid waardoor er nieuwe moderne technieken worden aangeleerd. Daarnaast kunnen deelnemers onderling kennis verdelen en toepassen tijdens de bijeenkomst.

Onderdelen van een ondernemersbijeenkomst

In een ondernemersbijeenkomst komen er allerlei onderdelen aan bod, waaronder:

  • Alles over een offerte, vanaf het eerste verkoopgesprek en het achterhalen van de klantbehoeften tot het opstellen van de offerte aan de hand van deze klantbehoeften, het versturen en het presenteren van de offerte tot aan de goedkeuring hiervan.
  • Algemene belangrijke ‘facts & figures’ over offertes zodat u op de hoogte bent van alle laatste ontwikkelingen en algemene informatie omtrent offertes.
  • Wat u dient te doen voordat een offerte wordt gemaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het achterhalen van de klantbehoefte door een verkoopgesprek uit te voeren met een klant.
  • Hoe een offerte moet zijn opgebouwd, hoe lang een offerte mag zijn en alle onderdelen die aan bod komen.
  • Hoe u een klantgerichte offerte schrijft die de klant in één oogopzicht aanspreekt.
  • Hoe offertes op juiste wijze opgevolgd dienen te worden zodat de klant sneller geneigd is om akkoord te gaan met de offerte.

Daarnaast leert u ook over de concurrentieanalyse, effectiever communiceren, het gebruik van krachtwoorden, positief taalgebruik hanteren om in te spelen op de emoties en gevoelens van de klant, het stellen van de juiste vragen, de orderkans berekenen, de geldigheidsduur van de offerte, de lengte van de offerte, de structuur van een offerte, de bijlagen en verder nog tips en valkuilen.

Wanneer is een ondernemersbijeenkomst succesvol?

Of een ondernemersbijeenkomst succesvol is of niet is niet eenvoudig te bepalen. Een succesvolle ondernemersbijeenkomst kan door de ene als succesvol worden beschouwd terwijl de ander niet veel heeft geleerd van de inhoud vanwege professionele redenen. Er zijn verschillende factoren waar we rekening mee dienen te houden bij het nagaan in hoeverre een ondernemersbijeenkomst succesvol of niet is geweest. Een ondernemersbijeenkomst kan worden beschouwd als succesvol wanneer de ondernemers die de bijeenkomst bijwonen allemaal voldoende nieuwe kennis hebben aangeleerd en daar vervolgens mee verder kunnen in de praktijk. Daarnaast is een ondernemersbijeenkomst succesvol wanneer ondernemers nieuwe contacten maken met elkaar om zo te werken aan het uitbreiden van hun eigen netwerk.

Er worden maandelijks overal verschillende soorten ondernemersbijeenkomsten georganiseerd waarbij ondernemers rond Nederland kunnen deelnemen om van alles te leren omtrent offertes. Offertes zijn namelijk het allerbelangrijkste deel van het verkoopproces en het is dan ook belangrijk om hier de juiste mate van aandacht aan te besteden. Daarnaast is het altijd belangrijk om te investeren in uw eigen ontwikkeling en die van uw bedrijf.