Woont u in een woning die is gebouwd voor de jaren 80, dan mag u er vanuit gaan dat er asbest is gebruikt tijdens de bouw. In dit geval zal het asbest moeten worden verwijderd uit uw huis. Voordat het echter zover is moet er eerst een asbestinventarisatie plaatsvinden. We informeerden bij een aantal asbestsaneringsbedrijven naar deze dienst verlening. We kregen een aantal offertes toegestuurd en we maakten een stappenplan op voor een asbestinventarisatie.

Asbest verwijderen

 
Asbest verwijderen? Vergelijk eerst!

Voordat u een asbestsanering laat uitvoeren

Voordat u een asbestsanering laat uitvoeren is het goed om te bedenken wat er voor werkzaamheden bij te pas komen. We hebben een aantal stappen voor u op een rij gezet.

 • Heeft uw woning wel asbest. Asbest zit onder andere verwerkt in golfplaat. Wanneer u een woning heeft waarvan u het bouwjaar niet kent kunt u schrikken. Heeft uw huis een stuk golfplaat dan denkt u al snel aan asbest terwijl dit helemaal niet zo hoeft te zijn. Informeert u dus eerst naar de aanwezigheid van dit schadelijke materiaal. U kunt dit zien in bouwtekeningen van uw woning die ook bij het kadaster in te zien zijn. Zo voorkomt u dat u voor niets hoge kosten gaat maken.
 • Wat is uw plan met de woning. Dit is misschien nog wel een van de belangrijkste beslissingen die u neemt wanneer u de woning gaat laten saneren. U kunt namelijk meerdere plannen hebben met een woning. U kunt ervoor kiezen om de woning intact te laten en alleen het asbest te laten saneren. In dat geval dient alleen de asbest aan de buitenkant te worden verwijderd. Het gaat om de zichtbare laag asbest, en niet om verdere asbest wat in uw woning verwerkt zit. Daarnaast is er de sanering waarbij een verbouwing plaatsvindt. In dat geval dient u de meest uitgebreide sanering te kiezen. U kiest ervoor om alle asbest in de woning te laten saneren. Hierbij wordt uw woning gestript waarbij de zichtbare en niet direct zichtbare asbest wordt verwijderd. U kunt er ook voor kiezen om de hele woning te laten slopen. Ook in dat geval kiest u voor de asbestsanering die we zojuist beschreven waarbij al het materiaal wordt afgevoerd.
 • Selecteer een bedrijf wat de inventarisatie uitvoert. U vraagt offertes op en kiest aan de hand daarvan het bedrijf wat de inventarisatie tegen de beste prijs kan uitvoeren. Daar komen we straks op terug.

Tijdens het opstellen van het rapport

Tijdens de inventarisatie van asbest moet u een aantal stappen doorlopen:

 • Kies de juiste inventarisatie. We hebben de zaken die worden verricht bij de diverse soorten inventarisaties al omschreven. Weet zeker dat u de juiste inventarisatiemethode kiest om te voorkomen dat u straks voor extra kosten komt te staan. De inventarisatie die u kiest hangt af van de bestemming van de woning.
 • Kies een periode. Asbestsaneringsbedrijven en de bedrijven die de inventarisatie opstellen hebben het druk. Kies dan ook een periode in overleg. Heeft u hoge eisen en moet de inventarisatie op een korte termijn plaatsvinden, dan kan het zijn dat daar hogere eisen aan verbonden zijn omdat u moeilijk ingepland kunt worden in het drukke werkschema.
 • Verlaat uw woning. Tijdens de asbestinventarisatie zal er doorgaans druk in uw woning worden gesloopt. Zeker wanneer het gaat om inventarisatie type B of G is dit het geval. U dient dan ook de woning tijdelijk te verlaten en elders onderdak te regelen. Tijdens de asbestinventarisatie kan er namelijk mogelijk asbest vrijkomen wat schadelijk is voor u.

Na het opstellen van het inventarisatierapport

Na het opstellen van het inventarisatierapport doorloopt u de volgende stappen:

 • Meld de inventarisatie bij de overheid. De overheid houdt een register bij waarin vermeld staat welke woningen zijn geïnventariseerd. De inventarisatie van uw woning dient daarin te worden opgenomen. U dient dit dus bij het ministerie van VROM te melden.
 • Maak afspraken over de sanering. U zult zelf naderhand afspraken moeten maken over de sanering van uw woning. Een beperkt deel mag u zelf doen maar vanaf 12 vierkante meter moet u de sanering uitbesteden aan een asbestsaneringsbedrijf. Wanneer het inventarisatiebedrijf hetzelfde is als het saneringsbedrijf kunt u deze afspraken direct maken. U kiest in dat geval voor de periode waarin de werkzaamheden gaan plaatsvinden en de methode die wordt gehanteerd.

Hoeveel kost asbestinventarisatie

We deden navraag naar de kosten van een asbestinventarisatie en kregen een aantal prijzen en tarieven toegestuurd:

Welk type inventarisatie wordt er uitgevoerd Wat wordt geïnventariseerd Prijs
Type O Hierbij wordt enkel gekeken naar de asbest die aan de buitenkant waarneembaar is. Niet geschikt voor huizen die ook echt bewoond zijn Tussen 145 en 195 euro
Type B Er wordt gesloopt en daarbij wordt actief gekeken naar asbest, ook in ondergelegen lagen. Alleen geschikt wanneer u ook een verbouwing laat uitvoeren want dan moet alle asbest worden verwijderd Tussen 650 en 1250 euro
Type G De uitgebreide versie van type B waarbij wordt gelet op het opnieuw gebruiken van een woning vlak na de sanering. Tussen 675 en 1350 euro

 

Betaal niet teveel

Asbestinventarisatie kan behoorlijk in de papieren lopen. Het is dan ook goed om eerst offertes op te vragen. Dat doet u met deze knop. U krijgt een aantal offertes die u doorloopt op de volgende punten om voordeel te behalen:

 • Arbeidsloon op de offerte. Al het arbeidsloon van het personeel moet op de offerte staan. Niet alleen een uurtarief maar ook een concrete vermelding van het aantal uren.
 • Materialen op de offerte. Alle materiaalkosten die worden gemaakt moeten op de offerte komen te staan.
 • Prijzen inclusief de BTW. BTW komt vaak als een verrassing op de factuur terwijl de prijzen al op de offerte hadden moeten staan. Staan er lage prijzen met als vermelding ‘exclusief BTW’ dan mag u de prijzen opnieuw laten berekenen.
 • Dit zijn de kosten die een asbestinventarisatiebedrijf standaard maakt. Er valt onder dat de werkplek wordt voorbereid en opgeruimd naderhand. Ook het aanvoeren van materialen valt onder de voorrijkosten.
 • Dit zijn de kosten die het bedrijf maakt om bij u thuis te komen. Deze kostenpost is gemakkelijk te reduceren door te kiezen voor een bedrijf wat in uw omgeving gevestigd is.